januar 29, 2016

Årets første samarbeidsmøter

Ekofisk komplekset og Eldfisk komplekset har denne uken gjennomført to vellykede samarbeidsmøter mellom plattformledelsen og den lokale vernetjenesten. Samarbeidsmøtene er et fora hvor vernetjenesten, ledelsen og Ekofisk-Komiteen møtes for å evaluere og sette mål for samarbeidet, samt for å knytte uformelle relasjoner.

Ekofisk-Komiteen er svært tilfreds med at ledelsen valgte å gjennomføre samarbeidsmøter for alle innstallasjoner også i år, til tross for at en nå snur hver sten for å kutte kostnader. Samarbeidsmøtene er nyttige for å skape felles forståelse og bygge relasjoner mellom tillitsvalgte og ledelse ombord, dette er spesielt viktig i de svært krevende tidene vi nå er inne i for selskapet og bransjen.

Agendaen for møtene er som vanlig en generell evaluering av samarbeidet generelt samt de formelle fora for samarbeid vi har offshore. Det er også en evaluering av oppfølgingspunktene vi ble enige om på fjorårets møte, i tillegg til at vi blir enige om oppfølgingspunkter for 2016.

Møtene går over 2 dager hvor vi også samles for en uformell sammenkomst med middag på kvelden.

Konklusjonen etter årets to første møter er at samarbeidet stort sett fungerer meget godt, men at vi har noen uenigheter og felles utfordringer vi vil jobbe videre med i 2016 for å sikre at vi fortsatt har et svært godt arbeidsmiljø og en trygg og sikker arbeidsplass.

Siste saker