ADVOKATFORSIKRING

Som eneste fagforbund i Norge tilbyr Industri Energi sine medlemmer en medlemsfordel som gir nærmest ubegrenset tilgang til advokat innen de aller fleste områdene man støter på i livet. Advokatforsikring gir deg rask og profesjonell hjelp, enten du bare trenger praktisk råd og bistand fra en advokat, eller du står overfor en mulig rettssak.

Som medlem i Industri Energi har du Advokatforsikring inkludert i medlemskapet ditt!
Pensjonister kan si opp advokatforsikringen fra den dagen medlemskapet blir endret til pensjonist medlem.

Les mer om Help advokatforsikring her: HELP advokatforsikring – Industri Energi

PREMIE: KR. 62,- PR. MÅNED

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DU KAN HA RESERVERT DEG MOT DENNE FORSIKRINGEN.

LOFAVØR FRITIDSULYKKESFORSIKRING

Denne forsikringen inngår i kontingenten.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Fritidsulykkesforsikringen gir deg som medlem utbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av en ulykke i fritiden.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring gjelder fram til du fyller 70 år.

Les mer om LOfavør Fritidsulykkesforsikring her:
https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Fritidsulykkesforsikring

LOFAVØR GRUNNFORSIKRING

Denne forsikringen inngår i kontingenten.

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Lofavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie.

Les mer om LOfavør Grunnforsikring her:
https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Grunnforsikring

LOFAVØR INNBOFORSIKRING

LOfavør Innboforsikring er en del av ditt medlemskap i Ekofisk-Komiteen. Forsikringen gjelder medlemmets faste bosted i Norden og i annen bolig som beboes av medlemmet i Norden. Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig. Den har ingen øvre erstatningssum, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre. Full trygghet for at du får tilbake det dine ting er verdt, så en tilsvarende forsikring i et annet selskap er bortkastet penger.

Egenandel: Kr. 2000,-. (Det er ingen egenandel dersom flere medlemmer i husstanden har denne forsikringen. Det er heller ingen egenandel for student- eller lærlingmedlemmer, men skaden må overstige kr. 2000).

Les mer om LOfavør Innboforsikring her:
https://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Innboforsikring

PREMIE: KR. 1140,- PR. ÅR. (Trekkes på januar lønn)

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DU KAN HA RESERVERT DEG MOT DENNE FORSIKRINGEN.