desember 3, 2013

Arbeidsseminar for tillitsvalgte onshore

12. og 13. september ble det arrangert et arbeidseminar for tillitsvalgte på land (Ekofisk-Komiteens styre for medlemmer på land). Seminaret hadde mange aktuelle tema på agendaen

Ommund Stokka (Forbundssekretær i Industri Energi) var invitert til møtet. Ommund hadde blant annet en gjennomgang om innleie i sin del av programmet for seminaret. Det var mange bra diskusjoner om de forskjellige temaene og spesielt Ommunds gjennomgang ble veldig godt mottatt. Tilbakemeldingene fra deltakerene var at seminaret var veldig interessant og nyttig for deres videre engasjement som tillitsvalgt.

Siste saker