Vedtekter

§ 2 FORMÅL

Ekofisk-Komiteen:
2.1 har som mål å organisere alle ansatte i ConocoPhillips.

2.2 skal ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

2.3 skal arbeide for samhold og et godt tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

2.4 skal arbeide for gjennomføring av bedriftsdemokrati og reell medbestemmelse og innflytelse i bedriften.

2.5 skal på vegne av medlemmene føre forhandlinger overfor bedriften.

Vedlegg