november 3, 2023

Tilbud til pensjonister

Hver onsdag i tidsrommet 8:00 – 12:00 sitter Jan Ove klar til å hjelpe pensjonister med booking av velferdens hytter og andre pensjonistspørsmål. Les mer om tilbudet og hvordan det kom i stand her.

Da Conoco og Phillips slo seg sammen forsvant pensjonistenes tilgang til velferdens hytter. Da Paul Hinna som tillitsvalgt i Ekofisk-Komiteen, sammen med daværende leder Geir Heddeland, var på en tur i regi av forbundet Nopef fikk de høre Aker-tillitsvalgte fortelle om at de hadde en egen pensjonistkontakt. Geir henvendte seg til Paul som nærmet seg pensjonsalder med en klar oppfordring; dette må vi også få til!

Paul gikk av med pensjon i 2008, men startet arbeidet før det. Han startet det møysommelige arbeidet med å få på plass flere ting for pensjonistene. Ønskene var mange. I hovedsak gikk ønskene ut på at pensjonistene ønsket å beholde et forhold til sin arbeidsgiver gjennom mange år, for noen bortimot et helt arbeidsliv, også etter pensjonering.

Resultatet ble at pensjonistene fikk tilgang til velferdens ubenyttede hytter, dvs muligheten til å bestille ubenyttede velferdshytter 14 dager i forveien gjennom pensjonistkontakten.

Det ble også opprettet egne pensjonistkurs som skulle hjelpe de ansatte med overgangen fra arbeid til pensjon. Bedriften avviklet dessverre det populære pensjonistkurset i en av de mange innsparingskampanjene de siste årene. Ekofisk-Komiteen har flere ganger tatt opp at vi ønsker oppstart av dette kurset igjen, uten å ha fått gehør for dette.

I 2022 tok vi derfor en henvendelse til bedriften om å få opprettet en egen side, som har viktig og relevant informasjon til kommende pensjonister. For noen måneder siden ble disse sidene satt i drift. Disse finner dere enklest via The Mark – HR, Wellness & Learning – Human Resources – HR Home Page – Ansattgoder – Ytelsespensjon / Innskuddspensjon. Innspill til forbedringer på disse sidene kan sendes inn til Ekofisk-Komiteen.

I 2016 overtok Jan Ove Haugen stafettpinnen fra Paul og overtok rollen som Ekofisk-Komiteens pensjonistkontakt. Han kan nåes hver onsdag mellom kl 8:00 og 12:00 på telefon 52 02 16 23.

For medlemmer i Ekofisk-Komiteen finnes det ytterligere tilbud via Industri Energi. Pensjonstelefonen er et tilbud som er åpent hver torsdag fra klokka 08:30 til 16:00. Her møter du uavhengige eksperter fra Tredjepart AS. Via Tredjepart er det også mulig å få en mer dyptgående pensjonsrådgivning fra man fyller 57 år. Her er det en liten egenandel på 500 kroner. Mer informasjon finner du her. I tillegg til dette arrangeres det jevnlig egne kurs om pensjon som går over to dager. Første mulighet er 28.november 2023. Dette er gratis og i tillegg dekker IndustriEnergi reise og opphold. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra medlemmer som har deltatt på disse kursene. Les mer her.

Siste saker