april 18, 2024

Årets TV valg er i gang!

Alle yrkesaktive medlemmer i Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om, og link til, årets valg av lokale tillitsvalgte. Har du ikke mottatt en slik e-post må du ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Husk å kontrollere at du er registrert på riktig lokal avdeling, hvis noe ikke stemmer må du ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com så retter vi opp.

Ihht vedtektene går valget for offshoreansatte over minimum 42 dager og for landansatte over minimum 14 dager. De som har sin arbeidsplass offshore er dermed sikret mulighet for å få avgi stemme mens de er på jobb.

Heng gjerne opp en påminnelse om valg på oppslagstavlene, og vær aktive i få kollegaer til å avgi stemme!

Offshore: Valget avsluttes 31.mai.

Land: Valget avsluttes 3. mai

Valget gjennomføres som hemmelig valg og din stemme er anonym.

 

Godt valg!

 

Bildet er kun for illustrasjon og viser hvordan valget ser ut for våre medlemmer i Automasjonsgruppen på Ekofisk kompleks.

Siste saker