mars 11, 2020

Årsmøtet utsettes

Styret i Ekofisk-Komiteen har i et ekstraordinært styremøte i dag bestemt å utsette årsmøtet.

Vedtak:

Ekofisk-Komiteen og driftsledelsen er enige om at en tenkt situasjon, der samtlige av Ekofisk-Komiteens tillitsvalgte blir satt i Coronakarantene, ville vært en forretningskritisk situasjon. På bakgrunn av dette ser vi oss derfor nødt til å utsette avholdelse av Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. og 18. mars 2020. Vi følger situasjonen nøye og jobber for å avholde årsmøtet over sommeren.

Tillitsvalgtvalgene, som etter vedtektene skal foregå etter årsmøtet, vil gå som om årsmøtet ble avholdt på planlagte datoer.

Delegatene på det utsatte årsmøtet vil være de som opprinnelig var delegater, og påvirkes ikke av at det avholdes tillitsvalgtvalg før det utsatte årsmøtet.

Forslaget betyr at vi avviker fra vedtektenes paragrafer 10.1 og 13.4.4.

Siste saker