mars 2, 2015

Årsmøte 2015: Styrevalg

Sittende styre ble gjenvalgt for 2 år med unntak av bytter på varaplassene.

Årsmøte 2015 har valgt følgende styre for perioden 2015 – 2017:

Eirik Birkeland – Leder

Rolf Bolstad 1. nestleder

Frode Nirisen – 2. nestleder/KHVO

Remie Gildrenes – Styremedlem/HVO

Anbjørn Lærdal – Styremedlem/HVO

Geir Terje Stengårdsbakken – Styremedlem/HVO

Katrine Knudsen – Vara

Bernt Erik Nordfonn – Vara

Glenn Sæthre – Vara

Disse er blir ikke valgt av årsmøte, men av sine avdelingers årsmøter og tiltrer hovedstyret som fullverdige medlemmer:

Ståle Skretting – Ekofisk-Komiteen land

Asbjørn Ekse – Ekofisk-Komiteen ind. avlønnet hav

Bjørn Roar Tollefsen – Personlig vara for Ståle Skretting

Atle B. Kristiansen – Personlig vara for Asbjørn Ekse

Siste saker