December 13, 2019

JULEKALENDERVINNERE 2019

Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som blir trukket ut som dagsvinnere og hvem som stikker av med årets hovedpremie.

HOVEDPREMIE:

Stig Rune Veland Larsen, Process Technician Eko C-X

DAB Radio kommer i posten over nyttår.

DAGSVINNERE:

1. desember
Svar: 75% av de organiserte arbeidstakerne i ConocoPhillips er medlem i Ekofisk-Komiteen.
Vinner: Svein Arne Rasmussen som er SV Electro Technician.

2. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen ble offisielt stiftet i 1974.
Vinner: Bjarne Gregersen som er Electrician på Eko Z-M.

3. desember
Svar: Eirik Birkeland er leder i Ekofisk-Komiteen.
Vinner: Ann Elin Strømø som er Process Technichian på Eko J.

4. desember
Svar: Fra 1. oktober 2018 avtalte Ekofisk-Komiteen at alle som har sitt arbeid i kontrollrom har rett på kontrollromstillegg.
Vinner: Gunnar Barmen som er Electrician på Roving Eldfisk.

5. desember
Svar: Egil Berle var den første lederen i Ekofisk-Komiteen.
Vinner: Nina Kristin P. Førli som er Planning Technician i Tananger.

6. desember
Svar: Juristen som møter sammen med Anders Moen i de fleste møter med Ekofisk-Komiteen heter Espen Sørskår.
Vinner: Lars Helge Løland som er Instrument Technician på Eld B.

7. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har avdelingsnummer 66 i Industri Energi.
Vinner: Thomas Førland Brekke som er Electronic Control Technician.

8. desember
Svar: Bjørn Helgøy tegnet Ekofisk-Komiteens julekort i perioden 1983 – 2008.
Vinner: Lars Abotnes som er Technician-NDT.

9. desember
Svar: Det Norske oljeselskap ASA og Bp Norge AS fusjonerte i 2016 og ble til AkerBP.
Vinner: Lone Løvdahl som er Helsesekretær i Tananger.

10. desember
Svar: I 2015 kom Trond-Erik Johansen tilbake til Norge og gikk inn i sin siste periode som administrerende direktør.
Vinner: Geir Heddeland som er Logistics Supervisor på Ekofisk Complex.

11. desember
Svar: Den nye administrerende direktøren i ConocoPhillips Norge heter Terri King.
Vinner: Kjartan Folkestad som er Instrument Technician på Eko K-B.

12. desember
Svar: Den siste Ekofisk marsjen ble sist arrangert i 2015.
Vinner: Tiril Hjelm som er Technician-NDT.

13. desember
Svar: Den estimerte produksjonen fra Tor II er 20.000 fat/døgn.
Vinner: Tommy Olsen som er Mechanic på Eko C-X.

14. desember
Svar: Selskapet har betalt 1156 milliarder i skatter og avgifter fra 1969 til 2017.
Vinner: Hanne Vika Damsgård som er Sr. Management System Engineer i Tananger.

15. desember
Svar: 14-28 rotasjonen ble innført i 2003 på Ekofisk.
Vinner: Trond Volden som er Instrument Technician på Eld B.

16. desember
Svar: Alexander Kielland ulykken skjedde den 27. mars 1980.
Vinner: Anne Berit Handeland som er Helicopter Coordinator i Tananger.

17. desember
Svar: Produksjonen på 2/4 Charlie startet i 1974.
Vinner: Birte Wathne som er Administrative Assistant i Tananger.

18. desember
Svar: Det privatrettslige advokattilbudet som Industri Energi tilbyr sine medlemmer heter HELP.
Vinner: John Halvorsen som er pensjonist i ConocoPhillips.

19. desember
Svar: Tor-Bjørn Moen har tegnet Ekofisk-Komiteens julekort i år.
Vinner: Magne Øygard som er Process Technician Eko C-X.

20. desember
Svar: Arild Andersen ble innvalgt i Ekofisk-Komiteens styre i 2017.
Vinner: Nicolai Selnes, Instrument Technician Roving

21. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har 6 representanter i BU/AMU.
Vinner: Marius Lagtun, Mechanic Roving

22. desember
Svar: Total har størst eierandel i Ekofisk-området (Utvinningslisens PL-018).
Vinner: Helge Rørvik, Pensjonist.

23. desember
Svar: Frode Alfheim er leder i fagforbundet Industri Energi.
Vinner: Andre Nilsen, Process Technician Eko J.

24. desember
Svar: 25 forbund er medlem av LO.
Vinner: Jesper Nielsen, Admin. ass. / Communication Eldfisk Complex

July 30, 2019

Kurs for tillitsvalgte 2019

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert den 5. – 7. november og den 26. – 28. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 5. – 7. november. Andre kurset går 26. – 28. november. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet og varatillitsvalgte andreprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den endelte deltaker i forkant av kursene.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 11. oktober ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen. dette gjør du ved å trykke på knappen i skjemaet.

Eventuelt kan du sende det manuelt til:

E-post: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4068 STAVANGER

December 11, 2018

Julekalendervinnere 2018

Her kan du finne svar på årets spørsmål, se hvem som ble trukket ut som dagsvinnere og hvem som stakk av med årets hovedpremie.

HOVEDVINNER 2018

Preben Damman, Prosesstekniker på Ekofisk Kompleks er den heldige vinneren av årets hovedpremie en Apple iPad.

 

 

 

 

 

 

1. desember
Svar: 75%  av de organiserte arbeidstakerne i ConocoPhillips er medlem i Ekofisk-Komiteen.

Dagsvinner: Tor Bjørnar Berger, Electronic Control Technician

 

 

2. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen ble offisielt stiftet i 1974.

Dagsvinner: Harald Stokkebryn som er pensjonistmedlem.

 

3. desember
Svar: Eirik Birkeland er leder for Ekofisk-Komiteen.

Dagsvinner: Jim Roger Hansen, Luft og hav koordinator i tårnet på Ekofisk kompleks

 

 

4. desember
Svar: Fra 1. oktober 2018 fikk Ekofisk-Komiteen avtale om at alle som har sitt arbeid i kontrollrom har rett på kontrollromstillegg

Dagsvinner: Jan Kjetil Ahlsen, Instrument Technician på Ekofisk Kilo-Bravo
5. desember
Svar: Den første lederen av Ekofisk-Komiteen var Egil Berle.

Dagsvinner: Preben Damman, Process Technician på Ekofisk Kompleks.

 

 

6. desember
Svar: Juristen som møter sammen med Anders Moen i de fleste møter med Ekofisk-Komiteen heter Espen Sørskår.

Dagsvinner: Tommy Olsen, Mekaniker på Ekofisk Kompleks.

 

 

7. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har avdelingsnummer 66 i Industri Energi.

Dagsvinner: Nils Henry Eikeland, Mekaniker på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

8. desember
Svar: Bjørn Helgøy tegnet Ekofisk-Komiteens julekort i perioden 1983 – 2008.

Dagsvinner: Henrik Bang, Elektriker på Ekofisk Kompleks

 

 

9. desember
Svar: Det Norske oljeselskap ASA og Bp Norge AS fusjonerte i 2016 og ble til AkerBP.

Dagsvinner: Jone Stapnes, Elektriker på Eldfisk Bravo.

 

 

10. desember
Svar: I 2015 kom Trond-Erik Johansen tilbake til Norge og gikk inn i sin nåværende periode som administrerende direktør.

Dagsvinner: Andre Sivertsen, NDT Technician på Ekofisk.

 

 

11. desember
Svar: Ekofisk-Komiteens avtale om kompensasjon for mat ved helikopterforsinkelse er gjeldene fra 1. mars 2018.

Dagsvinner: Knut Marius Lagtun, Mekaniker på Eldfisk.

 

 

12. desember
Svar: Den siste Ekofisk marsjen ble arrangert i 2015.

Dagsvinner: Stian Risberg, Elektriker på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

13. desember
Svar: Den estimerte produksjonen fra Tor II er 20.000 fat/døgn.

Dagsvinner: Dag Ludvigsen, Instrument Technician på Ekofisk Kilo-Bravo.

 

 

14. desember
Svar: Selskapet har betalt 1156 milliarder i skatter og avgifter fra 1969 til 2017.

Dagsvinner: Tormod Sjursen, Mekaniker på Ekofisk Kompleks. 

 


15. desember
Svar: I 2003 ble 14-28 rotasjonen innført på Ekofisk.

Dagsvinner: Jan Ove Heggheim, Luft og hav koordinator på Ekofisk Kompleks

 

 

16. desember
Svar: Alexander Kielland ulykken skjedde den 27. mars 1980.

Dagsvinner: Gunnar Barmen, elektriker på Eldfisk.

 

 

17. desember
Svar: Produksjonen på Ekofisk 2/4 Charlie ble startet i 1974.

Dagsvinner: Nils Gunnar Larsen, prosesstekniker på Roving

 

 

18. desember
Svar: Det privatrettslige medlemstilbudet til Industri Energi heter Min Advokat.

Dagsvinner: Vidar Solheim, ESD Teknikker på Eldfisk

 

 

19. desember
Svar: Tor Bjørn Moen har tegnet Ekofisk-Komiteens julekort siden 2013.

Dagsvinner: Nils Einar Aase, mekaniker på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

20. desember
Svar: Geir Terje Stengårdsbakken ble valgt inn som nestleder i 2017.

Dagsvinner: Einar Fodnes, mekaniker på Eldfisk kompleks.

 

 

21. desember
Svar: Ekofisk-Komiteen har 6 av 7 ansattrepresentanter i BU/AMU.

Dagsvinner: Rune Guttormsen, HLO på Ekofisk Lima.

 

 

22. desember
Svar: Total er største eier i Ekofisk-området (PL-018).

Dagsvinner: Helge Viken, automatiker på Ekofisk Kilo-Bravo

 

 

23. desember
Svar: Frode Alfheim er leder i Industri Energi.

Dagsvinner: Anne Gry Westlye, kontraktspesialist i Tananger.

 

 

24. desember
Svar: Kjetil Hurlen vant hovedpremien i Ekofisk-Komiteens julekalender i 2016.

 

August 6, 2018

Kurs for tillitsvalgte 2018

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert den 6. – 8. november og den 27. – 29. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 6. – 8. november. Andre kurset går 27. – 29. november. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den endelte deltaker i forkant av kursene.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 12. oktober ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen.

EMAIL: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4064 STAVANGER

January 18, 2018

Valg i Pensjonskassen

Det er nå valg av medlemsrepresentanter i ConocoPhillips Norge pensjonskasse. Alle ansatte i ConocoPhillips Norge og pensjonister som mottar sin pensjon fra ConocoPhillips Norge Pensjonskasse har stemmerett.

For å sikre at Ekofisk-Komiteen har innflytelse i Pensjonskassen er det svært viktig at alle våre medlemmer stemmer på våre 2 foretrukne kandidater som er:

Eirik Birkeland
Leder Ekofisk-Komiteen

Tone-Lise Håland
Leder Ekofisk-Komiteen Nepco

Ansatte finner avstemningen her (intranett): https://themark.cop.net/Announcements/Norway/Norwegian/1098/Norway

Pensjonister som har stemmerett vil motta informasjon om hvordan de stemmer fra Pensjonskassen.

Siste saker