mars 3, 2016

Årsmøte vel blåst

Onsdag og torsdag denne uken gjennomførte Ekofisk-Komiteen årsmøte. 46 tillitsvalgte var samlet for å behandle årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsprogram, valg, innsendte saker og for å høre innlegg fra Industri Energi og LO samt stille direktespørsmål til bedriftens øverste ledelse i Norge.

I tillegg til årsmøtedelegatene var det også invitert gjester fra andre fagforeninger, Industri Energi og LO. Æresmedlem i Ekofisk-Komiteen, Steinar Egeland, var selvfølgelig også på plass.

Ingen konfliktfylte saker var til behandling, så det var gjennomgang av årsberetningen, innleggene frå Industri Energi (Ommund Stokka) og LO (Are Tomasgard) og selvfølgelig innlegget fra bedriftens ledelse med påfølgende spørsmålsrunde som skapte mest engasjement blant delegatene. Utbetaling av bonus samtidig som bransjen sliter og fagforeningskollegaer mister jobbene, norsk lov på flerbruksfartøyer på norsk sokkel, fagbevegelsens historie, bemanningsutfordringer på Ekofisk, beredskapstrening og prosedyretyranni var blant noen av temaene som skapte stort engasjement.

Referat fra møtet vil bli publisert etter neste styremøte i Ekofisk-Komiteens hovedstyre.

Siste saker