februar 2, 2018

Årsmøte 2018

I disse dager sendes årmøteinnkalling og årsmøtepapirene ut til alle tillitsvalgte i posten. Papirene blir også i år sendt ut elektronisk i tillegg.

Årets årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars.

Husk å melde deg på i god tid, senest innen torsdag 1. mars.

Det er tillitsvalgte si oppgave å selv se etter at TV eller VTV i vedkommenes gruppe møter på årsmøte slik at alle plassene med stemmerett fylles, se listen “mulige delegater” i årmøtepapirene for utfyllende info om hvor mange stemmeberettigede som tilhører hver gruppe.

Husk pent antrekk på årsmøtemiddagen.

Siste saker