november 12, 0203

Årets tillitsvalgt kurs

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert 22. – 24. oktober og 11. – 13. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går tirsdag 22 . til torsdag 24. oktober. Andre kurset går mandag 11. til onsdag 13. november.

Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs. Hvis det er ønskelig å ta med ledsager kan dette ordnes gjennom påmeldingen. Ledsager betaler da en egenandel.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på snarest og senest innen 20. september ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen enten via fax nr. 52022176 eller e-mail: ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den enkelte deltaker i forkant av kursene.

Siste saker