mars 16, 2017

Årsmøte 2017: Krever konsekvensutredning

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen krever konsekvensutredning av Troms II, Nordland VI og Nordland VII

Resolusjon:

Ekofisk-Komiteen mener at det snarest må igangsettes konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II for å avklare muligheter og eventuelle begrensninger for petroleumsvirksomhet, slik at området forvaltes til fellesskapets beste.

Forslaget til resolusjon ble fremmet av Oddbjørn Nilsen (TV Elektro) og Trond Sverre Mål (TV Mekanisk).

Siste saker