Ekofisk-Komiteen er en fagforening for ansatte i ConocoPhillips Norge som er tilknyttet LO forbundet Industri Energi. Ekofisk-Komiteen organiserer 73 % av de fagorganiserte i bedriften, og har i underkant av 1500 medlemmer. Foreningen ble stiftet på Ekofisk i 1974 av ansatte i det som den gang het Phillips Petroleum Company, nå ConocoPhillips Norge.

Siste saker