oktober 26, 2021

Årsmøte 2022

Årsmøte for Ekofisk-Komiteen avholdes på Quality Airport Hotel Sola 15. og 16. mars 2022.

Alle tillitsvalgte oppfordres til å avholde medlemsmøter og sende inn eventuelle forslag til årsmøtet fra sine respektive grupper. Fristen for å sende inn forslag er mandag 3.1.2022 kl 10:00.

Siste saker