mars 16, 2016

16.03.2016 Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre

For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht. pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.

Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.

Valgmulighetene er blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft. Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid. Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at informasjons-behovet er stort.

Erfaringene etter flere års samarbeid er udelt positive og vi ser på dette tilbudet som en viktig medlemsfordel.

Målgruppen i år er medlemmer som er fylt 57 år eller eldre som har opptjent trygderettigheter i Norge og som ikke har benyttet seg av tilbudet tidligere. Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Våre medlemmer får med dette tilbudet en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter. Valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Vi er opptatt av at våre medlemmer får en oversikt på fremtidig pensjon og muligheter, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig.

Vedlagt ligger brosjyre og oppdragskjema. Denne informasjonen er også tilgjengelig på Industri Energi sine nettsider.

Vedlegg

Siste saker