januar 14, 2022

10 års jubileum

1. januar 2012 valgte de landansatte organisert i Negotia å melde seg kollektivt over til Ekofisk-Komiteen. 10 år etter kan vi konstantere at dette var en viktig og fruktbar avgjørelse som virkelig understreker betydningen av slagordet vårt “Sammen er vi sterke”.

Høsten 2009 inngikk Negotia-klubben i ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen en samarbeidsavtale. Samarbeidet gjennom 2010 var svært fruktbart, og i mange saker viste det seg at resultatet ble betydelig bedre enn det en ville oppnådd hver for seg. Dette var også hovedårsaken til at det i januar 2011 ble signert en intensjonsavtale om sammenslåing mellom Negotia-klubben og Ekofisk-Komiteen. I et ekstraordinært styreseminar som Negotia-klubben arrangerte i 2011 ble et samlet styret enig om å anbefale medlemmene i Negotia-klubben i ConocoPhillips å stemme ja til sammenslåing. Dette ble da også en realitet. Det var et stort flertall som stemte for sammenslåing. 1. januar 2012 var derfor en milepæl i det organiserte arbeidslivet i ConocoPhillips. Dette er nå 10 år siden, og derfor har vi et jubileum å markere i den forbindelse.

Siste saker