november 8, 2022

Årsmøte 2023

Årsmøte for Ekofisk-Komiteen avholdes på Quality Airport Hotel Sola 14. og 15. mars 2023.

Alle tillitsvalgte oppfordres til å avholde medlemsmøter og sende inn eventuelle forslag til årsmøtet fra sine respektive grupper. Fristen for å sende inn forslag er 1.1.2023.

Det er også styrevalg dette året, på valg er:

Leder
1. nestleder
2. nestleder
Styremedlem tariff
Styremedlem tariff
Styremedlem tariff

Vara tariff
Vara tariff
Vara tariff

* Leder E-K Land og leder E-K Nepco tiltrer styret automatisk og er således ikke på valg.

Dagens styre er sammensatt som følger:

Leder, Eirik Birkeland
1. nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken (Stiller ikke til gjenvalg, går av med pensjon April 2023)
2. nestleder, Frode Nirisen
Styremedlem tariff, Anbjørn Lærdal
Styremedlem tariff, Arild Emanuel Andersen
Styremedlem tariff, Trond Tidemann Haugbjørg
Leder E-K Land, Ståle Skretting
Leder E-K Nepco, Lars Nag

Vara tariff, Jarle Bleie
Vara tariff, Jarle Øvsthus
Vara tariff, Tor Bjørnar Berger

Valgkomiteen ber om innspill så snart som mulig til kandidater. Innspill sendes valgkomiteens leder Oddbjørn Nilsen.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Oddbjørn Nilsen (leder), oddbjoern.nilsen@conocophillips.com, 52 02 34 72
Anne Gry Westlye, annegry.westlye@conocophillips.com, 52 02 10 74
Tone Lise Håland, tonelise.johansen@conocophillips.com, 951 85 037
Nils Kjetil Torvik, nils.k.torvik@conocophillips.com, 52 02 84 42
Nils Henry Eikeland, 52 02 38 76

Siste saker