oktober 26, 2016

Årsmøte 2017 og valg av nytt styre

Årsmøtet 2017 blir avholdt på Quality airport hotel Sola 14. og 15. mars. Det er i år valg av nytt styre (annethvert år), og alle medlemmer oppfordres til å spille inn kandidater til nominasjonskomiteen.

Som vanlig blir innkomne forslag behandlet på årsmøtet. Siste frist for innsending av årsmøtesaker er satt til 2. januar, vi oppfordrer alle til å starte innsending av saker allerede nå.

Det er i år valg på nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Nominasjonskomiteen er allerede i full gang med kartlegging av eksisterende og mulige nye styremedlemmer, alle medlemmer oppfordres til å spille inn aktuelle kandidater til nominasjonskomiteens leder, Oddbjørn Nilsen, fortløpende.

Siste saker