mars 2, 2018

Årets samarbeidsmøter

Eldfisk kompleksets tillitsvalgte var denne uken i Tananger sammen med plattformledelsen og ledelsen i Ekofisk-Komiteen. Dette møtet var det siste av totalt 4 samarbeidsmøter mellom vernetjenesten og plattformledelsen.

Det er i år 10 år siden vi avholdt de første samarbeidsmøtene i dette formatet med årlige samlinger på land. Dag 1 møtes arbeidstakersiden, på kvelden møtes vi uformelt sammen med bedriftsledelsen, dag 2 er den formelle delen av møtet. Vi går gjennom forpliktelser inngått på forrige års møte, evaluerer samarbeidet og samrbeidsformer samt prioriterer og forplikter oss til hvilke saker som er viktigst for det kommende året.

Årets møter bærer preg av at samarbeidet i det store bildet fungerer godt.

Siste saker