OM OSS

Ekofisk-Komiteen, en fagforening som organiserer alle kategorier ansatte både på land og i havet. Vi er den desidert største fagforeningen i bedriften og i overkant av 1.000 av bedriftens ca 1.700 ansatte er medlemmer i vår fagforening. I tillegg er vi ca 500 pensjonistmedlemmer. Ved siden av å ivareta våre medlemmers interesser utpeker vi våre tillitsvalgte som verneombud og ivaretar arbeidsmiljøet for alle ansatte i bedriften.

Vi er en avdeling i fagforbundet Industri Energi som er partipolitisk uavhengig. Industri Energi er LOs fjerde største forbund og har over 56.000 medlemmer innen i hovedsak olje-, gass- og landindustri.

Ekofisk-Komiteen har, i tillegg til våre 53 tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, 7 heltidstillitsvalgte på land og i havet for å ivareta våre medlemmer og vernetjenesten i bedriften. Vi er representert i alle formelle fora i bedriften som BU/AMU, Ekofisk Felt AMU, LSU, Velferdsutvalg og AKAN/Attføringsutvalg. I tillegg har vi en kontinuerlig dialog med ledelsen i bedriften og faste månedlige møter med bedriftens øverste ledelse.

Som medlem får du også tilgang til vår lukkede Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/Ekofisk.Komiteen

Ekofisk-Komiteen er den eldste fagforeningen innenfor petroleumsnæringen i Norge og har 50-års jubileum i 2024. Les mer om historien til både fagforening, selskapet og Ekofisk feltet på denne siden https://ekofisk.industriminne.no/nb/arbeidsliv/

BLI MEDLEM I DAG!