januar 10, 2018

Årsmøteforslag

Siste frist for innsending av forslag til Ekofisk-Komiteens årsmøte 2018 er mandag 22. januar.

Styret behandler innkomne forslag på styremøte 23. januar, det er derfor svært viktig at fristen overholdes. Forslag som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet på årets årsmøte.

Årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel Sola 13. – 14. mars 2018.

Innkalling og sakspapirer sendes ut så snart det er klart.

Siste saker