mars 14, 2014

Årsmøtet i NEPCO

Torsdag denne uka avholdt NEPCO, som er en underavdeling av Ekofisk-Komiteen for individuelt avlønnede offshoreansatte, sitt årsmøte.

Årsmøte i NEPCO er et møte som iverksettes etter at valg til NEPCO styre er gjennomført. Delegatene som innkalles til møtet er således styremedlemmer og varamedlemmer som har vært i styret de to foregående år, samt nyvalgte styre/varavalgte.

Leder Asbjørn Ekse åpnet møtet ved å gi en orientering om NEPCO’s historie, og hvorfor man i sin tid valgte å gå inn i Ekofisk-komiteen. NEPCO er i dag Ekofisk-komiteens avdeling for individuelt avlønnede offshoreansatte, og har eget styre som tar seg av saker knyttet til denne gruppen ansatte. NEPCO’s leder har møte- og stemmerett i styret til Ekofisk-komiteen.

Valgkomiteen orienterte om årets valg. Av valget fremgikk det at følgene kandidater tiltrer styret:
Atle B Kristiansen
Asbjørn Søbye
Tone Lise Haaland
Anne Ramm Salbu

Etter konstitueringen ser styret av NEPCO for neste periode slik ut.

Asbjørn Ekse Leder
Atle B. Kristiansen styremedlem (nestleder)
Gunnar Loe Styremedlem (kasserer)
Tone Lise Håland – styremedlem (sekretær)
Asbjørn Søbye 1. varavalgt
Anne Ramm Salbu 2. varavalgt (2 år)
Helge Quidding styremedlem – til 31. juli 2014

Siste saker