Sosialfondet

Ved søknader – Fyll ut vedlagte erklæring og legg ved søknaden. Fondet er opprettet for å yte økonomisk støtte til yrkesaktive medlemmer i Ekofisk-Komiteen.

Vedlegg