Våre tillitsvalgte

alleEKOFISK KOMPLEKS VEST
Fellesmail
send mail

EkoK/B-Remote
Fellesmail
send mail

EkoK/B-Remote Embla
Fellesmail
send mail

EkoK/B-Remote EldB Mellomkampanje
Fellesmail
send mail

EkoK/B-Remote EldB
Fellesmail
send mail

Jon Kambestad
TV/VO
send mail

Tian Markus Evanger Kanyi
TV/VO
Telefon: 52 02 39 91
send mail

Bjørn-Olav Omholt
TV/VO
Mobil: 996 36 328
send mail

Jan Jørgen Skarpeid
TV/VO
Telefon: 52 02 39 91
send mail

Tone Lise Håland
Valgkomiteen
Telefon: 52 02 77 03
Mobil: 951 85 037
send mail

NEPCO
Fellesmail
send mail

STYRET
Fellesmail
Telefon: 52 02 14 03
send mail

Eirik Birkeland
Leder
Telefon: 52 02 21 77
Mobil: 994 62 353
send mail

Trond Tidemann Haugbjørg
Nestleder/Nattskiftutvalg
Mobil: 92248342
send mail

EKOFISK-KOMITEEN LAND
Fellesmail
send mail

Frode Nirisen
2. nestleder / KHVO
Telefon: 52 02 16 22
Mobil: 992 65 567
send mail

ELDFISK KOMPLEKS
Fellesmail
send mail

PROSESSGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Torkjell Tveit
TV
send mail

AUTOMASJONGRUPPEN
Fellesmail
send mail

FELTDEKKENDE: INSPEKSJON
Fellesmail
send mail

Frode Kloster
TV
send mail

Ronnie Bergum
TV
Telefon: 52 02 75 13
send mail

Karoline Gåsland
TV
send mail

Frederick Dahl
TV/VO
send mail

Aleksander Haglund
VTV/VVO
send mail

ELEKTROGRUPPEN
Fellesmail
send mail

MEKANIKERGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Anne Gry Westlye
TV/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 10 74
send mail

EKOFISK KOMPLEKS ØST
Fellesmail
send mail

LOGISTIKKGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Jan Inge Hiim
TV
Telefon: 52 02 32 07
send mail

Anbjørn Lærdal
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 957 08 706
send mail

Tor Bjørnar Berger
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 76 97
send mail

Arild Emanuel Andersen
Styremedlem/HVO/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 473 14 805
send mail

Håvard J. Fagerbakke
TV/VO
send mail

EKOFISK KILO/BRAVO
Fellesmail
send mail

ELDFISK BRAVO
Fellesmail
send mail

Jan Kjell Johansen
VO
send mail
Test Testesen
Testtillitsvalgt

Roger Kvalheim
TV/VO
send mail

REISECREW
Fellesmail
send mail

Harald Ims
TV/VO
Telefon: 52 02 00 00
send mail

Leiv Harry Dale
TV
Telefon: 52 02 15 34
send mail

Knut Olai Slettebø
Sekretær Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 75 77
send mail

Ståle Skretting
Leder Ekofisk-Komiteen Land
Telefon: 52 02 17 31
Mobil: 971 92 966
send mail

Dag Jensen
VVO
send mail

Inge Øglænd
TV/VO
Telefon: 52 02 45 17
send mail

Arnstein Berge
TV/VO
send mail

Øystein Frøyland
TV
send mail

Morten Johannesen
TV
Telefon: 52 02 34 67
send mail

PRODUKSJONGRUPPEN
Fellesmail
send mail

Tormod Gagnat
TV/VO
send mail

Ørjan Råen Egenes
TV
Mobil: 413 39 177
send mail

Espen Trondsen
VTV
send mail

Fred S. Wietrzychowski
TV
Mobil: 926 14 826
send mail

Jostein Taksdal
TV
send mail

Svein Ove Hansen
VO
send mail

Lars Nag
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco/Styremedlem
Telefon: 52 02 84 05
send mail

Jone Hofsmo Stapnes
TV/VO/Vara til styret
send mail

Elias Holstad
TV/VO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Bork A. Martinussen
VO
send mail

Sindre Ausel
TV
send mail

Edvard Gissinger
VTV
send mail

Øyvind Viken
TV
send mail

Anne Ramm Salbu
Sekretær Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 32 04
send mail

FELTDEKKENDE: SV ELEKTRO/AUTOMASJON
Fellesmail
send mail

Kristoffer Paulsen
TV/VO
Telefon: 52 02 84 54
send mail

FELTDEKKENDE: SV MEKANISK
Fellesmail
send mail

Tor Egil Berglund
TV
send mail

Stian Risberg
TV
send mail

Bjørn-Olav Omholt
Valgkomiteen
send mail

Lars Helge Løland
TV/VO
Telefon: 52 02 46 07
send mail

Tor Ole Mølstre
TV/VO
send mail

Geir Terje Stengårdsbakken
1. nestleder/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 12 79
Mobil: 975 75 771
send mail

Bernt Erik Nordfonn
VTV/VO
Telefon: 52 02 34 88
Mobil: 913 03 231
send mail

Jarle Bleie
TV/VO/Vara til styret
send mail

Fredrik Andre Gitlestad
TV/VO/Vara til styret
send mail

Geirmund Gjedrem
TV
Telefon: 52 02 21 25
send mail

Bjørn Roar Tollefsen
Nestleder E-K Land/Vara til styret/Vara valgkomiteen
Telefon: 52 02 41 00
send mail

Rolf Bolstad
Valgkomiteen
Telefon: 52 02 12
send mail

Bjørn Olav Kaland
TV/VVO
Telefon: 52 02 58 17
send mail

Ole Henrik Eriksen
VTV/VO
send mail

Chris Brandsø
TV
Telefon: 52 02 12 24
send mail

Svein Andre Sjursen
TV
Mobil: 988 98 519
send mail

Håvard Nesse
VTV/VVO
Telefon: 52 02 59 54
send mail

Kim Atle Grøtteland
VTV
send mail

Gro Lunde
VTV
send mail

Bjørnar Fykse
VTV/VO
send mail

Per Øyvind Henriksen
Nestleder Ekofisk-Komiteen Nepco/Vara til styret
Telefon: 52 02 34 02
send mail

Charlotte Bjørnvik
TV
send mail

Sølvi Beate Tytlandsvik
TV
Telefon: 52 02 17 29
send mail

Gunhild Østtveit Kvinen
Styremedlem Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Niels Petter Johansson
TV
Telefon: 52 02 76 88
send mail

Arne Vatland
TV
Telefon: 52 02 75 18
Mobil: 975 75 201
send mail

Audvin H. Frønsdal
TV
Telefon: 52 02 77 09
send mail

Odd Sørdalen
VTV
send mail

Svein Arne Rasmussen
VTV
Telefon: 52 02 76 88
send mail

Jan Fredheim
TV/VO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Lars Harald Abotnes
TV
Telefon: 52 02 75 25
send mail

Jim Brandsø
TV
Telefon: 52 02 75 07
Mobil: 936 55 992
send mail

Jarle Øvsthus
VTV/VVO
Telefon: 52 02 49 50
send mail

Aslak Hægeland
TV/VVO
send mail

Håvard Lande
TV/VO
send mail

Tor Espen Grevle
VTV
Telefon: 52 02 44 38
send mail

Preben Damman
VTV/VVO
Telefon: 52 02 83 00
send mail

Petter Gausel
TV/VO
Telefon: 52 02 65 63
send mail

Rune Ørnhaug
TV
Telefon: 52 02 83 08
send mail

Thor Einar Aas
VTV
Telefon: 52 02 31 28
send mail

Helen Børhaug
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Kim Stian Kolnes
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco/Styremedlem
Telefon: 52 02 84 07
send mail

Roy Steinar Nygård
Vara valgkomiteen
Mobil: 52 02 37 91
send mail

Vegard Rye
VO
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Inge Harald Seljestad
VTV/VVO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Fredrik Crowo
Styremedlem/HVO
Telefon: 52 02 75 75
Mobil: 924 68 623
send mail

Arve Tveråmo
TV
Telefon: 52 02 75 27
send mail

Asbjørn Søbye
Nestleder Ekofisk-Komiteen Nepco / vara til avdelingsstyret
Telefon: 52 02 42 01
send mail

Martha Knarrum Berget
TV
Telefon: 52 02 28 52
send mail

Erlend N. Evensen
VTV
Telefon: 52 02 76 94
send mail

Lars Tonning
VVO
send mail

Tarjei Mæland
VVO
Telefon: 52 02 29 84
send mail

Timothy R. Hansen
VVO
send mail

Erik Hamre
TV
Telefon: 52 02 34 00
send mail

Rune Jahnsen
VTV/VO
Telefon: 52 02 75 14
send mail

Mads Knutsen
VVO
send mail

Marius Alexander Hoff
TV
Mobil: 995 64 059
send mail

Kurt Jonny Lauvås
TV/VO
Telefon: 52 02 85 19
send mail

Katrine Knutsen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 8307
send mail

Lars Åge Førland
VTV
Telefon: 52 02 77 07
send mail

Rune Nylund
TV/VO
Telefon: 52 02 50 13
send mail

Ole Morten Helland
VTV/VO
Telefon: 52 02 46 06
send mail

Tor-Erik Borlaug
VTV
send mail

Marius Svanevik Markussen
VTV
Telefon: 52 02 84 27
send mail

Terje Sandsmark
VTV/VO
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Odd Magne Østhus
VTV/VVO
Telefon: 52 02 53 13
send mail

Joachim Hanstad
TV/VO
send mail

Håkon Haugan
VTV/VVO
send mail

Anne Kristine Vaag
TV/VO/Vara valgkomiteen
Telefon: 52 02 50 00
send mail

Kent Andre Veland
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 84 33
send mail

Kenneth Nordbø
TV/VO
Telefon: 52 02 61 02
send mail

Mariell Ophaug
VVO
send mail

Jan Ove Haugen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 37 20
send mail

Thomas Christian Vatne
VTV/VVO
Telefon: 52 02 39 98
send mail

Rune Karlsen
VTV/VVO
Mobil: 412 46 385
send mail

Espen Indergaard
TV
Telefon: 52 02 75 28
send mail

Benjamin Helliesen
TV/VVO
send mail

Tiril Sofie Hjelm
VTV
send mail

Nils Kjetil Torvik
VTV/VVO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 84 42
send mail

Bjørn Inge Vigre
VTV/VVO
send mail

Guro Nordby
VVO
Telefon: 52024213
send mail

Ove Ringdal
VVO
send mail

Trond Hjelle Volden
VTV/VVO
send mail

Inge Børge Hagen
TV/VVO
Telefon: 52 02 58 20
send mail

Christine Bårdsen
VTV/VVO
send mail

Knut Leo Strømme
VTV/VVO
Telefon: 52 02 38 78
send mail

Stig Idland
VTV
Telefon: 52 02 65 70
Mobil: 971 16 593
send mail

Oddbjørn Nilsen
VTV/VVO/Valgkomiteen
Telefon: 52 02 34 72
send mail

Nina Kristin P. Førli
TV
Telefon: 52 02 23 56
send mail

Thor-Inge Lindgren
TV
Telefon: 52 02 16 70
send mail

Anne-Berit Kobbeltvedt
TV
Telefon: 52 02 14 61
send mail

Geir Stian Sigurdsen
VTV
send mail

Eirik Waage
VVO
send mail

Benjamin LeMaitre
TV/VO
Mobil: 905 04 824
send mail

Ådne Klubben Røyrøy
TV
send mail

Margrete Gil
VTV
Mobil: 92653916
send mail

Dag Jensen
VTV/VVO
Telefon: 52 02 34 37
send mail

Oskar Ydstebø
VVO
send mail

Daniel Totland
TV/VVO
send mail

Bjørn Gote
VTV/VVO
send mail

Øystein Bjerkeli
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
Telefon: 52 02 84 11
send mail

Freddy Bloemheuvel
VTV
Telefon: 52 02 15 71
send mail

Morten Eik
VTV
send mail

Bjarne H. Wannberg
VTV
send mail

Ronny S. Egelandsdal
TV
send mail

Rune Kvalvik
TV/VO/Leder nattskiftutvalget
Telefon: 52 02 37 00
send mail

Bjørn Engestøl
Bjørn Engestøl
send mail

Robert L. Alvestad
VTV/VVO/Utvalgsmedlem
Telefon: 52 02 65 25
send mail

John Robin A. Aase
TV
send mail

Finn Strand
VTV
send mail

Roger S. Handeland
VTV
send mail

Bjarne Markus Jonassen
VTV Ekofisk-Komiteen Nepco
send mail

Henning Rød
TV/VVO
send mail

Rune Ørnhaug
VVO
Telefon: 52 02 83 08
Mobil: 908 80 420
send mail

Tor Bjørn Moen
TV/Nattskiftutvalg
Telefon: 52 02 65 25
send mail

Erling Elsebutangen
TV/VO
send mail

Joakim Gravdal
TV/VO
send mail

Ole Jacob Ree
TV
send mail

Hans-Ove Helvig
VTV/VVO
Telefon: 52 02 49 73
send mail

Jeanett Nekkøy
VTV
send mail

Vegard Hallingstad
TV/VO
send mail