februar 10, 2017

Årsmøte og frister

Årsmøtepapirene ble sendt til alle tillitsvalgte forrige uke. Merk kort påmeldingsfrist, senest fredag 17. februar. Tillitsvalgte bør arrangere medlemsmøter for gjennomgang av årsmøtepapirene før årsmøte.

Årets årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel, Sola den 14. og 15. mars.
På årsmøte skal det som vanlig behandles årsberetning, rekneskap, valg av nytt avdelingsstyre (Hovedstyre), innsendte saker, rapporter fra klubb og utvalg, budsjett og handlingsprogram.

På kvelden 14. mars blir det årsmøtemiddag hvor også toppledelsen deltar. Under middagen vil det bli underholdning.

Kan du ikke møte bes du snarest ta kontakt med din varavalgte.

Siste saker