november 27, 2023

2 nye stillinger med fortrinnsrett lyses ut

Som tidligere omtalt fikk vi gjennomslag for å ansette 22 personer fast i ConocoPhillips som et ledd i å redusere innleiebruken i selskapet da vi aksepterte en innleieavtale med selskapet. Ansettelsesprosessen har ført til rekruttering av både innleide, tidligere lærlinger, men også egne ansatte som har byttet jobb.

Bedriften kommer derfor til å lyse ut to ekstra ansettelser i løpet av denne uken. Dette for å oppfylle forpliktelsen om å ansette 22 personer i tråd med innleieavtalen fra i sommer med Ekofisk-Komiteen.

Det vil bli ansatt en mekaniker og en elektriker.

Disse 2 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger.

Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Vi gjør også oppmerksom på at personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Merk at det settes en søknadsfrist på 2 uker. Så følg med på Finn.no i dagene fremover.

Siste saker