november 9, 2023

Årets tillitsvalgtsamlinger er i gang

Tirsdag til torsdag denne uken var tillitsvalgte og medlemmer samlet på Kielferja for årets første runde med tillitsvalgtkurs. Temaet for årets kurs er samhold og lagbygging.

En fagforening er mer enn en forsikringsordning, man blir ikke bare medlem i en fagforening, man organiserer seg i den.

Tematikken på årets kurs handler om å bevisstgjøre oss selv på dette. Hvordan bygger vi laget vårt enda sterkere og skaper engasjement og begeistring omkring det faktum at vi er omkring 1.500 kollegar som velger å stå sammen i en fagforening. Etter meningsbrytning og demokratiske prosesser står vi samlet bak våre krav. Sammen er vi sterke!

I tillegg til det faglige opplegget er turene en viktig arena for å knytte kameratskap på tvers av plattformer, grupper og mellom hav og land.

Neste samling er tirsdag 28. november til torsdag 30. november.

Siste saker