mai 22, 2017

Årets lønnsforhandlinger er i gang

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte startet mandag 22. mai. Ekofisk-Komiteens leder og nestleder er med i forhandlingsdelegasjonen. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Utgangspunktet for forhandlingene er frontfagsoppgjøret mellom LO og NHO.

– På grunn av den krevende situasjonen oljebransjen har vært i de siste par årene har dette avtaleområdet fått lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Nå ser vi tegn på bedring i oljebransjen og forventer at de sokkelansatte skal hente igjen noe av etterslepet, sier nestleder Terje Valskår som åpnet forhandlingene for Industri Energi.

Terje Valskår viser til at operatørselskapene i fjor utbetalte store bonuser.

– Det viser at det finnes penger i selskapene, sier han.

Sokkelavtalene omfatter cirka 7300 Industri Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Frode Alfheim, nyvalgt forbundsleder, skal leder forhandlingene for Industri Energi. Også nestleder i forbundet, Terje Valskår, er med i forhandlingene som pågår i Stavanger. Forbundssekretær Jørn Erik Bøe er tariffansvarlig for operatør, boring og forpleining.

Det blir lokale forhandlinger på både operatøravtalen og bransjeavtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips tirsdag og onsdag neste uke (30. og 31. mai).

Siste saker