mars 16, 2021

Årsmøte 2021 gjennomført digitalt

Et fullverdig årsmøte inkludert valg av nytt styre ble i dag avhold på møteplattformen Teams. 58 delegater møtte.

Grunnet restriksjonene som følge av den pågående covid-19 pandemien ble årsmøtet avholdt digitalt.

Årsmøtet valgte nytt styre i tråd med valgkomiteens innstilling:

Leder Eirik Birkeland
1. nestleder Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder (KHVO) Frode Nirisen
Styremedlem (HVO) Arild Emanuel Andersen
Styremedlem (HVO) Trond Tidemann Haugbjørg
Styremedlem (HVO) Anbjørn Lærdal

Varamedlem Tor Bjørnar Berger
Varamedlem Jarle Bleie
Varamedlem Jarle Øvsthus

* I tillegg er Ståle Skretting (E-K Land) og Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) del av styret i kraft av sin lederverv i underklubbene E-K Land og E-K Nepco.

I tillegg til dette behandlet årsmøte årsberetning, regnskap, budsjett, innsendte saker, handlingsprogram og foretok valg av følgende utvalg:

Valgkomiteen
Medlemmer
Oddbjørn Nilsen (Timelønna)
Tone-Lise Håland (E-K Nepco)
Nils Kjetil Torvik (Timelønna)
Anne Gry Westlye (E-K Land)
Nils Henry Eikeland (Timelønna)

Varamedlemmer
Bjørn Roar Tollefsen (E-K Land)
Elias Holstad (Timelønna)
Roy Steinar Nygård (E-K Nepco)

Revisorer/kontrollkomité
Medlemmer
Remie Gildrenes
Sølvi B. Tytlandsvik

Varamedlem
Ola Wetteland

Nattskiftutvalg
Geir Terje Stengårdsbakken
Arild E. Andersen
* Styret kan utnevne flere medlemmer ved behov.

Sosialutvalg
Medlemmer
Eirik Birkeland
Ståle Skretting
Bjørnar Berger

Varamedlem
Kim Stian Kolnes

Velferdsutvalg
Medlemmer
Ståle Skretting
Anbjørn Lærdal
Anne Gry Westlye
Anita Hellum

Varamedlemmer
Bjørn Roar Tollefsen
Trond T. Haugbjørg

Siste saker