januar 27, 2023

Årsmøtepapirene er klare

Onsdag denne uken ble årsmøtepapirene og innkalling sendt ut elektronisk til alle våre tillitsvalgte. Papirversjoner sende ila neste uke.

Ekofisk-Komiteens styre behandlet årsmøtepapirene på styremøte tirsdag denne uken. Nå skal alle tillitsvalgte ha fått den elektroniske versjonen på e-post.

Minner om at påmeldingsfristen til Årsmøtet i Ekofisk-Komiteen er søndag den 26. februar.

På grunn av eventuell søknad om fritak fra arbeid, er det meget viktig at påmeldingsskjemaet er Ekofisk-Komiteen i hende i utfylt stand innen fristen.

Dersom du av en eller annen årsak er forhindret fra å delta kan din varavalgte delta. I så fall skal saksdokumentene overleveres vedkommende.

Det er den enkelte lokale tillitsvalgtes ansvar å holde medlemsmøter for gjennomgang av papirene og forankre sitt mandat i forkant av møtet.

Siste saker