mars 16, 2017

Årsmøte 2017: Nytt styre valgt

Ekofisk-Komiteen årsmøte ble avholdt på Sola Quality Airport Hotel tirsdag og onsdag denne uken. Det nye styret ble enstemmig valgt av delegatene på årsmøtet.

Nytt avdelingsstyre med virkning fra 1. april 2017:

Leder Eirik Birkeland
1. nestleder Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder Frode Nirisen (KHVO)
Styremedlem Anbjørn Lærdal (HVO)
Styremedlem Arild Andersen (HVO)
Styremedlem Fredrik Crowo (HVO)

Varamedlem Margrete Gil
Varamedlem Trond Haugbjørg
Varamedlem Ove Ringdal

Desse er òg ein del av avdelingsstyret men blir ikkje valgt av årsmøte (direkte valgt i sine respektive klubbsstyrer):
Ståle Skretting (Ekofisk-Komiteen land)
Atle B. Kristiansen (Ekofisk-Komiteen Nepco)

Tradisjon tro stillte bedriftens ledelse opp for å svare på spørsmål direkte frå årsmøtets delegater.

Vi ønsker spesielt velkommen til våre nye styremedlemmer og HVOer, Arild Andersen og Fredrik Crowo.

Arild Andersen, styremedlem og HVO

Fredrik Crowo, styremedlem og HVO

Avtroppende forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, gjorde et historisk tilbakeblikk og understreket betydningen Ekofisk-Komiteen har hatt for norsk fagbevegelse generelt og NOPEF, og seinere Industri Energi spesielt. Han understreket også at oljeindustrien er, og alltid har vært, en syklisk næring, og mente det var liten grunn til å tro at nedturen de siste årene skulle være noe annerledes.

 

Siste saker