Våre tillitsvalgte

alleTone Lise Håland
Valgkomiteen
Telefon: 52 02 77 03
Mobil: 951 85 037
send mail

NEPCO
Fellesmail
send mail

STYRET
Fellesmail
Telefon: 52 02 14 03
send mail

Eirik Birkeland
Leder
Telefon: 52 02 21 77
Mobil: 994 62 353
send mail

Trond Tidemann Haugbjørg
Nestleder/Nattskiftutvalg
Mobil: 92248342
send mail

EKOFISK-KOMITEEN LAND
Fellesmail
send mail

Frode Nirisen
2. nestleder / KHVO
Telefon: 52 02 16 22
Mobil: 992 65 567
send mail

ELDFISK KOMPLEKS
Fellesmail
send mail

PROSESSGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Torkjell Tveit
TV
send mail

AUTOMASJONGRUPPEN
Fellesmail
send mail

INSPEKSJONSGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Frode Kloster
TV
send mail

Ronnie Bergum
TV
Telefon: 52 02 75 13
send mail

Karoline Gåsland
TV
send mail

EKOFISK KOMPLEKS VEST
Fellesmail
send mail

Aleksander Haglund
VTV/VVO
send mail

ELEKTROGRUPPEN
Fellesmail
send mail

MEKANIKERGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Anne Gry Westlye
TV/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 10 74
send mail

EKOFISK KOMPLEKS ØST
Fellesmail
send mail

LOGISTIKKGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Jan Inge Hiim
TV
Telefon: 52 02 32 07
send mail

Anbjørn Lærdal
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 957 08 706
send mail

Tor Bjørnar Berger
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 76 97
send mail

Arild Emanuel Andersen
Styremedlem/HVO/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 473 14 805
send mail

Håvard J. Fagerbakke
TV/VO
send mail

EKOFISK KILO/BRAVO
Fellesmail
send mail

ELDFISK BRAVO
Fellesmail
send mail

Jan Kjell Johansen
VO
send mail
Test Testesen
Testtillitsvalgt

Tor Ole Mølstre
TV/VO
send mail

REISECREW
Fellesmail
send mail

Harald Ims
TV/VO
Telefon: 52 02 00 00
send mail

Leiv Harry Dale
TV
Telefon: 52 02 15 34
send mail

Knut Olai Slettebø
Sekretær Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 75 77
send mail

Ståle Skretting
Leder Ekofisk-Komiteen Land
Telefon: 52 02 17 31
Mobil: 971 92 966
send mail

Jan Jørgen Skarpeid
TV/VO
Telefon: 52 02 39 91
send mail

Inge Øglænd
TV/VO
Telefon: 52 02 45 17
send mail

Frederick Dahl
TV/VO
send mail

Øystein Frøyland
TV
send mail

Morten Johannesen
TV
Telefon: 52 02 34 67
send mail

PRODUKSJONGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Arnstein Berge
TV/VO
send mail

Ørjan Råen Egenes
TV
Mobil: 413 39 177
send mail

Espen Trondsen
VTV
send mail

Fred S. Wietrzychowski
TV
Mobil: 926 14 826
send mail

Jostein Taksdal
TV
send mail

Svein Ove Hansen
VO
send mail

Lars Nag
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco/Styremedlem
Telefon: 52 02 84 05
send mail

Tormod Gagnat
TV/VO
send mail

Elias Holstad
TV/VO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Bork A. Martinussen
VO
send mail

Sindre Ausel
TV
send mail

Edvard Gissinger
VTV
send mail

Øyvind Viken
TV
send mail

Anne Ramm Salbu
Sekretær Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 32 04
send mail

SV ELEKTRO/AUTOMASJONGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Kristoffer Paulsen
TV/VO
Telefon: 52 02 84 54
send mail

SV MEKANISKGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Tor Egil Berglund
TV
send mail

Stian Risberg
TV
send mail

Bjørn-Olav Omholt
Valgkomiteen
send mail

Lars Helge Løland
TV/VO
Telefon: 52 02 46 07
send mail

Jon Kambestad
TV/VVO
send mail

Geir Terje Stengårdsbakken
1. nestleder/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 12 79
Mobil: 975 75 771
send mail

Jone Hofsmo Stapnes
TV/VO/Vara til styret
send mail

Jarle Bleie
TV/VO/Vara til styret
send mail

Fredrik Andre Gitlestad
TV/VO/Vara til styret
send mail

Geirmund Gjedrem
TV
Telefon: 52 02 21 25
send mail

Bjørn Roar Tollefsen
Nestleder E-K Land/Vara til styret/Vara valgkomiteen
Telefon: 52 02 41 00
send mail

Rolf Bolstad
Valgkomiteen
Telefon: 52 02 12
send mail

Bjørn Olav Kaland
TV/VO
Telefon: 52 02 58 17
send mail

Roger Kvalheim
TV/VO
send mail

Chris Brandsø
TV
Telefon: 52 02 12 24
send mail

Svein Andre Sjursen
TV
Mobil: 988 98 519
send mail

Håvard Nesse
VTV/VVO
Telefon: 52 02 59 54
send mail

Kim Atle Grøtteland
VTV
send mail

Gro Lunde
VTV
send mail

Bernt Erik Nordfonn
VTV/VO
Telefon: 52 02 34 88
Mobil: 913 03 231
send mail

Per Øyvind Henriksen
Nestleder Ekofisk-Komiteen Nepco/Vara til styret
Telefon: 52 02 34 02
send mail

Charlotte Bjørnvik
TV
send mail

Sølvi Beate Tytlandsvik
TV
Telefon: 52 02 17 29
send mail

Gunhild Østtveit Kvinen
Styremedlem Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Niels Petter Johansson
TV
Telefon: 52 02 76 88
send mail

Arne Vatland
TV
Telefon: 52 02 75 18
Mobil: 975 75 201
send mail

Audvin H. Frønsdal
TV
Telefon: 52 02 77 09
send mail

Odd Sørdalen
VTV
send mail

Svein Arne Rasmussen
VTV
Telefon: 52 02 76 88
send mail

Inge Børge Hagen
TV/VO
Telefon: 52 02 58 20
send mail

Jan Fredheim
TV/VO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Lars Harald Abotnes
TV
Telefon: 52 02 75 25
send mail

Jim Brandsø
TV
Telefon: 52 02 75 07
Mobil: 936 55 992
send mail

Jarle Øvsthus
VTV/VVO
Telefon: 52 02 49 50
send mail

Bjørnar Fykse
VTV/VO
send mail

Håvard Lande
TV/VO
send mail

Tor Espen Grevle
VTV
Telefon: 52 02 44 38
send mail

Aslak Hægeland
TV/VVO
send mail

Petter Gausel
TV/VO
Telefon: 52 02 65 63
send mail

Rune Ørnhaug
TV
Telefon: 52 02 83 08
send mail

Thor Einar Aas
VTV
Telefon: 52 02 31 28
send mail

Helen Børhaug
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Kim Stian Kolnes
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco/Styremedlem
Telefon: 52 02 84 07
send mail

Roy Steinar Nygård
Vara valgkomiteen
Mobil: 52 02 37 91
send mail

Vegard Rye
VO
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Inge Harald Seljestad
VTV/VVO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Fredrik Crowo
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 924 68 623
send mail

Arve Tveråmo
TV
Telefon: 52 02 75 27
send mail

Asbjørn Søbye
Nestleder Ekofisk-Komiteen Nepco / vara til avdelingsstyret
Telefon: 52 02 42 01
send mail

Martha Knarrum Berget
TV
Telefon: 52 02 28 52
send mail

Erlend N. Evensen
VTV
Telefon: 52 02 76 94
send mail

Lars Tonning
VVO
send mail

Preben Damman
VTV/VVO
Telefon: 52 02 83 00
send mail

Timothy R. Hansen
VVO
send mail

Erik Hamre
TV
Telefon: 52 02 34 00
send mail

Rune Jahnsen
VTV/VO
Telefon: 52 02 75 14
send mail

Ole Henrik Eriksen
VTV/VO
send mail

Marius Alexander Hoff
TV
Mobil: 995 64 059
send mail

Kurt Jonny Lauvås
TV/VO
Telefon: 52 02 85 19
send mail

Katrine Knutsen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 8307
send mail

Lars Åge Førland
VTV
Telefon: 52 02 77 07
send mail

Rune Nylund
TV/VO
Telefon: 52 02 50 13
send mail

Ole Morten Helland
VTV/VO
Telefon: 52 02 46 06
send mail

Tor-Erik Borlaug
VTV
send mail

Marius Svanevik Markussen
VTV
Telefon: 52 02 84 27
send mail

Terje Sandsmark
VTV/VO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Odd Magne Østhus
VTV/VVO
Telefon: 52 02 53 13
send mail

Joachim Hanstad
TV/VO
send mail

Håkon Haugan
VTV/VVO
send mail

Anne Kristine Våg
TV/VO/Vara valgkomiteen
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Kent Andre Veland
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 84 33
send mail

Kenneth Nordbø
TV/VO
Telefon: 52 02 61 02
send mail

Bjørn-Olav Omholt
TV/VO
Mobil: 996 36 328
send mail

Jan Ove Haugen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 37 20
send mail

Tian Markus Evanger Kanyi
TV/VO
Telefon: 52 02 39 91
send mail

Rune Karlsen
VTV/VVO
Mobil: 412 46 385
send mail

Espen Indergaard
TV
Telefon: 52 02 75 28
send mail

Benjamin Helliesen
TV/VVO
send mail

Tiril Sofie Hjelm
VTV
send mail

Nils Kjetil Torvik
VTV/VVO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 84 42
send mail

Bjørn Inge Vigre
VTV/VVO
send mail

Guro Nordby
VVO
Telefon: 52024213
send mail

Ove Ringdal
VVO
send mail

Trond Hjelle Volden
VTV/VVO
send mail

Oliver Tømmernes
VTV/VVO
send mail

Christine Bårdsen
VTV/VVO
send mail

Knut Leo Strømme
VTV/VVO
Telefon: 52 02 38 78
send mail

Stig Idland
VTV
Telefon: 52 02 65 70
Mobil: 971 16 593
send mail

Oddbjørn Nilsen
VTV/VVO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 34 72
send mail

Nina Kristin P. Førli
TV
Telefon: 52 02 23 56
send mail

Thor-Inge Lindgren
TV
Telefon: 52 02 16 70
send mail

Anne-Berit Kobbeltvedt
TV
Telefon: 52 02 14 61
send mail

Geir Stian Sigurdsen
VTV
send mail

Thomas Christian Vatne
VTV/VVO
Telefon: 52 02 39 98
send mail

Benjamin LeMaitre
TV/VO
Mobil: 905 04 824
send mail

Ådne Klubben Røyrøy
VTV
send mail

Margrete Gil
VTV
Mobil: 92653916
send mail

Dag Jensen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 34 37
send mail

Oskar Ydstebø
VVO
send mail

Daniel Totland
TV/VVO
send mail

Bjørn Gote
VTV/VVO
send mail

Øystein Bjerkeli
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 84 11
send mail

Freddy Bloemheuvel
VTV
Telefon: 52 02 15 71
send mail

Morten Eik
VTV
send mail

Bjarne H. Wannberg
VTV
send mail

Ronny S. Egelandsdal
TV
send mail

Rune Kvalvik
TV/VO/Leder nattskiftutvalget
Telefon: 52 02 37 00
send mail

Bjørn Engestøl
Bjørn Engestøl
send mail

Robert L. Alvestad
VTV/VVO/Utvalgsmedlem
Telefon: 52 02 65 25
send mail

John Robin A. Aase
TV
send mail

Finn Strand
VTV
send mail

Roger S. Handeland
VTV
send mail

Bjarne Markus Jonassen
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Henning Rød
TV/VVO
send mail

Rune Ørnhaug
VVO
Telefon: 52 02 83 08
Mobil: 908 80 420
send mail

Tor Bjørn Moen
TV/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Erling Elsebutangen
TV/VO
send mail

Joakim Gravdal
TV/VO
send mail

Ole Jacob Ree
TV
send mail

Hans-Ove Helvig
VTV/VVO
Telefon: 52 02 49 73
send mail

Jeanett Nekkøy
VTV
send mail

Vegard Hallingstad
TV/VO
send mail