Når medlemmer går over på pensjon

Når medlemmer går over på pensjon og kontingent og forsikringer ikke lenger blir betalt via lønnstrekk, blir status i medlemsregisteret automatisk endret fra aktivt medlem til pensjonist medlem.

Medlemmene vil da få ett brev med informasjon, og en faktura for betaling av kontingent og forsikring ut inneværende år. Deretter vil dei få en regning hvert år i januar for betaling av kontingent og forsikring som gjelder for 1 år om gangen.

Nytt nå er at du som pensjonistmedlem og blir medlem i Pensjonistforbundet. Du vil da få enda flere medlemsfordeler og ordningen koster ingenting.

Pensjonist medlemmene må fortsette med dei samme forsikringene som dei hadde som aktivt medlem.

Kontingenten for pensjonistmedlemmene er kr. 1560 i året og inneholder LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Fritidsulykkesforsikring og medlemskap i Pensjonistforbundet.

Hvis medlemmet har advokatforsikring koster den kr. 708 pr. år.
Hvis medlemmet har LOfavør Innboforsikring koster den kr. 876 pr. år.

Pensjonist medlemmene er medlemmer i Ekofisk-Komiteen til dei selv sier opp medlemskapet eller slutter å betale kontingenten og forsikringene.

Dersom pensjonist medlemmet har LOfavør Innboforsikring blir den gratis fra den måneden medlemmet fyller 75 år.

Her kan du lese mer om dei forskjellige medlemmsfordelene:

LOfavør Grunnforsikring
LOfavør Fritidsulykkesforsikring
LOfavør Innboforsikring
Advokatforsikring
Pensjonistforbundet