desember 1, 2017

Få tilgang til lønnsslippen hjemme

Hvis du har satt opp Web-access code i Password Manager kan du logge inn på HR-Express hjemmefra.

Det gjør du på denne linken:

https://hrexpress.econocophillips.mobi/HRExp/

november 29, 2017

Meld deg på årets julekalender

Meld deg på årets julekalender og få dagens luke tilsendt på e-post hver dag frem til julaften.

Årets julekalender finner du her:

http://go.julekal.com/ekofiskkomiteen/

september 29, 2017

Forslag 3 – Årsmøte 2017

Det ble fremmet et forslag angående lønnslipp som ble vedtatt på årsmøte 2017. Forslaget gikk ut på å gjøre lønnslipp mer tilgjengelig for den enkelte. Det er situasjoner under permisjoner og lengre sykefravær hvor det kan oppleves vanskelig å få tilgang til lønnslipp. Vi har tatt saken med bedriften.

Det finnes flere metoder, medlemmer som har mottatt mobiltelefon fra bedriften kan enkelt sjekke lønnslipp via HR Express app på mobilen. Medlemmer som ikke har mobiltelefon og er borte fra jobben i lengre perioder kan ta kontakt med HR og be om å få lønnslipp pr. post. Ta kontakt med Ekofisk-Komiteen dersom det skulle være spørsmål.

august 4, 2017

HMS konferansen 2017

5. og 6 september er det klart for Industri Energis HMS konferanse. Verneombudskonferansen finner sted i Stavanger.

Årets konferanse har et variert og interessant program og fokuserer på Arbeidsmiljølovens 40 årsjubileum. Det blir også politisk debatt mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høgre.

Vi får også høre foredraget “Hvem skal bygge landet”, samt innblikk i temaene trivsel på arbeidsplassen, skiftarbeid og tidsklemma.

Se fullstendig program og meld deg på her:

https://www.industrienergi.no/kurs/hms-konferansen-2017/

juli 12, 2017

BARE TRIST fra norske myndigheter

Luftfartsmyndighetene i Norge og UK vil nå tillate flyging igjen med EC225, med en rekke endringer og krav til inspeksjoner ifht tidligere. Dette har ingen praktisk betydning for Copno sine operasjoner i Norge. Copno bruker i dag S-92 både for tilbringer flighter og for SAR/shuttle, og har kontrakt på dette videre. ConocoPhillips Global Aviation tillater heller ikke bruk av EC225.

Frode Alfheim ber om å få møte samferdselsministeren:
https://www.industrienergi.no/nyheter/ber-mote-samferdselsministeren-luftfartstilsynets-opptreden/

juni 16, 2017

Forbundsstyre, landsstyre og prisutdeling

Onsdag denne uken var leder, Eirik Birkeland, og 2. nestleder, Frode Nirisen i Oslo for deltakelse på første forbundsstyremøte etter Landsmøte (Eirik) og første Landsstyremøte etter Landsmøte (Eirik og Frode). På torsdag deltok begge på utdelingen av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

På forbundsstyremøte ble ansvarsfordelingen i det nye arbeidsutvalget gjennomgått. Inntil videre beholder de gjenvalgte AU medlemmene sine ansvarsoppgaver, nyvalgt nestleder Lill-Heidi Bakkerud (Statoil) overtar ansvaret for nærings- og samfunnspolitisk avdeling mens Barbro Auestad (Hydro) vil overta ansvaret for HMS området.

Resultatene fra de ferdigstillte lønnsforhandlinger ble også gjennomgått. Det er et stort spenn i avlønning blant medlemsmassen, så selv om en på de fleste avtaler har kommet i havn med oppgjør i tråd med frontfaget er det stort sprik i kronebeløp.

Av saker som ble behandlet både i Forbundsstyret og Landsstyret kan nevnes at Frode Nirsisen ble gjenvalgt i både Helikopterutvalget og HMS utvalget.

På torsdagen var det utdeling av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter på Lærernes hus i Oslo. Prisen deles ut av Svenssonstiftelsen, en stiftelse som ble opprettet av Industri Energi i 2010 til minne om en av fagbevegelsens mest markante tillitsvalgte, tidligere leder av Norsk kjemisk industriarbeiderforbund, Arthur Svensson.

Arthur Svensson

Årets prisvinnere var den sørafrikanske fagforeningen CSAAWU. Organisasjonen ble kjent i Norge gjennom NRK Brennpunkts dokumentar «Bitre druer» som tok for seg de særdeles kritikkverdige forholdene for arbeidere på Sør-Afrikas vingårder.

Les mer om prisen og prisvinnerne her.

juni 28, 2017

Kurs for tillitsvalgte 2017

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert den 21. – 23. november og den 12. – 14. desember.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 21. – 23. november. Andre kurset går 12. – 14. desember. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den endelte deltaker i forkant av kursene.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 20. oktober ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen.

EMAIL: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4064 STAVANGER

mai 31, 2017

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips har i ettermiddag signert enighetsprotokoll i årets lokale mellomoppgjør. Ekofisk-Komiteen er svært fornøyd med at bedriften tok hensyn til våre krav og at vi kom fram til et godt resultat i årets oppgjør.

Individuet avlønna

Lønnsoppgjøret har virkning fra 1. juli 2017.

Skifttillegget for OLC økes med 150,- per måned

Timelønna

Lønnsoppgjøret har virkning fra 1. juni 2017.

Det tillegges et tillegg på 20.506,- kroner for alle timelønnede offshore på den lokale lønnmatrisens øverste linje (Årslønn med 12% feriepenger).

Skift/nattillegget og konferansetid økes med henholdsvis 0,50 og 1,50 kroner

mai 23, 2017

Sentralt lønnsoppgjør avsluttet

Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. – Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 12.500 kroner, dette danner grunnlaget for videre forhandlinger lokalt i ConocoPhillips tirdag og onsdag i neste uke.

Skift- og konferansetillegget økt med henholdsvis 0,50 og 1,50 kroner.

-Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim hadde forventet en høyere lønnsøkning for de offshoreansatte i år, siden man nå ser tegn til bedring i bransjen.

-Dessverre er ikke arbeidsgiverne villig til å gi oss igjen for at vi har vært tålmodige i foregående oppgjør, sier Alfheim.

Han understreker at det i år er et mellomoppgjør der arbeidstakerne ikke har streikerett eller andre aksjonsmuligheter. Og at operatørselskapene skal fortsette med lokale forhandlinger

– Det er en klar forventning at vi kan hente ut noe mer i de lokale forhandlingene i år sier leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland. Flere år med svært moderate lønnsoppgjør bør tillegges vekt i årets lokale forhandlinger, våre medlemmer har gjennom de siste år vist stor omstillingsevne og bidratt til betydelige kostnadsreduksjoner og sikret lønnsom drift i selskapet.

mai 22, 2017

Årets lønnsforhandlinger er i gang

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte startet mandag 22. mai. Ekofisk-Komiteens leder og nestleder er med i forhandlingsdelegasjonen. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Utgangspunktet for forhandlingene er frontfagsoppgjøret mellom LO og NHO.

– På grunn av den krevende situasjonen oljebransjen har vært i de siste par årene har dette avtaleområdet fått lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Nå ser vi tegn på bedring i oljebransjen og forventer at de sokkelansatte skal hente igjen noe av etterslepet, sier nestleder Terje Valskår som åpnet forhandlingene for Industri Energi.

Terje Valskår viser til at operatørselskapene i fjor utbetalte store bonuser.

– Det viser at det finnes penger i selskapene, sier han.

Sokkelavtalene omfatter cirka 7300 Industri Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Frode Alfheim, nyvalgt forbundsleder, skal leder forhandlingene for Industri Energi. Også nestleder i forbundet, Terje Valskår, er med i forhandlingene som pågår i Stavanger. Forbundssekretær Jørn Erik Bøe er tariffansvarlig for operatør, boring og forpleining.

Det blir lokale forhandlinger på både operatøravtalen og bransjeavtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips tirsdag og onsdag neste uke (30. og 31. mai).

mai 5, 2017

EWC møte i Teesside

Vi har denne uken vært i Teeside på delegatmøte i EWC – European Work Council – Europeisk samarbeidsutvalg.

Den norske avdelingen i ConocoPhillips var representert med 6 delegater, 5 fra Ekofisk-Komiteen og 1 fra TEKNA. Vi møtte kollegaer fra Teeside, London og Aberdeenkontoret, samt fra offshore på engelsk-sektor.

Møtet var et forberedende møte til hovedmøte i EWC, der både arbeidstakerrepresentanter og ledelsen møter. Vi diskuterte blant annet arbeidstakermedvirkning i selskapet, kostnadskutt og sikkerhetsfokus.

Europeisk samarbeidsutvalg (EWC) er et nyttig forum for å knytte kontakter, bedre samarbeidet og bidra til en forbedring av arbeidstakerrettigheter på tvers av landegrenser i Europa. Språk- og kulturforskjeller er barrierer som lettest brytes ned ved å møtes fysisk og ha tid til å prate sammen og skape relasjoner.

I tillegg til møtet hadde alle delegatene en omvisning på selve Teeside terminalen. Det var interessant å se og høre om arbeidet på terminalen og få se hvor oljen fra Ekofisk feltet ankommer

mai 5, 2017

Landsmøte i Industri Energi 2017

Ekofisk-Komiteen hadde 9 delegater til stede på landsmøtet i Industri Energi i Oslo 28 – 30 mai 2017. Av disse 9 var 7 delegater basert på medlemstall, mens Rolf Bolstad og Eirik Birkeland møtte pga sine verv i henholdsvis forbundsstyre og landsstyre.

Landsmøtet valgte ny ledelse i forbundet. Fra Ekofisk-Komiteen gikk Rolf Bolstad ut av forbundsstyret (Rolf har sittet i forbundsstyre i 2 perioder), mens vår leder, Eirik Birkeland, ble valgt inn i forbundsstyret. Nestleder i Ekofisk-Komiteen, Geir Terje Stengårdsbakken, ble valgt inn i landsstyret. Eirik er også valgt til å være en av Industri Energis delegater på LO kongressen som finner sted i Oslo neste uke (uke 19).

Landsmøtet valgte også ny leder av forbundet. Fagforeningskjempen Leif Sande har vært leder av Nopef som i 2006 ble til Industri Energi i 17 år, før dette var han nestleder av Nopef i 15 år. Leif har representert Industri Energi på en glimrende måte, og han har oppnådd mye. Han har vært både en klartalende og samlende leder. Et enstemmig landsmøte valgte Frode Alfheim til ny leder i Industri Energi. Frode har vært nestleder i Industri Energi siden 2010. Frode har også en bred erfaring fra både industrien og fagbevegelsen. Frode er en verdig arvtaker som Ekofisk-Komiteen ser frem til å samarbeide med i årene som kommer.

Landsmøtet var både travelt og interessant. Forslagene til landsmøtet og talene på landsmøtet viser at vi har mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte i forbundet vårt. Ekofisk-Komiteen styret er stolte av å være en del av Industri Energi.

mars 16, 2017

Årsmøte 2017: Nytt styre valgt

Ekofisk-Komiteen årsmøte ble avholdt på Sola Quality Airport Hotel tirsdag og onsdag denne uken. Det nye styret ble enstemmig valgt av delegatene på årsmøtet.

Nytt avdelingsstyre med virkning fra 1. april 2017:

Leder Eirik Birkeland
1. nestleder Geir Terje Stengårdsbakken
2. nestleder Frode Nirisen (KHVO)
Styremedlem Anbjørn Lærdal (HVO)
Styremedlem Arild Andersen (HVO)
Styremedlem Fredrik Crowo (HVO)

Varamedlem Margrete Gil
Varamedlem Trond Haugbjørg
Varamedlem Ove Ringdal

Desse er òg ein del av avdelingsstyret men blir ikkje valgt av årsmøte (direkte valgt i sine respektive klubbsstyrer):
Ståle Skretting (Ekofisk-Komiteen land)
Atle B. Kristiansen (Ekofisk-Komiteen Nepco)

Tradisjon tro stillte bedriftens ledelse opp for å svare på spørsmål direkte frå årsmøtets delegater.

Vi ønsker spesielt velkommen til våre nye styremedlemmer og HVOer, Arild Andersen og Fredrik Crowo.

Arild Andersen, styremedlem og HVO

Fredrik Crowo, styremedlem og HVO

Avtroppende forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, gjorde et historisk tilbakeblikk og understreket betydningen Ekofisk-Komiteen har hatt for norsk fagbevegelse generelt og NOPEF, og seinere Industri Energi spesielt. Han understreket også at oljeindustrien er, og alltid har vært, en syklisk næring, og mente det var liten grunn til å tro at nedturen de siste årene skulle være noe annerledes.

 

mars 16, 2017

Årsmøte 2017: Krever konsekvensutredning

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen krever konsekvensutredning av Troms II, Nordland VI og Nordland VII

Resolusjon:

Ekofisk-Komiteen mener at det snarest må igangsettes konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II for å avklare muligheter og eventuelle begrensninger for petroleumsvirksomhet, slik at området forvaltes til fellesskapets beste.

Forslaget til resolusjon ble fremmet av Oddbjørn Nilsen (TV Elektro) og Trond Sverre Mål (TV Mekanisk).

februar 24, 2017

Tvistemøte med Norsk Olje og Gass

Forrige uke var Ekofisk-Komiteen/Industri Energi i tvistemøte med NOROG/ConocoPhillips. Møtet omhandlet to av våre lokale tarifftvister, tolkning av operatøravtalens pkt. 4.1.3 om lønnsinnplassering og bedriftens endrede praktisering av svingskiftkompensasjon.

Partene kom ikke til enighet i møtet, noe som medfører videre tvistebehandling mellom LO og NHO. Ekofisk-Komiteen anser det som sannsynlig at sakene må tas inn for arbeidsretten for endelig avklaring.

februar 3, 2017

Retrett på lærlingelønn

Mandag 30. januar ble det sendt ut informasjon, til alle lærlinger offshore fra HR, om at grunnlaget for beregning av lærlingelønn endres fra S2-01 til S2-00. Etter protest fra Ekofisk-Komiteen ble det sendt kontrabeskjed onsdag 1. februar.

Vi kan ikke akseptere at grunnlønnen settes ned for våre medlemmer, og HR har nå reversert endringen, som var implementert fra og med januar lønn. Differansen mellom S2-01 og S2-00 som beregningsgrunnlag for lærlingelønn vil bli etterbetalt på februarlønn. Bedriften hevder fortsatt at S2-00 er det korrekte beregningsgrunnlaget, men vil ikke foreta eventuelle endringer før det er gjennomført drøftelser med Ekofisk-Komiteen. Vår klare holdning er at lærlingelønnen skal beregnes av startlønn for fagarbeider med fagbrev. Vi vil komme med oppdatering om sakens videre utvikling.

Endringen for beregningsgrunnlag for overtidssats basert på hjelpearbeiderlønn er endret fra S6 til S4. Denne endringen er i tråd med det Ekofisk-Komiteen har hevdet og blir således stående.

februar 10, 2017

Årsmøte og frister

Årsmøtepapirene ble sendt til alle tillitsvalgte forrige uke. Merk kort påmeldingsfrist, senest fredag 17. februar. Tillitsvalgte bør arrangere medlemsmøter for gjennomgang av årsmøtepapirene før årsmøte.

Årets årsmøte avholdes på Quality Airport Hotel, Sola den 14. og 15. mars.
På årsmøte skal det som vanlig behandles årsberetning, rekneskap, valg av nytt avdelingsstyre (Hovedstyre), innsendte saker, rapporter fra klubb og utvalg, budsjett og handlingsprogram.

På kvelden 14. mars blir det årsmøtemiddag hvor også toppledelsen deltar. Under middagen vil det bli underholdning.

Kan du ikke møte bes du snarest ta kontakt med din varavalgte.

januar 13, 2017

Generell innleieavtale utgått

Den generelle innleieavtalen som ble inngått i 2016 mellom bedriften og Ekofisk-komiteen er nå utgått (31.12.2016). Omfanget på innleie i bedriften er betydelig redusert.

I forbindelse med omplassering av personell fra Tor og Eko Alpha har vi blitt enige med bedriften om en tidsbegrenset avtale som tillater at bedriften ikke avslutter spesifikke innleieforhold, men fortsetter innleien av disse til omplasseringene er gjennomført. I tillegg har vi sikret fortrinnsrett til de innleide, som er omfattet av avtalen, dersom det etter omplasseringene skulle være behov for eksterne ansettelser.

Protokollen er nødvendig for å ivareta kompetanse, unngå overtallighet og oppsigelser. Ved spørsmål ta kontakt med Ekofisk-Komiteen.

januar 20, 2017

HMS konferanse

Mange av Ekofisk-Komiteens tillitsvalgte deltok torsdag på ledersamlingen «ConocoPhillips HMS konferanse». I motsetning til tidligere år var konferansen kun fokusert på den norske delen av selskapet og gikk i sin helhet på norsk.

Temaet for konferansen var «God HMS bygger vi sammen». I tillegg til innlegg fra toppledelsen i ConocoPhillips, utdeling av HMS priser og orientering om aktuelle saker holdt også lederen av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, innlegg for forsamling. Temaet for denne presentasjonen var «Ansattes bidrag til god HMS». Eirik tok for seg hvor viktig samarbeidet mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften er for å oppnå suksess både innen HMS, omdømme og økonomi. Samarbeidet må bygges på forståelse og annerkjennelse av lov- og avtaleverket, men et uformelt samarbeid basert på tillit og vilje til å finne løsninger er veien å gå for å oppnå de ekstraordinære resultatene.

januar 2, 2017

Vinnere av julekalenderen!

Da er julekalenderen ferdig. Kjetil Hurlen er den heldige vinner av årets hovedpremie. Her finner du også en liste over alle dagsvinnere og svarene på spørsmålene i kalenderen. Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år!

Hovedvinneren av Ekofisk-Komiteens julekalender 2016 ble Kjetil Hurlen som er SV HVAC Technician. En iPad er på vei over nyttår.

Tusen takk til alle som deltok i årets julekalender og godt nyttår til alle.

mvh
Styret

Dagsvinnere:

1. desember
Vinner 1. desember ble Odd Åge Aas som er Logistics Supervisor på Eldfisk Complex.

Riktig svar: Nummeret på operatøravtalen er 129.

2. desember
Vinner 2. desember ble Tor Bjørnar Berger som er Electronic Control Technician på Ekofisk/Eldfisk.

Riktig svar: Nummeret på bransjeavtalen er 130.

3. desember
Vinner 3. desember ble Stian Solsvik som er Prosess Technician på Tor.

Riktig svar: Rolf har vore tillitsvalgt på fulltid i ca. 8 år.

4. desember
Vinner 4. desember ble Harald Stokkebryn som er pensjonist.

Riktig svar: Ekofisk-Komiteens avdelingsnummer i Industri Energi er 66.

5. desember
Vinner 5. desember ble Jan Ove Farstad som er SAS Coordinator på Ekofisk/Eldfisk.

Riktig svar: Geir Terjes favorittsitat er: “Vitsen er at alle med samma drakt speller mot samma mål”.

6. desember
Vinner 6. desember ble Odd Johan Solheim som er ESD Coordinator på Ekofisk/Eldfisk.

Riktig svar: Tor Bjørn Moen har tegna Ekofisk-Komiteens julekort siden 2013.

7. desember
Vinner 7. desember ble Morten Duesund som er Instrument Technician på Eldfisk Complex.

Riktig svar: Bjørn Helgøy har tegnet julekortene til Ekofisk-Komiteen fra 1983 til og med 2008.

8. desember
Vinner 8. desember ble Jack Normann Vatland som er Mechanic på Ekofisk Complex.

Riktig svar: Ekofisk-Komiteen ble medlem i Nopef i 1996.

9. desember
Vinner 9. desember ble Anders Nilsen som er Process Technician på Eldfisk Complex.

Riktig svar: Ekofisk-Komiteen avskaffet samsoving offshore i 2008.

10. desember
Vinner 10. desember ble Tony Kåreid som er Electrician på Eldfisk Bravo.

Riktig svar: Nopef slo seg sammen med Norsk Kjemisk Forbund og ble til Industri Energi i 2006.

11. desember
Vinner 11. desember ble John Arve Gunvaldsen som er Instrument Technician på Ekofisk Complex.

Riktig svar: Eirik Birkeland gikk inn som leder i Ekofisk-Komiteen i 2014.

12. desember
Vinner 12. desember ble Tomas Nilsen som er elektriker lærling på Eldfisk Complex.

Riktig svar: Eirik Birkeland bor i Sauda kommune.

13. desember
Vinner 13. desember ble Helge Viken som er Instrument Technician på Ekofisk K-B.

Riktig svar: HVO offshore har telefonnummer 52027575.

14. desember
Vinner 14. desember ble Leiv Harald Magnussen som er Mechanic på Ekofisk Complex.

Riktig svar: Produksjonen på Ekofisk startet i 1971.

15. desember
Vinner 15. desember ble Thor S. Garvik som er SV Electro Technician på Ekofisk L.

Riktig svar: Tor-plattformen stengte sin produksjon Nyttårsaften 2015.

16. desember
Vinner 16. desember ble Håvard Lande som er Mechanical på Ekofisk Complex.

Riktig svar: EkoL ble satt i drift i 2013.

17. desember
Vinner 17. desember ble Valter Jacobsen som er SV Wellhead Technician på Ekofisk.

Riktig svar: Lars Anders Myhre ledet NOPEF i 23 år.

18. desember
Vinner 18. desember ble Jeanett Nekkøy som er elektriker lærling på Ekofisk Complex.

Riktig svar: Leif Sande har vært leder i Industri Energi i 10 år.

19. desember
Vinner 19. desember ble Geir Heddeland som er Logistics Supervisor på Ekofisk Complex.

Riktig svar: Lars Arne Takla var administrerende direktør før Trond-Erik Johansens første periode som administrerende direktør, Knut Åm var også direktør før Trond-Erik, men da het selskapet Phillips Petroleum Company Norway.

20. desember
Vinner 20. desember ble Tomas Nilsen som er elektriker lærling på Eldfisk Complex.

Riktig svar: Ekofisk-Komiteen stoppet outsourcing av basevirksomheten i Tananger i 2015.

21. desember
Vinner 21. desember ble Trond Hjelle Volden som er Instrument Technician på Eldfisk Bravo.

Riktig svar: Anbjørn Lærdal er 27 år.

22. desember
Vinner 22. desember ble Terje Sandsmark som er process technician på Tor.

Riktig svar: Ekofisk-Komiteen ble formelt stiftet 1974.

23. desember
Vinner 23. desember ble John Seljeskog som er ESD Coordinator på Ekofisk.

Riktig svar: Conoco og Phillips fusjonerte og ble til ConocoPhillips i 2002.

24. desember
Vinner 24. desember ble Sigurd Klykken som er process Technician på Eldfisk A.

Riktig svar: Den offiielle datoen for det første funnet på Ekofisk er lille julaften 1969.

desember 2, 2016

To vellykkede tillitsvalgtkurs gjennomført

Begge årets tillitsvalgtsamlinger på Kiel-ferja mellom Oslo og Kiel er nå gjennomført. De årlige Kielturene er utrolig viktige for å skape kontakt mellom tillitsvalgte, skape engasjement for egen forening og aktuelle saker, samt en viktig arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Som vanlig brukte vi en del tid på egen forening og vår organisasjonstilknytning, i år hadde vi også med oss Einar Olsvik fra Industri Energi som orienterte om forbundet og viktigheten av å fortsatt være det ledende forbundet innen industri og energi-sektoren.

Vi hadde som vanlig gruppearbeid der vi såg på hvordan vi kan opprettholde vår styrke i bedriften og fortsatt være størst i Tananger og på Ekofisk. Mange gode tilbakemeldinger fra engasjerte tillitsvalgte på hva som er bra og hva vi som forening kan bli bedre på.

Begge turene var fullbooket.

november 25, 2016

Samarbeidskomitèen for operatør

Mandag denne uken ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for operatør, et fora i Industri Energi der alle operatøravdelingene i forbundet har representasjon.

Frode Alfheim oppdaterte oss på arbeidet med HMS og næringspolitikk i forbundet. Han understreket hvor stor betydning olje og gass har for den norske fastlandsøkonomien, og at det er lite sannsynlig at investeringer i landindustri vil kunne erstatte investeringene vi har sett innenfor olje og gass. Det arbeides kontinuerlig med å få tilgang til nye felt, og spesielt viktig er det å få satt i gang konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han pekte på at vi har bak oss et år med mange hendelser i bransjen, undersøkelser viser en negativ trend når det kommer til «opplevd sikkerhet». Det jobbes mye med helikoptersikkerhet for tiden. Fortsatt flyforbud for EC225 er viktig, sterke krefter presser på for å få dette opphevet.

Asle Reime oppdaterte oss på arbeidet i organisatorisk avdeling og påpekte viktigheten av å verve nye medlemmer i en tid der mange mister jobben i vår bransje.

I forbindelse med at Leif Sande trekker seg som leder av Industri Energi og stiller til valg for Hordaland Arbeiderparti i 2017 er det innkalt til framskyndet landsmøte 28. – 30 april 2017. Det kommende valget av nytt forbundsstyre ble diskutert, og vår representant i valgkomiteen, Dag Unnar Mongstad (Statoil), orienterte om arbeidet i komiteen.

Som vanlig orienterte klubblederne om arbeidet i sine respektive klubber og tok spesifikke saker opp til felles diskusjon.

november 2, 2016

EWC møte i Aberdeen

Mandag og tirsdag denne uken var den norske EWC delegasjonen i Aberdeen for å møte toppledelsen i Europa og arbeidstakerrepresentanter fra Storbritannia.

Årets EWC startet med et formøte for arbeidstakerrepresentantene på mandag, der vi diskuterte pågående utfordringer rundt omkring i Europa, og ble enige om hvilke spørsmål og problemstillinger vi skulle bringe videre til toppledelsen i hovedmøtet på tirsdagen. På mandagskveld deltok alle på felles middag med ledelsen. Trond-Erik Johansen takket av mangeårig fagforeningsrepresentant, og Teessides EWC delegat de siste 6 år, Rob Bishop, for godt og konstruktivt samarbeid. Rob Bishop gikk av med pensjon tidligere i år.

Hovedmøtet fant sted på tirsdag. Ledelsen presenterte den økonomiske situasjonen, framtidsutsikter og planer. De økonomiske resultatene ser bra ut i dagens utfordrende klima. Det er tydelig mer optimisme og framtidstro både i UK og Norge nå enn det var for ett år siden. Vi adresserte også en del spørsmål og utfordringer sett fra et arbeidstakersynspunkt til ledelsen. Vårt inntrykk er at ledelsen tok våre innspill på alvor og det ble lovet over bordet å ta tak i de tingene som ikke kunne besvares der og da.

Alan Gilraine som er fagforeningsleder i Teesside overtar plassen til Rob Bishop som EWC delegat og ble også enstemmig valgt som nytt medlem i Executive Committee.

oktober 26, 2016

Årsmøte 2017 og valg av nytt styre

Årsmøtet 2017 blir avholdt på Quality airport hotel Sola 14. og 15. mars. Det er i år valg av nytt styre (annethvert år), og alle medlemmer oppfordres til å spille inn kandidater til nominasjonskomiteen.

Som vanlig blir innkomne forslag behandlet på årsmøtet. Siste frist for innsending av årsmøtesaker er satt til 2. januar, vi oppfordrer alle til å starte innsending av saker allerede nå.

Det er i år valg på nytt avdelingsstyre (hovedstyre) i Ekofisk-Komiteen. Nominasjonskomiteen er allerede i full gang med kartlegging av eksisterende og mulige nye styremedlemmer, alle medlemmer oppfordres til å spille inn aktuelle kandidater til nominasjonskomiteens leder, Oddbjørn Nilsen, fortløpende.

september 16, 2016

Ny lønnstabell for offshore timelønnet

september 9, 2016

Fra HELP til Min advokat: IE «insourcer» advokathjelp privat – og utvider tilbudet

Fra og med 1. oktober 2016 vil Industri Energi selv overta ansvaret for de privatrettslige advokattjenestene som frem til da har blitt levert av HELP.

Ordningen vil hete «Min advokat» og bli utført av ansatte i Industri Energi. I forbindelse med overgangen har IE ansatt nye advokater og utvidet tilbudet til deg som medlem.

Les mer om den nye ordningen her: “Min advokat”

august 30, 2016

Lokale forhandlinger avslutte

Ekofisk-Komiteen valgte å signere enighetsprotokoll med bedriften i ettermiddag. Vi kom til enighet om rammen for oppgjøret og fordelingen. Bedriften har valgt å ekskludere lønnsgradene fra og med grad 17, Ekofisk-Komiteen bestrider at bedriften har anledning til å gjøre dette og vil forfølge saken videre.

Tariff
Gjelder fra 1. juni 2016.

Lønnsmatrisen for tariffert personell offshore justeres med minimum 10168,- og maksimum 11015,-.

Nattskifttillegget økes med 1,50 pr time til 69. Nattillegget med konferansetid økes med 1,50 til 88.

Videre har bedriften forpliktet seg til å jobbe videre med Ekofisk-Komiteens forslag til ny lønnsinnplasseringsmatrise for prosessoperatører.

Individuelt avlønnede
Gjelder fra 1. juli 2016.

I forhandlingene for lønnsoppgjøret 2016 har partene vært enige om å se bort fra gradering for måloppnåelse karakter 1-3, og likebehandle disse. Karakter 4 har fått noe lavere lønnsjustering, mens karakter 5 har fått null lønnsjustering.

Individuelt avlønnede med rating 1 – 3 gis et tillegg på 1,8% med et garantert minstetillegg på 10.168,-.

Individuelt avlønnede med rating 4 gis et tillegg på 1,14% med et garantert minstetillegg på 7500,-.

Skifttillegg for OLC økes med 115,- pr måned til 6515,-.

Skifttillegg for basepersonell økes med 70,- til 3870,-.

Når det gjelder bedriftens ensidige ekskludering av lønnsgradene 17+, fra deltakelse i lønnsoppgjøret, har vi lagt inn en protokolltilførsel der vi bestrider lovligheten av dette. Det foreligger ingen skjønnsmessig eller systematisk stillings- og ytelsesvurdering som justifiserer at grad 17+ skal ekskluderes fra lønnsjusteringen. Denne praksisen strider med Bransjeavtalens (avt. 130) kap. 3 (pkt. 3.2-3.5) som omhandler lønnsbestemmelser.

juli 5, 2016

God Sommer!

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER!

På grunn av ferieavvikling vil det bli redusert bemanning på ekofisk-komiteens kontor i Tananger.

Ekofisk-Komiteens telefon vil være bemannet litt av og på i juli på grunn av ferieavviklingen. Hvis det er saker som haster så kan man ta kontakt med HVO på telefon 52027575 eller epost: allhvo@conocophillips.com

Andre henvendelser kan sendes til ekofisk-komiteen@conocophillips.com og vil bli besvart så snart som mulig.

august 11, 2016

Evaluering av SD2016

Ekofisk-Komiteen og driftsledelsen er enige i at vi i felleskap skal evaluere SD2016 – hva gikk galt, hva gikk bra i planlegging og gjennomføring og hvordan kan dette forbedres til neste gang. Vi hadde, som kjent for mange, noen uønskede hendelser som både vi og bedriften ser svært alvorlig på.

Send gjerne inn innspill til ekofisk-komiteen@conocophillips.com og vi vil bringe innspill videre inn i arbeidsgruppen.

juli 4, 2016

Lokale lønnsforhandlinger

Som en konsekvens av bruddet i sokkelforhandlingene med påfølgende mekling hos riksmekleren, vil de lokale forhandlingene i Conocophillips bli utsatt til etter sommeren.

De lokale lønnsforhandlingene er planlagt avholdt 29. – 31. august.

juli 2, 2016

Enighet i meklingen på sokkelavtalene

Industri Energi og Norsk olje og gass ble natt til lørdag enige i meklingen på sokkelavtalene. Det blir derfor ingen streik på sokkelen.

juni 21, 2016

Oppklarende om «MAC-tillegget»

Ekofisk-Komiteen har de siste dagene fått flere henvendelser fra våre eminente fagfolk og medlemmer. I forkant av SD16 har flere av vår medlemmer fått beskjed om at de gjennom sitt arbeid i shutdown kvalisfierer til å føre timekode «vikariat i ledende stilling». Denne uken fikk vi melding om at denne avtalen ikke sto ved lag, og at våre medlemmer hadde fått melding om å slette timer fra timelista.

Etter en rask runde med ledelsen på land har bedriften og Ekofisk-Komiteen blitt enige om at fokuset skal ligge på å ferdigstille shutdown og få i gang produksjon. Alle medlemmer som tidligere har fått melding om å føre timer på kode «vikariat i ledende stilling» vil få disse godkjent, slik som opprinnelig avtalt.

juli 2, 2016

Meklingen fortsetter på overtid

Meklingsfristen på operatør-, boring- og forpleiningsavtalen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. Partene fortsetter meklingen på overtid.

juli 1, 2016

Meklingen på sokkeloppgjøret er i gang

I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavtalen som omfatter Ca. 4000 sokkelansatte. Riksmekler er Carl Petter Martinsen.

Hoveduenigheten går på at arbeidsgiver ikke vil innrette seg etter frontfagets ramme på 2,4 prosent lønnsvekst. Meklingen startet på torsdag kl. 10.00, og det er satt opp to dager. Selve meklingen er taushetsbelagt, men nettsiden vil bli oppdatert så snart det foreligger et resultat.

Dersom man ikke kommer frem til en løsning i løpet av meklingen, ender vi opp i en streik. I første omgang har Industri Energi meldt plassfratredelse for 524 medlemmer omfattet av borebedriftsavtalen, og som arbeider på Statoilopererte installasjoner.

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg:

Fra forbundet:
Leif Sande
Jørn Erik Bøe
Christopher Birknes

Operatøravtalen:
Lill- Heidi Bakkerud Statoil
Per Labråthen Statoil
Per Steinar Stamnes Statoil
Geir Nilsen Statoil
Geir Terje Stengårdbakken Ekofisk-Komiteen
Rolf Bolstad Ekofisk-Komiteen
Martha Skjæveland ENI
Thomas Waage BP
Atle Wadstensvik Shell
Roger Haugland Wintershall

Forpleiningsavtalen:
Leif Harald Salomonsen Sodexo Remote Sites
Per Holstein ESS
Jan Åge Olsvik ESS
Herdis Eide Coor
Morten Flister Coor

Borebedriftsavtalen:
Tore Hegerberg KCA Deutag
Jan Inge Olsen KCA Deutag

Observatører:
Frank Gundersen Total
Oddvin Andreassen Archer AS

juni 16, 2016

S-92 tar over SAR-tjenesten på Ekofiskområdet

Ekofisk-Komiteen ble denne uken informert om at bedriften har besluttet å erstatte EC225 helikoptrene som er/var stasjonert på EKOL med S-92 helikoptere. SAR-tjenesten vil fremdeles bli levert av Bristow og det første SAR S92 helikopteret planlegges å være i drift på EkoL fra 01. september 2016. Det andre S-92 SAR helikopteret planlegges å være klart 01. oktober 2016.

juni 13, 2016

En kamp verdt å kjempe! Lønnsoppgjøret 2016

Som de fleste har fått med seg ble det brudd i forhanldingene på sokkelavtalene. Det betyr at lønnsoppgjøret ikke blir ferdigstilt før sommerferien slår inn for fullt. Vi har fått tildelt meklingsdato den 30. juni og 1. juli. Dersom vi ikke kommer til enighet under meklingen vil vi ende opp i en streik. Dersom vi kommer til enighet vil de lokale fohandlingene gjennomføres i løpet av august.

Vi rakk aldri å overrekke kravlisten i årets forhandlinger. Det ble klart helt fra starten av at arbeidsgiverne ikke hadde til hensikt å etterleve frontfagsmodellen og de etablerte rammene for lønnsforhandlinger.
Vi har allikevel mottat en kopi av arbeidsgivernes kravliste. Oppsummert ser kravlisten slik ut:

 • Null i lønnsregulering.
 • Endring av arbeidsplaner skal kompenseres ut fra gjennomsnittlig arbeidet tid og ikke som overtid/tapt fritid for avvik fra 2-4 rotasjon.
 • Kompensasjon for arbeid i friperiode skal være flat timelønn, overtid skal først komme til anvendelse når man passerer 1582 timer på et år.
 • Kurs i friperioden skal godgjøres med vanlig timelønn for normert kurstid, mot dagens overtidsbetaling 8 timer pr. dag.
 • Toppen av frekkhet er når de krever mer enn halvert innbetaling til OSO – «tap av helsesertifikat»

Uenigheten

At arbeidsgiverne spiller på at oljebransjen er inne i tøffe tider, kommer ikke som en overraskelse. Det som derimot overrasker er at de velger å kjøre en linje der de egger til kamp, og angriper sine egne arbeidstakere. Historisk sett er det nettopp i utfordrende tider, at begge parter har hatt god nytte av et tett og godt, konstruktivt samarbeid. Et samarbeid som har bidratt til å finne de gode løsningene gjennom økt produktivitet og reduserte kostnader.

Uenigheten mellom partene nå, står om det prinsippielle. Skal selskaper som opererer i Norge etterleve den norske modellen og de reguleringsmekanismer vi over en årrekke har bygget opp. Mekanismer og institusjoner skapt for å sikre et samfunn basert på stor grad av forutsigbarhet, trygge rammer og økonomisk fordeling til alle. Eller skal det være fritt frem for de multinasjonale oljeselskapene å diktere lønns- og arbeidsvilkår.

Skal vi akseptere, at saklig argumentasjon i diskusjoner og relle forhandlinger ikke lenger skal være styrende i reguleringen av lønns- og arbeidsvilkårene våre?

Ekofisk-Komiteens svar er – Nei.

Er det verdt å streike for – Hvis ikke dette er verdt å kjempe for, hva er da verdig en streik..?

juni 7, 2016

Nytt styre for individuelt avlønnet personell offshore

Forrige uke ble det avholdt konstitueringsmøte for individuelt avlønnet personell offshore. Asbjørn Ekse, mangeårig leder av tidligere Nepco og senere leder av Ekofisk-Komiteens gruppering av individuelt avlønnet personell offshore, besluttet å ikke stille til gjenvalg. Vi takker Asbjørn for hans bidrag og innsats gjennom mange år.

Nytt styre for peridoen 2016-2018 finner du her.

Leder Atle B. Kristiansen vil i tråd med vedtektene være fast medlem av hovedstyret i Ekofisk-Komiteen.

mai 30, 2016

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalene

I dag startet forhandlingene på operatøravtalen (tariffavtalen for timelønnet personell offshore). Allerede under overleveringen av krav, ble det klart at arbeidsgiverne ikke har til hensikt å etterleve frontfagsmodellen. Resultatet ble dermed brudd før forhandlingene kom i skikkelig i gang.

-Vi har aldri opplevd så raskt brudd i forhandlingene. Arbeidsgiverne vil ikke følge spillereglene, så vi måtte bryte før vi kom skikkelig i gang, sier forbundsleder Leif Sande som leder forhandlingene på operatør-, boring- og forpleiningsavtalen. Historisk sett har frontfagsmodellen vært retningsgivende for lønnsutviklingen i operatørbedriftene.

Allerede ved overleveringen av krav spurte Leif Sande motpartens forhandlingsleder Jan Hodneland om arbeidsgiverne var villig til å forhandle reellt, da han fikk som svar at arbeidsgiverne ville gi null, sa Sande at da kan vi like godt bryte med en gang.

Sande sier frontfaget er grunnfjellet i tarifforhandlinger, og at dette skal legge føringer for oppgjørene.

Følg med på nettsiden for fortløpende oppdateringer.

juni 27, 2016

Kurs for tillitsvalgte høsten 2016

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert 8. – 10. november og 29. november – 1. desember.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 8. – 10. november. Andre kurset går 29. november – 1. desember. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs. Hvis det er ønskelig å ta med ledsager kan dette ordnes gjennom påmeldingen. Ledsager betaler da en egenandel.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 7. oktober ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen.

EMAIL: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den enkelte deltaker i forkant av kursene.

mai 25, 2016

Enighet på bransjeavtalen

Det er oppnådd enighet om bransjeavtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass. Nå skal lokale særavtaler forhandles videre i bedriftene. Partene er enige om at frontfagsoppgjøret legges til grunn.

Lønnsdannelsen for individuelt avlønnede forhandles lokalt i hver enkelt bedrift. De lokale forhandlingene i mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen er planlagt avholdt 7.-9. juni.

mai 24, 2016

Vårens vakreste eventyr er i gang!

Mandag denne uken startet de sentrale forhandlingene på bransjeavtalen. Bransjeavtalen er den sentrale tariffavtalen som regulerer individuelt avlønnedes lønns-og arbeidsvilkår. Ekofisk-Komiteen deltar med 2 representanter i Industri Energi sitt forhandlingsutvalg. Forhandlingsleder er forbundsleder, Leif Sande.

Det er i satt av 3 dager til forhandlingene, og partene regner i utgangspunktet med å komme til enighet i løpet av ondag 25.05.

mai 19, 2016

Tvist om svingskiftkompensasjon

Personalavdelingen har i disse dager sendt ut en mail til alle plattformsjefer vedr. innstramminger på svingskiftkompensasjoner. Ekofisk-Komiteen er ikke enig i personalavdelingens nye praktisering av tariffavtalens bestemmelser operatøravtalens pkt. 3.5.

Uenigheten er kort og godt: Bedriften mener at de kan gjennomføre så mange skiftendringer uten kompensasjon de måtte ønske, så lenge det er gitt beskjed om det før helikopteravgang Sola.
Ekofisk-Komiteen mener her at informasjon før helikopter avgang Sola ikke er en blanco for hele oppholdsperioden men gjelder det første skiftet etter utreise.

Ekofisk-Komiteens tolkning er som følger:

Må man bytte skift skal dette kompenseres for etter 3.5 i overenskomsten, med unntak av:

1. Det er informert om før helikopter avgang Sola og gjelder den første arbeidsperioden i oppholdsperioden.
2. Bytte er ønsket av arbeidstakeren. Eksempelvis svingskift som følge av avstemminger.

Inntil tvisten er avgjort ber vi våre medlemmer om å skriver timer med utgangspunkt i vår tolkning, slik at det blir dokumentert at timer blir strøket av leder som godkjenner timene.

Ved spørsmål, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte.

mai 13, 2016

Valg av tillitsvalgt 2016-2018 ferdigstilt

Det har de siste uker vært gjennomført valg på lokale tillitsvalgte offshore. Opptelling er nå ferdigstilt og oversikten over tillitsvalgte er oppdatert i tråd med valgresultatet.

Det er utpekt nye verneombud på alle plattformer unntagen Ekofisk kompleks, hvor verneapparatet vil ta en gjennomgang og kvalitetsikre at alle skift og områder er dekket. Eventuelle endringer i VO øst og vest blir kommunisert senere.

Dette året har det også vært elektronisk valg til styret for individuelt avlønnede offshore. Her skal styret, i tråd med vedtektene samles og konstituere seg før resultatet er klart. Resultatet kommuniseres når konstituering er gjennomført.

Totalt lå valgdeltakelsen i årets valg på 66%.

Styret ønsker å takke valgkomiteen for vel utført arbeid. Valget bærer preg av ryddighet og må anses som godt håndtverk.

mai 13, 2016

Avlønning SD16

Som en konsekvens av arbeidsrettsdommen som gikk i Ekofisk-Komiteens favør vil alle våre medlemmer få definert en arbeidsplan i forkant av SD2016. Dersom bedriften har bedt den enkelte om å stå 3 uker og man har sagt ja til dette vil man få kompensert etter oppsatt arbeidsplan i tråd med tariffavtalens pkt 3.3. – overtid og ventetid.

Dersom bedriften mot formodning finner ut at det ikke er behov for deg allikevel, så får du kompensert etter sokkelavtalens pkt. 3.3 nest siste avsnitt. «Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon, selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.» Dersom bedriften kansellerer avtalt ekstraarbeid beholder man altså vanlig timelønn for den oppsatte og avtalte perioden.

mai 9, 2016

Streiker for lokal forhandlingsrett og “ei lønn og leve av”

De ansatte i kantinen på ConocoPhillips er for tiden i streik. Et av hovedkravene er lokal forhandlingsrett på hver enkelt bedrift. Et krav arbeidsgivere normalt omfavner da dette gjør det mulig å forhandle lønn ut fra hver enkelt bedrift sin økonomiske situasjon og fremtidsutsikter.

I forbindelse med vårt streikende kantinepersonell vil vi oppfordre våre medlemmer til å finne alternative «lunsj» løsninger så lenge streiken pågår.
Den gode gamle nistepakken er ikke å forakte som en avveksling.
Det vil være ett lite klapp på skulderen til De som streiker for å få lokal forhandlingsret

mai 9, 2016

Særaldersgrensen på sokkelen videreføres

Sist fredag kom den endelige beskjeden. bedriften har valgt å videreføre særaldersgrensen på 65 år for offshoreansatte i ConocoPhillips.

Særaldersgrensen har vært satt kraftig på prøve etter endringene i arbeidsmiljøloven.

I fjor sommer ble arbeidsmiljøloven endret på en rekke punkter, herunder også reglene for oppsigelse grunnet alder (pensjonsalder). Lovendringene betyr i praksis at det ikke vil være lovlig å ha bedriftsintern pensjonsalder lavere enn 70 år.

Det har siden endringen ble vedtatt vært arbeidet med å tilpasse bedriftens pensjonssystem til de nye bestemmelsene. Ekofisk-Komiteen har deltatt i arbeidet som resulterte i en rapport som på bakgrunn av sikkerhet og helsemessige vurderinger, anbefaler at 65 år særaldersgrense videreføres for offshoreansatte.

Dette betyr at alle offshoreansatte fremdeles vil kunne oppnå full alderspensjon ved fylte 65 år.

For landansatte vil den lovbestemte pensjonsalderen heves til 70 år. I praksis vil dette få liten betydning for den enkelte ettersom EKofisk-Komiteen og bedriften er enige om å beholde pensjonsplanen med full opptjeningsalder på 67 år.

mai 6, 2016

Lønnforhandlinger utsatt

Som følge av den tragiske helikopterhendelsen fredag 29.04.2016, har man besluttet å utsette de sentrale lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass.

Ny dato for forhandlinger er satt til 30.05-01.06.

Lokale forhandlinger går som planlagt, 07.-09.06.16, forutsatt at det oppnås enighet i de sentrale forhandlingene.

april 28, 2016

Full seier i arbeidsrettenI

I går mottok Ekofisk-Komiteen dommen fra arbeidsretten. Dommen var enstemmig og gir Ekofisk-Komiteen fullt medhold i sin påstand om at avtalt ekstraarbeid skal kompenseres selv om bedriften velger å kansellere arbeidet.

Tvisten startet i forbindelse med revisjonsstansen i 2013. Av ulike grunner valgte bedriften å kansellere planlagt og avtalt ekstraarbeid på kort varsel for en rekke av våre medlemmer.

På vegne av våre medlemmer krevde Ekofisk-Komiteen kompensasjon i tråd med sokkelavtalens pkt. 3.3 nest siste avsnitt:
“Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon,selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.”

Bedriften ønsket ikke å etterkomme Ekofisk-Komiteens krav om betaling for avtalt arbeid, som senere ble kansellert. Vi kom desverre heller ikke til enighet om saken verken i forhandlinger med Norsk olje og gass eller NHO, noe som resulterte i en stevning til arbeidsretten.

Vi er meget tilfreds med rettens slutning som lyder:

1. Operatøravtalen 2012-2014 pkt. 3.3 nest siste avsnitt er slik å forstå at regulativlønn inkludert sokkelkompensasjon beholdes når avtalt ekstra arbeidstid i henhold til oppsatt arbeidsplan ensidig avlyses ved utsetting av utreise eller fremskynding av hjemreise, selv om den avtalte ekstra arbeidstid kommer i tillegg til ordinær rotasjonsordning.

2. ConocoPhillips Norge dømmes til å foreta etterbetaling i henhold til punkt 1.

Ettersom saken ble kjørt for arbeidsretten, er avgjørelsen endelig og kan ikke ankes. videre vil dommen få betydning for tolkningen av tarriffavtalen for hele norsk sokkel.

Dommen i sin helhet kan leses ved å åpne vedlagt fil nederst på siden.

april 8, 2016

Ekofisk-Komiteen til arbeidsretten

arbeidsretten30. og 31. Mars møtte Ekofisk-Komiteen/IndustriEnergi/LO mot ConocoPhillips/NOG/NHO i arbeidsretten.
Tvisten som ble behandlet i arbeidsretten dreier seg om hvor vidt ansatte har krav på betaling når bedriften kansellerer deler av den avtalte oppholdsperioden på sokkelen.

Tvisten har sin opprinnelse fra Shut Down 2013, hvor bedriften avtalte 3-3 arbeidsplaner med en rekke ansatte. Arbeidsplanene ble utarbeidet og kommunisert ut til hver enkelt ansatt ca. 2. mnd før revisjonsstansen startet. Underveis i revisjonsstansen fant bedriften, av ulike årsaker, ut at det allikevel ikke var behov for personellet de hadde inngått avtale med og kansellerte avtalte og oppsatt arbeidsperioder på kort varsel.

Ekofisk-Komiteen påberopte brudd på operatøravtalen pkt 3.3 – nest siste avsnitt og krevde betaling for den avtalte arbeidsperioden ihht oppsatt arbeidsplan. Et krav bedriften ikke ønsket å etterkomme. Saken har videre vært til organisasjonsmessig behandling i forhandlingsmøter mellom IndustriEnergi og Norsk Olje og Gass uten at man kom til enighet. Heller ikke i forhandlingene mellom LO og NHO ble det enighet om tolkningen av tariffavtalens pkt 3.3. Dermed endte tolkningspørsmålet, etter snart 3 års behandlingstid, som en sak for arbeidsretten. Domsavsigelse er ventet i løpet av uke 17.

mars 15, 2016

Valg av tillitsvalgte

Det går i disse dager ut en e-post til alle timelønnede og individuelt avlønnede medlemmer offshore for perioden 2016 – 2018. Det er første gang vi samkjører valget timelønnede og individuelt avlønnede og vi håper dette resulterer i høy valgdeltakelse.

Valget er åpent fra i dag 15.3.2016 og 42 dager frem i tid 26.4.2016.

Det skal velges 3 kandidater for hver avdeling. Det er også mulig å stemme blankt, da må du krysse av på de «blanke kandidatene». Altså må det krysses av for totalt 3 kandidater (reelle kandidater eller blanke) for at valget skal bli registrert.

Hvis noen kommer inn på feil avdeling eller ikke har mottatt e-post med link til avstemmingen bes de ta kontakt med leder av valgkomiteen, Oddbjoern.Nilsen@ConocoPhillips.com, umiddelbart.

mars 16, 2016

16.03.2016 Tilbud om pensjonsrådgivning fra Tredjepart for de som er 57 år eller eldre

For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht. pensjon har Industri Energi inngått avtale med Tredjepart om pensjonsrådgiving.

Tilbudet sendes i disse dager det enkelte medlem i målgruppen.

Valgmulighetene er blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft. Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid. Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at informasjons-behovet er stort.

Erfaringene etter flere års samarbeid er udelt positive og vi ser på dette tilbudet som en viktig medlemsfordel.

Målgruppen i år er medlemmer som er fylt 57 år eller eldre som har opptjent trygderettigheter i Norge og som ikke har benyttet seg av tilbudet tidligere. Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Våre medlemmer får med dette tilbudet en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter. Valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Vi er opptatt av at våre medlemmer får en oversikt på fremtidig pensjon og muligheter, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig.

Vedlagt ligger brosjyre og oppdragskjema. Denne informasjonen er også tilgjengelig på Industri Energi sine nettsider.

mars 11, 2016

EWC delegatmøte i London

Vi har denne uken vært i London på delegatmøte i EWC – European Work Council – Europeisk samarbeidsutvalg.

Den norske avdeleingen i ConocoPhillips var representert med 6 delegater, 5 fra Ekofisk-Komiteen og 1 fra TEKNA. Vi møtte kollegaer fra Teeside og offshore på engelsk-sektor. Møtet var et forberedende møte til hovedmøte i EWC, der både arbeidstakerrepresentanter og ledelsen møter. Vi diskuterte blant annet arbeidstakermedvirkning i selskapet, kostnadskutt og sikkerhetsfokus. Europeisk samarbeidsutvalg (EWC) er et nyttig forum for å knytte kontakter, bedre samarbeidet og bidra til en forbedring av arbeidstakerrettigheter på tvers av landegrenser i Europa. Språk og kulturforskjeller er barrierer som lettest brytes ned ved å møtes fysisk og ha tid til å prate sammen og skape relasjoner.

I tillegg fikk vi en presentasjon av ConocoPhillips virksomhet ved London kontoret.

mars 3, 2016

Årsmøte vel blåst

Onsdag og torsdag denne uken gjennomførte Ekofisk-Komiteen årsmøte. 46 tillitsvalgte var samlet for å behandle årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsprogram, valg, innsendte saker og for å høre innlegg fra Industri Energi og LO samt stille direktespørsmål til bedriftens øverste ledelse i Norge.

I tillegg til årsmøtedelegatene var det også invitert gjester fra andre fagforeninger, Industri Energi og LO. Æresmedlem i Ekofisk-Komiteen, Steinar Egeland, var selvfølgelig også på plass.

Ingen konfliktfylte saker var til behandling, så det var gjennomgang av årsberetningen, innleggene frå Industri Energi (Ommund Stokka) og LO (Are Tomasgard) og selvfølgelig innlegget fra bedriftens ledelse med påfølgende spørsmålsrunde som skapte mest engasjement blant delegatene. Utbetaling av bonus samtidig som bransjen sliter og fagforeningskollegaer mister jobbene, norsk lov på flerbruksfartøyer på norsk sokkel, fagbevegelsens historie, bemanningsutfordringer på Ekofisk, beredskapstrening og prosedyretyranni var blant noen av temaene som skapte stort engasjement.

Referat fra møtet vil bli publisert etter neste styremøte i Ekofisk-Komiteens hovedstyre.

februar 12, 2016

Travle tider

Både denne og forrige uke har vi gjennomført samarbeidsmøter, Tor forrige uke og Eldfisk Bravo denne uken. I tillegg har vi hatt styremøte, deltatt på EWC opplæring i regi av Industri Energi, håndtert personalsaker og gjennomført styremøte i ConocoPhillips Norge pensjonskasse.

Tilbakemeldingen fra samarbeidsmøtene er at samarbeidsklimaet stort sett er svært bra. Det er selvfølgelig enkelte forbedringspunkter, men det utvises stor vilje til å finne løsning på disse utfordingene fra begge sider.

På styremøtet diskuterte vi aktuelle tariffsaker, planla årsmøtet og diskuterte aktuelle vernesaker. Referat blir publisert når det er godkjent som vanlig.

Flere av styremedlemmene i Ekofisk-Komiteen deltok torsdag og fredag på EWC opplæring i regi av Industri Energi. Kurset var svært nyttig for å forstå hvilke rettigheter vi har gjennom EWC lovgivningen og hvordan vi bedre kan bruke dette europeiske samarbeidsorganet på best mulig måte.

Vi har regelmessig personalsaker av forskjellig karakter, men skriver aldri om disse i ukeinfo på nettsiden. Vil denne uken benytte anledningen til å oppfordre medlemmer, som blir innkalt til slike møter, om å ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Slik får vi får satt oss inn i sakene og får ryddet kalenderen, slik at vi kan bistå på best mulig måte.

Fredag ble det avholdt styremøte i pensjonskassen, Ekofisk-Komiteen har to representanter i styret.

februar 5, 2016

Ekofisk-Komiteen i møte med statsministeren

Ekofisk-Komiteen var i forrige uke representert i møte med Statsminister, Erna Solberg. Statsministeren ba om møte for å få innspill fra berørte parter i en region med utfordringer. Foruten Statsministeren deltok blant annet ordfører, fylkesordfører, leder for NHO rogaland, et fåtall utvalgte næringlivsledere samt noen tillitsvalgte fra LO-systemet.

Ekofisk-Komiteen benyttet anledningen til å gi innspill om tiltak som ville hjulpet industrien gjennom den bølgedalen vi nå er i. Gjennomgående tema på møtet ble derfor:

 • Utvidelse av permitteringsregleverket, samt oppmykning av aktivitetsforbudet ved dagpenger
 • Aktivitet på norsk sokkel
 • Omstilling og «det grønne skiftet
 • Fremtidsutsikter for industrien og Regionen

I ettertid av møtet har vi blitt bedt om å sende en skriftlig oppsummering av innspillene vi gav i møtet. Brevet til Statsministerens kontor finner du vedlagt.

januar 29, 2016

Årets første samarbeidsmøter

Ekofisk komplekset og Eldfisk komplekset har denne uken gjennomført to vellykede samarbeidsmøter mellom plattformledelsen og den lokale vernetjenesten. Samarbeidsmøtene er et fora hvor vernetjenesten, ledelsen og Ekofisk-Komiteen møtes for å evaluere og sette mål for samarbeidet, samt for å knytte uformelle relasjoner.

Ekofisk-Komiteen er svært tilfreds med at ledelsen valgte å gjennomføre samarbeidsmøter for alle innstallasjoner også i år, til tross for at en nå snur hver sten for å kutte kostnader. Samarbeidsmøtene er nyttige for å skape felles forståelse og bygge relasjoner mellom tillitsvalgte og ledelse ombord, dette er spesielt viktig i de svært krevende tidene vi nå er inne i for selskapet og bransjen.

Agendaen for møtene er som vanlig en generell evaluering av samarbeidet generelt samt de formelle fora for samarbeid vi har offshore. Det er også en evaluering av oppfølgingspunktene vi ble enige om på fjorårets møte, i tillegg til at vi blir enige om oppfølgingspunkter for 2016.

Møtene går over 2 dager hvor vi også samles for en uformell sammenkomst med middag på kvelden.

Konklusjonen etter årets to første møter er at samarbeidet stort sett fungerer meget godt, men at vi har noen uenigheter og felles utfordringer vi vil jobbe videre med i 2016 for å sikre at vi fortsatt har et svært godt arbeidsmiljø og en trygg og sikker arbeidsplass.

januar 22, 2016

HMS konferansen 2016

Den 21. januar ble det avhold HMS konferanse for ledelsen i ConocoPhillips Norge.

Årets konferanse ble avholdt på basen i Tananger. Koordinerende HVO og HVO offshore og onshore var representanter fra Ekofisk-Komiteens styre. Ellers var det øverste ledelse og ledere fra avdelinger offshore og onshore i ConocoPhillips som deltok i konferansen. Konferansen inneholdt mange HMS relaterte presentasjoner, og det ble delt ut anerkjennelse for godt HMS-arbeid i 2015 til personer og avdelinger. På land fikk forsyningsbasen sikkerhetspris for å ha oppnådd seks sammenhengende år uten personskader. Offshore fikk Eldfisk-komplekset anerkjennelse for godt HMS arbeid. Jorunn Skålevik fikk pris for helseinnsatsen hun har lagt ned i bedriftidrettslaget og den siste prisen gikk WorleyParsons Rosenberg for arbeidet de har utført på land og offshore i forbindelse med ‘Capacity Increase’-prosjektet.

januar 18, 2016

Innstramminger på svingskiftkompensasjon

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer som opplever at bedriften ikke betaler ut kompensasjon for svingskift for endring av skift ved oppholdsperiode ut over 14 dager.

Det har over lengre tid etablert seg en praksis hvor det har blitt godkjent svingskiftkompensasjon ved endring av arbeidsperiode etter 14 dager på sokkelen. Ordningen har med andre ord «sklidd ut» over tid i arbeidstakernes favør, noe bedriften nå ønsker å stramme inn på.

Styret har behandlet problemstillingen, og kommet frem til at vi ikke kommer til å forfølge innstrammingen ytterligere. Denne beslutningen er blant annet fundamentert i tidligere protokoller vedr. tolkning av tariffavtalen (se vedlagt protokoll).

desember 18, 2015

JULEN 2015

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle medlemmer en riktig God Jul.

Ekofisk-Komiteen sitt kontor vil ha noe redusert bemanning rundt jul og nyttår. Vennligst ta kontakt på epost RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen ved saker som ikke haster. Hovedverneombud offshore vil være tilgjengelig på telefon 5202 7575 eller RSC:COPNO Hovedverneombud.

Koordinerende Hovedverneombud og 2. nestleder til styret, Frode Nirisen deltok onsdag 16. desember på IndustriEnergi sin «juleaksjon» og delte ut gaver fra nissen på Sola heliport.

desember 17, 2015

Medlemsmøte på land med TV valg

Onsdag 9. desember ble det arrangert medlemsmøte med valg av tillitsvalgte på land i Ekofisk-Komiteen.

Medlemsmøtet hadde som vanlig en agenda med det som rører seg i bedriften. På slutten av møtet ble det avholdt valg av tillitsvalgte på land i Ekofisk-Komiteen for de neste to årene. Leder av valgkomiteen, Oddbjørn Nilsen, presenterte valgkomiteens innstilling, og valget ble vedtatt i møtet ved akklamasjon. Nedenfor er de tillitsvalgte på land for de neste to årene:

november 25, 2015

Gratis almanakk for 2016

Dersom du ønsker Industri Energi sin 7.sans for 2016 kan du bestille den på denne linken.

Almanakken skal være klar for levering i desember.

november 17, 2015

Politisk markering i Stavanger

Onsdag 18. november kl. 18.00
Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i politisk markering og folkefest i Stavanger, utenfor oljemuseet. Representanter fra styret stiller med Ekofisk-Komiteen fana og håper mange medlemmer stiller seg bak.

DSO, El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO, Norsk Sjømannsforbund og SAFE gjennomfører en felles politisk markering utenfor oljemuseet i Stavanger under hovedparolen:

Norge trenger oljeindustrien!

Våre nær 400.000 medlemmer krever at myndighetene møter den raskt stigende arbeidsledigheten med kraftfulle tiltak som sikrer arbeidsplasser og verdifull kompetanse. Norge trenger olje- og gassnæringen i lang tid fremover!

• La oss bli bedre mens vi venter!
• Bruk ledig kapasitet til økt aktivitet!
• Vi må ha stabil og forutsigbar politikk!
• Styrk den norske arbeidslivsmodellen!

Møt opp og vis din støtte utenfor oljemuseet i Stavanger. Det blir appeller, utendørskonsert med blueslegenden Reidar Larsen og gratis pølser fra kl 17.30. Vel møtt!

november 6, 2015

Medlemsmøter offshore – Pensjon siste runde

Ekofisk-Komiteen planlegger en ny runde med info møter for sine medlemmer ang den forestående omleggingen av pensjon i bedriften.

Foreløpig plan er som følger:
Kilo: Onsdag 11/11 kl. 10.00

Tor: Onsdag 11/11 kl. 16.00

EkoL: Onsdag 11/11 kl. 20.00

EldB: Torsdag 12/10 kl. 10.00

EldS: Torsdag 12/11 kl.20.00

EkoA: Fredag 13/11 kl. 10.00

Endringer og justeringer kan forekomme for å tilpasse møtene til shuttel m.m.
Alle møter blir annonsert med oppslag eller PA-melding i forkant.

oktober 28, 2015

VALG: Kandidater NEPCO-styret

Valgkomiteen til NEPCO har nå sendt ut forespørsel til alle individuelt avlønna medlemmer, med fast arbeidssted offshore, og bedt om å få innspill på kandidater til årets NEPCO styrevalg.

Kjære NEPCO-medlem.

Vi i valgkomiteen ønsker å sikre oss at de rette kandidatene stiller til valg i NEPCO.

Med denne meldingen vil vi derfor invitere dere til å foreslå kandidater som dere mener vil kunne gjøre en god jobb for NEPCO medlemmene. Dere trenger ikke å få bekreftet fra den det gjelder at vedkommende er villig til å stille, det vil valgkomiteen gjøre, men det er selvfølgelig heller ikke “ulovlig”.

Vennligst kom med forslag til oss i valgkomitéen, det vil gjøre NEPCO til en bedre representant for DEG.

Frist for tilbakemelding er 15.november 2015

Hilsen valgkomiteen

Atle B. Kristiansen

Tone Lise Håland

oktober 27, 2015

Medlemsmøter offshore – Pensjon runde 2

Ekofisk-Komiteen planlegger en ny runde med info møter for sine medlemmer ang den forestående omleggingen av pensjon i bedriften.

Foreløpig plan er som følger:
Kilo: Onsdag 28/10 kl. 10.00

Tor: Onsdag 28/10 kl. 16.00

EkoL: Onsdag 28/10 kl. 20.00

EldB: Torsdag 29/10 kl. 10.00

EldS: Torsdag 29/10 kl.20.00

Endringer og justeringer kan forekomme for å tilpasse møtene til shuttel m.m.
Alle møter blir annonsert med oppslag eller PA-melding i forkant.

oktober 27, 2015

Tillitsvalgte på kurs

Sist uke ble det første av årets to tillitsvalgts kurs avholdt på Color Fantacy som går mellom Oslo og Kiel. Svært taleføre kursdeltakere utfordret kurslederne på flere faglige områder. Styret er svært tilfreds med aktiviteten og entusiasmen kursdeltakerne viste og håper de videreformidler sine erfaringer i sine respektive grupper.

Hovedtema på årets kurs var naturlig nok endringene i tjenestepensjonen. I tillegg gikk vi gjennom endringene som har blitt gjennomført i folketrygden og AFP-ordningen.

Store deler av kurset gikk med til gruppeoppgaver og diskusjon om vedr. pensjon.

Spør gjerne deres lokale tillitsvalgte om innhold og erfaring.

oktober 13, 2015

Medlemsmøte Ekofisk-Komiteen Land

Det vil bli arrangert medlemsmøte for Ekofisk-Komiteen medlemmer tirsdag 27. oktober.

TID/STED: Kl. 10 i Auditoriet.

Tema for dette medlemsmøtet er ny tjenestepensjon i ConocoPhillips.

Vennligst legg dette inn i din kalender.

oktober 14, 2016

Medlemsmøter offshore – Pensjon

Ekofisk-Komiteen vil de nærmeste dagene avholde ekstra medlemsmøter offshore. Hovedtema for møtene blir endringen i tjenestepensjonsordningen.

Foreløpig plan er som følger:

Torsdag 15.10 20.30 EkoL

Fredag 16.10 10.00 EkoK
16.00 EldB
20.30 EldS

Lørdag 17.10 09.00 Tor

Endringer og justeringer kan forekomme for å tilpasse møtene til shuttel m.m.
Alle møter blir annonsert med oppslag eller PA-melding i forkant.

oktober 6, 2015

Høstferie

Det vil være redusert bemanning på Ekofisk-Komiteen sitt kontor fra og med i morgen onsdag og ut uken grunnet avvikling av høstferie.

oktober 2, 2015

Ny pensjonsordning i ConocoPhillips

Tirsdag denne uken publiserte ConocoPhillips Norge overgang til ny pensjonsordning, som blant annet medfører opprettelse av en ny innskuddspensjonsordning.

Den nye innskuddspensjonsordningen vil gjelde for alle som blir ansatt fra og med 1. oktober 2015. Ansatte som er medlem av den ytelsesbaserte pensjonsordningen per 30. september vil få muligheten til å velge hvilken pensjonsordning man vil være medlem av.

Endringen er resultatet av en lang og grundig prosess som har strukket seg over de siste par årene. Ekofisk-Komiteen har vært godt involvert gjennom hele prosessen både gjennom formelle drøftelsesmøter sammen med de andre fagforeningene, men den viktigste involveringen har vært gjennom uformelle samtaler, diskusjoner og avklaringsmøter.

Ekofisk-Komiteen har historisk sett kjempet for å beholde ytelsesordningen, ettersom denne i de fleste tilfeller vil være mest forutsigbar for den enkelte ansatte. Resultatet som nå foreligger er således en seier. De fleste andre selskaper har valgt tvungen overgang til innskuddspensjon, mens den enkelte ansatte i ConocoPhillips får muligheten til å ta et individuelt valg mellom å

• Videreføre dagens ytelsespensjonsordning
• Gå over til ny innskuddspensjonsordning

Informasjonsbehovet er stort blant våre medlemmer hva angår valget som den enkelte nå må ta. Vi ber allikevel våre medlemmer om forståelse for at vi ikke kan komme med en generell anbefaling, da det er svært mange faktorer som spiller inn i forhold til hvilken ordning som vil være best for den enkelte.
I løpet av de neste dagene vil alle ansatte motta et brev og et informasjonshefte fra bedriften. Informasjonsheftet beskriver forskjellene mellom dagens ytelsespensjonsordning og den nye innskuddspensjonsordningen. Følgebrevet vil inneholde personspesifikke pensjonsdata for hver enkelt ansatt. Det vil også være eksempler på hvordan de to modellene kan slå ut for den enkelte. I regnestykket er det lagt til grunn en del forutsetninger som er antakelser og ikke garantier. Vi ber alle medlemmer om å sette seg inn i informasjonen som blir tilsendt før man foretar valget.

Alle ansatte vil få mulighet til å få følgende rådgivingshjelp:

 • Du kan avtale tid med pensjonsrådgiver fra DNB som sitter på Tananger Base, rom C119 fra 7. oktober til 15. november mellom kl. 9 -13
 • I tillegg vil brosjyrer og videoer bli lagt ut på selskapets intranettside

Ekofisk-Komiteen vil i tillegg gjennomføre informasjonsmøter for våre medlemmer både offshore og på land i perioden frem til valget må tas. Informasjon om disse møtene kommer på våre nettsider så snart tidsplan for de ulike lokasjonene er lagt. Dersom vi ikke evner å rekke over alle skift og alle installasjoner i løpet av perioden, vil det bli mulighet for å avtale medlemsmøter over videokonferanse.

september 21, 2015

Møte i Ekofisk Feltarbeidsmiljøutvalg

Mandag 14.09 ble det avholdt møte i EFAMU. Disse møtene avholdes hvert kvartal og dette var årets tredje ordinære møte.

Følgende saker var denne gangen til behandling i feltarbeidsmiljøutvalget:
– Ulykker og nestenulykker siden forrige møte
– Helserapport
– Status handlingsplan for 2015
– oppgradering av bysse på Kilo
– endringer i beredskapstrening og beredskapsopplæring
– endringer i logistikkavdelingen

Referat fra møtet vil bli distribuert i de vanlige kanaler så snart det foreligger.

september 13, 2015

Kostkutt og bemanningsreduksjon

Bedriften annonserte på mandagens BU/AMU møte planer om å redusere bemanningen med 70 personer, virkemidlene er de samme som i forrige runde, sluttpakker og tidligpensjon. Forskjellen er at det i denne runden ligger en trussel om at de vurderer oppsigelser hvis de ikke klarer å nå målet med frivillighet.

Vårt standpunkt er som tidligere at sluttpakkeordning og tidligpensjon basert på frivillighet er et legitimt virkemiddel for nedbemanning fra bedriftens side. Erfaringer har vist at mange av våre medlemmer ser på det som en mulighet til tidligpensjon eller å starte på nytt et annet sted med nye utfordringer.

Ekofisk-Komiteen vil forsikre alle våre medlemmer om at stillingsvernet har topp prioritert og vi vil ikke akseptere usakelige oppsigelser av noen av våre medlemmer. Vi vil bruke tiden fremover til å få oversikt over situasjonen slik at vi står best mulig rustet til å forsvare jobbene for våre medlemmer ved en eventuell ufrivillig oppsigelsesrunde.

august 20, 2015

Skiftordning for basen

Vi signerte denne uken en avtale om skiftordning for basen. Skiftordningen sikrer åpningstid fra 08:00 til 20:00 og baserer seg på at 3 skiftlag går tredje hver uke kveldsskift og lørdagsskift.

Det er avtalt et fast månedlig skifttillegg på kr 3.800,- som blir en del av sykepengegrunnlaget og den pensjonsgivende inntekten.

Dette var siste brikken i totalpakken som måtte på plass for å unngå outsourcing, og for å sikre en bærekraftig og økonomisk konkurransedyktig drift med egne faste ansatte.

juli 24, 2015

Basen blir værende i bedriften

Etter flere ukers iherdig arbeid klarte vi i forrige uke å få til enighet med bedriften om å foreta en delvis insourcing av basedriften, istedenfor å sette ut arbeidet. 20 faste ansatte forblir i ConocoPhillips og 10 nye kommer inn.

Ekofisk-Komiteen har hele veien hevdet at det vil være rimeligere, mer effektivt og stabilt for bedriften å drifte basen med egne faste ansatte. Dette ble bekreftet gjennom undersøkelsene som ble foretatt av en slik løsning, etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen. Vi er svært tilfreds med at vi ble hørt av bedriftsledelsen, og at bedriften tok våre innspill på alvor, dette er arbeidstakermedvirkning i praksis.

En forutsetning for å få på plass denne driftsmodellen var et forlik i saken der 24 innleide IndustriEnergi medlemmer på basen saksøker ConocoPhillips for å kreve fast ansettelse i selskapet. De 10 som har lengst innleieforhold til ConocoPhillips blir fast ansatt. Vi har nå laget en innleieavtale med ConocoPhillips som gir stor fleksibilitet for bedriften, samtidig som vi etter vår mening ivaretar de innleide på en god måte gjennom fortrinnsretten og større jobbsikkerhet ved eventuelle fremtidige bemmaningsreduksjoner i ConocoPhillips. Vi er svært lettet over at 20 av våre medlemmer slapp å gå gjennom en smertefull outsourcings prosess. Vi er selvfølgelig også svært tilfreds med å få 10 nye medlemmer.

juli 17, 2015

God sommer til alle medlemmer i Ekofisk-Komiteen

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER!

Ekofisk-Komiteens telefon vil være bemannet litt av og på i juli på grunn av ferieavvikling. Hvis det er saker som haster så kan en ta kontakt med HVO på telefon 52027575 eller epost: mailto:allhvo@conocophillips.com

Andre henvendelser kan sendes til mailto:ekofisk-komiteen@conocophillips.com og vil bli besvart så snart som mulig.

juni 26, 2015

Fremtidig drift av baseområdet

Fredag 19. juni skrev aftenbladet en artikkel om fremtidig drift av baseområdet til ConocoPhillips (se link i artikkel)

Ekofisk-Komiteen kan bekrefte at det foregår et arbeid for å se på fremtidig modell for drift av basen, herunder outsourcing. Ekofisk-Komiteen er representert i arbeidsgruppen som skal evaluere anbudene, samt levere anbefaling om fremtidig modell. Foreløpig er det ikke fattet noen beslutning, og Ekofisk-Komiteen har fremdeles fokus på å vise bedriften fordelene med å drifte basen selv fremfor å la en tredjepart ha kontrollen på livsnerven til Ekofiskfeltet.

Detaljert informasjon fra arbeidsprosessen er underlagt konfidensialitet, men Ekofisk-Komiteen vil sørge for at medlemmenes rettigheter og arbeidsvilkår blir ivaretatt så langt som mulig.

Link: http://www.aftenbladet.no/energi/ConocoPhillips-kutter-trolig-driften-av-basen-i-Tananger-3721797.html

juni 18, 2015

Medlemsmøte Ekofisk-Komiteen Land

Det blir arrangert medlemsmøte for Ekofisk-Komiteen mandag 22. juni kl 10:00 i auditoriet.

Agenda er aktuelle saker, blant annet Basedriftens fremtid, lønnsoppgjøret 2015, kostnadskutt.

mai 27, 2015

Lokale forhandlinger 2015

I dag startet de lokale lønnsforhandlingene mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles således kun om regulering av lønnsatser og ulempetilleg.

Ekofisk-Komiteen kommer tilbake med informasjon så snart forhandlingene er ferdigstilt.

mai 28, 2015

Lønnsoppgjøret 2015

Ekofisk-Komiteen var denne uken kalt inn til lønnsforhandlinger med ConocoPhillips. Allerede i første “forhandlingsmøte” ble det klart at bedriftens representanter manglet fullmakt til å foreta lønnsreguleringer. Bedriften har derfor valgt å gjennomføre lønnsfrys for alle individuelt avlønnede. Tariffert personell får lønnsreguleringen som ble fremforhandlet mellom Industri Energi og NOG tidligere i vår.

Ekofisk-Komiteen har tatt inn følgende protokolltilførsel:
“Ekofisk-Komiteen erfarer at det ble kalt inn til forhandlinger, men at bedriftens delegasjon fremsto som uten fullmakt til å diskutere verken økonomiske eller ikke-økonomiske endringer/reguleringer. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å gjennomføre oppgjøret som et diktat”

Bedriften hevder på sin side at det er gjennomført reelle forhandlinger. Resultatet er basert på bedriftens status innen økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

Vi beklager overfor våre medlemmer at bedriften ikke ønsker å la de ansatte få sin del av bedriftens inntjening. Til tross for at bransjen er inne i en vanskelig periode, er det etter vår mening åpning for å kunne opprettholde kjøpekraften til de ansatte. Det neste året vil vi som følge av manglende lønnsregulering oppleve en svekket kjøpekraft. ConocoPhillips vil også falle bakpå lønnsmessig i forhold til andre operatørselskaper som har valgt å gjennomføre et moderat oppgjør som sikrer de ansattes kjøpekraft, til tross for bransjens utfordringer.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Vi har derfor ikke streikerett eller andre sanksjonsmuligheter som kan iverksettes ved uenighet om lønnsreguleringen.

mai 7, 2015

Enighet i årets mellomoppgjør

Industri Energi og Norsk Olje- og Gass ble torsdag kveld enig i årets mellomoppgjør. Resultatet på 5500,- er i underkant av rammen på 2,7 prosent, som LO-NHO ble enige om i det sentrale oppgjøret.

Natt- og konferansetilleggene økes med henholdsvis kr 0,50,- og kr 1,50 per time. Helligdagstillegget øker med kr 20,- til 1900,-

Dette er et oppgjør uten streikerett, og reguleringklausulen slår fast at oppgjøret skal være i samsvar med det som ellers blir lønnsutviklingen i samfunnet.

“Dette er et moderat oppgjør som på en god måte signaliserer alvoret som oljebransjen er inne i, sier Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi”

Protokollen ble signert av partene like før midnatt 7.Juni.

Vi minner om at vi Ekofisk-Komiteen har lokal forhandlingsrett, og at endelig resultat av årets oppgjør ikke er klart før de lokale forhandlingene er ferdigstilt.

De lokale forhandlingene er berammet til 27. og 28. mai.

mai 6, 2015

Lønnsforhandlingene er i gang

I dag startet forhandlingene mellom Norsk Olje og Gass og Industri Energi. Leder og nestleder i Ekofisk-Komiteen er representert i Industr Energi sitt forhandlingsutvalg.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, noe som betyr at det kun forhandles om regulering av lønnssatser. Det er heller ikke streikerett i et mellomoppgjør.

Resultatet av forhandlingene blir publisert så snart det foreligger.

april 28, 2015

1. mai feiring 2015

Da er det snart 1. mai, en velfortjent fridag for arbeidsfolk over hele landet. 1. mai er en merkedag for fagbevegelsen, og Ekofisk-Komiteen ønsker at flest mulig av våre medlemmer også i år følger tradisjonen ved å gå i 1. mai toget i Stavanger.

Ekofisk-Komiteen stiller med egen fane og oppfordrer DEG til å bli med.
Oppmøte ved Folkets Hus/Folken kl. 12:30. Toget avsluttes i byparken.
Du ser etter Ekofisk-Komiteen og IndustriEnergi sin fane rett ved Folkets Hus.
Vi følger opp tradisjonen og samles etterpå til en sosial samling og drøs i solen! Ta med deg gode kollegaer, venner og/eller familie og gjør dette til en trivelig og sosial dag i byen.

Program for LO i Stavanger og omegns 1. mai arrangement i Stavanger 2015:

Kl. 07.30 Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver – Eiganes gravlund.
– Maxim Koloss, førstesekretær fra Russlands Ambassade i Oslo
– Tale ved Stavanger SU, Andreas Storeng
– Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 10.00 Folkefrokost på Folkets Hus
– Gratis for alle
– Apeller: Eirik Faret Sakariassen SV og Cecilie Bjelland AP
– Musikk av Kjell Reianes

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke
– Preken ved Odd Kristian Reme & Domprost Anne Lise Aadnøy
– Sang, av bla. Rogaland SangerforbundsFelleskor

Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus
– Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus
– Togets rute: Løkkeveien – Kannikgaten – via Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien – Haakon VII’s gt – Kongsgårdbakken til Byparken.
Musikk ved:
– Stavanger Janitsjar
– Musikkorpset Gjallarhorn
– Jernbanens musikkorps
– Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken.
– Åpning ved 1.mai-komiteens leder Rolf Bersås
– Ungdomsappell ved Solfrid Lerbrekk
– Hovedtale ved Stortingsrepresentant for AP Eirin Kristin Sund
– Internasjonal appell ved Faten Mahdi Al-Hussaini
– Musikk ved Stavanger Janitsjar

Bøsseinnsamling – Norsk Folkehjelp
1. mai-aksjonen 2015: «stå sammen for de som ikke får lov til å stå sammen»

1. mai paroler som ble vedtatt i LO i Stavanger og omegn sitt representantskap den 16.02.2015:
– JA til velferdstaten, Nei til privatisering og outsourcing
– Fritt Palestina – riv muren – boikott Israel
– Forsvar Arbeidsmiljøloven
– Nei til Søndagsåpne butikker
– Ja til handelsavtale – nei til EØS
– Stopp EU’s 3. postdirektiv. Dyrt – dårlig – distriktsfientlig

april 14, 2015

Kurs for tillitsvalgte høsten 2015

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert 20. – 22. oktober og 10. – 12. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 20. – 22. oktober. Andre kurset går 10. – 12. november. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs. Hvis det er ønskelig å ta med ledsager kan dette ordnes gjennom påmeldingen. Ledsager betaler da en egenandel.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på innen 17. september ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen.

EMAIL: ekofisk-komiteen@conocophillips.com
Postadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den enkelte deltaker i forkant av kursene.

mars 27, 2015

Katastrofen vi aldri må glemme

I dag er det 35 år siden Alexander Kielland-ulykken. 123 Pionerer mistet livet, og katastrofen satte dype spor i hele industrien.

Ved halv syv-tiden på kvelden den 27. mars 1980 hører mannskapet merkelige lyder. De samler seg i kinosalene og i messen. Minutter etter bryter helvete løs…

“Plutselig lyder det et kraftig smell i det ene ankerfestet da det ble revet over. I løpet av noen få sekunder raste “Alexander L. Kielland” overende, og alle folkene som hadde klamret seg fast, styrtet i sjøen. En mann lå rett under plattformen da den tippetrundt, og jeg ser ennå hvordan han løfter armene i været, for liksom å verge seg mot kolossen som raste over han. Han ble knust rett foran øynene mine.”
Dette er en av de mange skildringene fra overlevende etter den verste ulykken i norsk oljevirksomhets historie.

I løpet av ca 20 minutter endret boligplattformen Alexander L. Kielland seg, fra å være et koselig rekreasjons- og hvileområde for slitne offshorearbeidere til å bli et kaotisk katastrofeområde. Mange arbeidere var fortsatt innestengt og kjempet panisk for å komme seg ut etterhvert som vannet fosset inn. Svært mange rakk adri å få på seg redningsvester og overlevelsesdrakter eller å komme seg til livbåtene. Av de 212 som var ombord mistet 123 livet.

Alexander L. Kielland var plassert ved siden av produksjonsplattformen “Edda.” Grunnet dårlig vær med kraftig vind var gangbroen trukket inn denne kvelden. Personellet på Alexander L.Kielland hadde derfor ingen annen evakueringsvei enn livbåtene. Mannskapet ombord på Edda ble hjelpeløse øyenvitner til ulykkens eskalerende utvikling.

Alexander L. Kielland ble bygd ved et verft i Frankrike i 1976, og var opprinnelig konstruert for å tåle opp til 30 meter høye bølger. Allikevel begynte plattformen denne kvelden å krenge i de 8-10 meter høye bølgene. Etter ca 15 sekunders kraftig krenging la plattformen seg over på siden.

Den havarerte plattformen ble slept til land og ankret opp ved Kårstø. Tre år etter at katastrofen var et faktum, i 1983, ble Alexander L. Kielland snudd og ytterligere 6 omkomne ble funnet om bord i plattformen. Plattformen ble senere slept til Nedstrandsfjorden hvor den ble senket på 700 meters dyp.
På bakgrunn av tekniske undersøkelser og vitnebeskrivelser av hendelsesforløpet blir det konkludert med at katastrofen har utspring fra sprekkdannelser i det ene staget.

Alexander L. Kielland-ulykken er den desidert mørkeste dagen i norsk oljehistorie.
I kveld, kl 18.30 er det 35 år siden katastrofen inntraff. Vi oppfordrer dere alle til å benytte anledningen til å hedre våre omkomne og overlevende kolleger på verdig måte.

Etterspillene og erfaringene fra Aleksander L. Kielland-ulykken har hatt stor betydning for utviklingen av HMS-kulturen vi i dag opererer med.

mars 2, 2015

Årsmøte 2015: Styrevalg

Sittende styre ble gjenvalgt for 2 år med unntak av bytter på varaplassene.

Årsmøte 2015 har valgt følgende styre for perioden 2015 – 2017:

Eirik Birkeland – Leder

Rolf Bolstad 1. nestleder

Frode Nirisen – 2. nestleder/KHVO

Remie Gildrenes – Styremedlem/HVO

Anbjørn Lærdal – Styremedlem/HVO

Geir Terje Stengårdsbakken – Styremedlem/HVO

Katrine Knudsen – Vara

Bernt Erik Nordfonn – Vara

Glenn Sæthre – Vara

Disse er blir ikke valgt av årsmøte, men av sine avdelingers årsmøter og tiltrer hovedstyret som fullverdige medlemmer:

Ståle Skretting – Ekofisk-Komiteen land

Asbjørn Ekse – Ekofisk-Komiteen ind. avlønnet hav

Bjørn Roar Tollefsen – Personlig vara for Ståle Skretting

Atle B. Kristiansen – Personlig vara for Asbjørn Ekse

februar 27, 2015

Møte i Samarbeidskomiteen

Mandag 23. februar ble det arrangert møte i Samarbeidskomiteen for operatørbedrifter med fagforeninger i Industri Energi.

På møtet var vi fire fra Ekofisk-Komiteen som deltok. Møtet ble avholdt i BP Norge sine lokaler på Forus. På møtet gikk vi gjennom Valg av Arbeidsutvalg i Samarbeidskomiteen (i dette utvalget sitter Ekofisk-Komiteen med en medlem) og Christopher Birknes, fra forbundet, presenterte en Bransjeoppdatering. Vi gikk også gjennom ulike emner som Lønnsoppgjøret 2015, Nedbemanningen i bransjen, skiftordninger, avvikling av stillinger og SAR helikopter dekningen på sokkelen. Vi hadde også en runde rundt bordet hvor hvert selskap orienterte om aktuelle saker som pågår for tiden.

januar 30, 2015

Politisk streik på Ekofisk

Ekofisk-Komiteen inviterte onsdag til felles markering med appell fra nestleder i IndustriEnergi, Frode Alfheim, og leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland. Appellene ble kringkastet over videokonferanse til samtlige uteliggende plattformer og anslagsvis 350 personer deltok i markeringen.

«Velkommen til felles markering og protest mot regjeringens foreslåtte endringer og svekkelse av arbeidsmiljøloven. Som den desidert største fagforeningen på Ekofisk-feltet så vi det som naturlig at vi tok ansvar for et felles opplegg for alle organiserte arbeidstakere på feltet. Arbeidsmiljøloven er et av våre viktigste verktøy for å opprettholde et trygt og forutsigbart arbeidsliv med plass til alle. Regjeringens foreslåtte endringer fører til en maktforskyvning i arbeidslivet, større grad av midlertidighet og innleie. Dette bringer med seg både usikkerhet og uforutsigbarhet for den enkelte. Vi som allerede er fast ansatte mister vår påvirkningskraft gjennom fagforeningene fordi vi blir en stadig mindre del av totalen» – Åpnet leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, før han gav ordet til Frode Alfheim, leder for næringspolitisk avdeling og nestleder i Industri Energi.

Frode Alfheim åpnet sin appell med å snakke om de mange ConocoPhillips-ansattes lange erfaring. Kjennetegnet av faste ansettelser, basert på et permanent behov for kompetent arbeidskraft. Samholdet på Ekofisk er i stor grad preget av at alle skal være velkommen og være en del av gjengen, enten man er fast ansatt eller midlertidig/innleid. Produksjonsregularitet på 99% skyldes kompetanse, erfaring, trivsel, forutsigbarhet og trygge rammer. Med stor gjennomtrekk og usikkerhet ville regulariteten ikke vært mulig å oppnå.

1,5 millioner streikende arbeidstakere organisert i LO, Unio og YS sier NEI til mer usikkerhet og dårligere arbeidsmiljø. Arbeidsgivere som applauderer denne endringene har et kortsiktig perspektiv. Hvem vil investere i kompetanse hos midlertidig ansatte? Hvilken lojalitet har man som innleid? Arbeidsgivere som ønsker endringene velkommen kaster på båten industriens viktigeste kort, nemlig samarbeid.
Han pratet videre om dagens utfordringer i oljebransjen, hvor lav oljepris og høye kostnader truer verdiskaping og arbeidsplasser. Han fremhevet at suksessfaktoren som alltid har vært nøkkelen i krisetider, 3-partssamarbeidet, nå blir utfordret av sittende regjering.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og fraværet av reelt 3-partssamarbeid i utarbeidelsen, svekker hele den norske modellen avsluttet han.

Ekofisk-Komiteen håper at vi med denne markeringen har gitt et solid bidrag til den landsomfattende demonstrasjonen og at regjeringen trekker forslagene til svekkelse av arbeidstakeres rettigheter.

Takk til alle streikende som bidrog til å gjøre markeringen til en suksess!

januar 28, 2014

Stort streikeoppmøte i Stavanger

Det var stort oppmøte i Stavanger i forbindelse den politiske streiken. Til tross for surt regnvær møtte flere tusen opp på torget for å demonstrere mot regjeringens endringsforslag.

Mange tillitsvalgte og medlemmer fra Ekofisk-Komiteen møtte opp og sto bak klubbfana. En mengde forbund og klubber fra LO, YS og Unio markerte at de varslede endringene av Arbeidsmiljøloven er uønsket av hele fagbevegelsen. Det var taler og appeller fra alle forbund.

januar 27, 2015

Alt klart for politisk streik

I morgen onsdag vil det bli felles samling for alle streikende på Ekofisk-feltet mellom kl 14:00 og 16:00. Hovedmarkeringen foregår på EKOL i kinosalen med appell ca. kl. 14:30 fra nestleder i IndustriEnergi, Frode Alfheim, og leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland. Alle landmedlemmer oppfordres til å reise inn til markeringen på torget i Stavanger sentrum.

Vi håper flest mulig av våre medlemmer støtter opp om streiken. Offshore vil det være noen som ikke får anledning til å delta da kontrollromsfunksjoner, helikoptertrafikk, ARL osv skal ivaretas og bedriftens normale drift skal berøres i minst mulig grad.

De onshoreansatte, og offshoreansatte som har friperiode, oppfordres til å møte opp på torget i Stavanger eller på de lokale arrangementene rundt omkring i Norge. Se oversikt over arrangementer her: www.mittarbeidsliv.no

For de som ønsker det, har LO i Stavanger og omegn satt opp felles busstransport:

———————————————————————————————-
Kampen om Arbeidsmiljøloven 28.01.2015

For de som kommer fra Tau anbefaler vi at de tar ferja som går kl 14.00 og møter opp ved OLJEMUSEET
Ø For de som tar tog anbefaler vi at de tar toget som går kl. 14.14 fra Sandnes sentrum og møter opp utfor JERNBANEN

Busstransport:

Bussene starter kl 14.05 fra startpunktene og kjører til sine oppsamlingssteder. Der vil det være en ansvarlig som koordinerer igangsetting av togene til Torget.
Etter markeringen ca kl 15.45 vil bussene stå langs Strandkaien for retur.
NB !!! Husk nummeret på den bussen du kom med!

Buss 1 : Hundvågkrossen – Rosenberg – Oljemuseet
Buss 2: Vikevåg kai – Bergjekrysset – E 39 – Randabergvn – Bjergsted
Buss 3: Randaberg sentrum – Grødem – Dusavik veien – Bjergsted
Buss 4: Total EP, Finnestadvn 44, ca 65 pers. – Bjergsted
Buss 5: Risavika (Fjordline) –- Kvernevik ring – Bjergsted
Buss 6: Tananger ring – Revheimsveien – Madlaveien – Bjergsted
Buss 7: Heliport –Sola Flyplass – Grannesveien – Bjergsted
Buss 8: Sola bussterminal – Sandesletta – Åsenveien – Folkets Hus Løkkevn
Buss 9: Altus Intervention, Lagervn 30 Forus. 50 pers – Oljemuseet
Buss 10: Oceanering, Vestre Svanholmen 4, 50 pers – Folkets Hus løkkevn
Buss 11: Statoil – mellom Travbanen/Ikea – OBS bygg- Gamleveien – Gausel
til Folkets Hus løkkevn
Buss 12: Iris – UIS – ullandhaugvn – auglendsvn – haugåsvn – Oljemuseet

Hvis det er noen andre som trenger transport så ta kontakt !

Lo i Stavanger & Omegn
Inge Vidar Lone, sekretær
Tlf. 93040985
———————————————————————————————-

januar 16, 2015

Forslag til årsmøte påminnelse

Styret i Ekofisk-Komiteen vil påminne medlemmer om at forslag til årsmøtet, som arrangeres 11. og 12. mars, må være sendt inn innen 26. januar 2015. Ref. tidligere artikkel på Ekofisk-Komiteens hjemmeside.

januar 24, 2015

Samarbeidsmøter 2015

Denne uken ble det avholdt årlig samarbeidsmøte med vernetjenesten og ledelsen på Ekofisk-komplekset. Reisemannskapet og ledelse der var også med. Samarbeidsmøtet for Tor var først ut dette året og ble avholdt for 2 uker siden.

Plattformsjefene, Ekofisk-Komiteen sine lokale tillitsvalgte og representanter fra styret deltok på møtet.
Årets samarbeidsmøter avholdes etter samme mal som fjorårets møter. Det betyr dag 1 til intern koordinering mellom våre tillitsvalgte og styret i Ekofisk-Komiteen samt felles middag om kvelden. Dag 2 med felles møte som skal ende opp i konkrete tiltak for å kunne forbedre samarbeidet ombord. Både de tillitsvalgte og ledelsen oppsummerte møtene som positive og nyttige. Referat fra de enkelte møtene blir distribuert til møtedeltakerne så snart som praktisk mulig.

Kommende samarbeidsmøter:

3. – 4. februar: Elfisk kompleks
11. – 12. februar: Eldfisk Bravo
24. – 25. februar Ekofisk Kilo

januar 9, 2015

Politisk streik 28. januar

I går 8.1.2015 sendte Ekofisk-Komiteen forhåndsvarsel om politisk demonstrasjonsaksjon jfr. HA § 3-14 til bedriften. Alle Ekofisk-Komiteens medlemmer vil bli tatt ut i en 2 timer lang politisk streik 28. januar 2015.

Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven (Prop. 39 L og 48 L (2014-2015)). Hensikten med streiken er ikke å ramme bedriftens ordinære drift, men å demonstrere mot de omfattende foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Streiken er en felles politisk streik for alle medlemmer i LO, Unio og Ys.

Vi vil komme tilbake til det praktiske rundt gjennomføringen av streiken.

Du kan lese mer om bakgrunnen for streiken her:

Forside

Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven finner du her:

Prop. 39 L (2014–2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-39-L-20142015/id2342898/

Prop. 48 L (2014-2015)
Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-48-L-20142015/id2345625/

desember 19, 2014

Utsatt betaling flyreiser

Våre medlemmer reagerte på at ordningnen med utsatt betaling til etter at reisen er gjennomført hadde falt bort ved overgang til ny kredittkortleverandør. Etter at Ekofisk-Komiteen tok saken opp med bedriften er dette nå på plass igjen.

Følgende melding ble sendt fra Eurocard:

«Vi har fått en henvendelse fra vår kundeservice angående manglende Book Now Pay Later avtale på ConocoPhillips sin kortkonto hos Eurocard.

Vi beklager at denne tjenesten ikke fulgte med over under konverteringen fra DNB. Vi hadde heller ingen mulighet til å fange opp dette før du gjorde oss klar over feilen. Vi har nå lagt inn BNPL på deres avtale og kortkonto og tjenesten vil fungere fra og med i dag.
Vi håper at feilen ikke har skapt for mange problem for dere. Er det reiser som har blitt belastet for tidlig kan dere ta kontakt med vår kundeservice på mailto:kundeservice@eurocard.no eller tlf 21 01 53 20 og be om at betalingen utsettes til avreise på de personene det eventuelt gjelder».

desember 19, 2014

Julen 2014

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle medlemmer en riktig God Jul.

Ekofisk-Komiteen sitt kontor vil ha redusert bemanning i jule- og nyttårshelgen. Vennligst kontakt oss på epost RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen i dagene med ubemannet kontor

KHVO og 2. nestleder til styret, Frode Nirisen, deltok onsdag 17. desember på IndustriEnergi sin “juleaksjon”. Det ble servert kaffe og vafler og utdelt gaver fra nissen på Sola heliport.

desember 12, 2014

Reversering av trekk i lønn

HR startet rett før forrige lønnskjøring å sjekke timelistene til personell som har gått på 2-2 avtaler på Eldfisk. Dette resulterte i lønnstrekk for enkelte, og ville ført til lønnstrekk for enda flere denne måneden. Dette har sin bakgrunn i at informasjonen som var utsendt til våre medlemmer, fra bedriften, om hvordan timene skulle føres var feil.

Altså hadde mange skrevet for mange timer ift 2-2 avtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips. Siden dette har blitt gjort i god tro, og etter “malen” som er utsendt fra bedriften, har vi gjennom flere møter de siste ukene hevdet at bedriften ikke har anledning til å trekke dette tilbake.

Signalene fra HR før vi tok helg i dag er at de er enige i vårt syn, og at det enkleste og mest rettferdige for alle er at timer for fremtiden skrives korrekt, og at en ikke krever tilbakebetaling av lønn som er mottatt i god tro tidligere. Vi er glade for at bedriften valgte å gjøre det på denne måten og at vi slapp en ytterligere eskalering av denne konflikten fra vår side.

november 27, 2014

Oppklarende om føring av overtid offshore

Etter press fra Ekofisk-Komiteen sendte bedriften i dag ut en presisering når det gjelder føring av overtid offshore.

Følgende tekst ble i dag sendt ut av HR ved Anders Moen til alle ledere offshore:

Overtid i tilknytting til vanlig offshore arbeidstid blir kompensert med medgått tid i tillegg til ½ time overtids-betalt matpause. Med «i tilknytting til vanlig arbeidstid» menes alt arbeid eller møter utenom normal arbeidstid til den enkelte medarbeider (ref.§6.2). Påbegynt halvtime regnes som halvtime. Eksempel på slik overtid kan være Table-top møter/øvelse etter arbeidstid.

«Call out» (ref.§6.3) blir betalt med minimum to timer overtidsgodtgjørelse og er ikke-planlagt overtid. Dette gjelder ikke ved overtidsarbeid i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid. Da gjelder §6.2 ovenfor.

Man får således kun to hovedtyper av overtid mens man oppholder seg offshore i) enten det som er i tilknytning til arbeidstiden.. eller ii) Call out.

desember 5, 2014

Beredskapstrening offshore

Det har den siste tiden vært en del misnøye og frustrasjon fra medlemmer i forbindelse med bedriftens håndtering av beredskapstrening offshore. Frem til sommeren 2014 var personell som sto på beredskapslista og reservelista likestilt med tanke på trening, både i form av kurs, «table-top» og øvelser.

I løpet av sommeren 2014 erfarte vi at bedriften endret praksis – Nå skulle kun de som sto med en definert beredskapsoppgave delta på trening offshore. Reservene skulle kun ha nødvendige kurs på land, og eventuelt delta på offshoretrening kun de turene de måtte dekke opp for fravær for fast beredskapsmedlem.

Ekofisk-Komiteen har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at vi ivaretar en robust og godt trent beredskapsorganisasjon. Dette innebærer at vi også har en godt trent reservestyrke, som kan dekke opp når et fast medlem av beredskapen er borte.

Etter en del korrespondanse med HMS-avdelingen, og noen oppklarende dialogmøter, har vi nå kommet til enighet om at beredskapslag skal ha samme trening som før sommeren 2014. Det vil si at fra 1. januar 2015 skal alle som står på beredskapslister (inkludert reserveliste) delta på offshoretreninger og -øvelser.

november 27, 2014

Avklaring angående føring av timer ved møter på land

Ekofisk-Komiteen vil klargjøre gjeldene praksis ved timeføring når ansatte deltar i møter/arbeid på land i sin friperiode.

Ved møter på land i fritiden skal det føres 8 timer overtid som tidligere. Dette gjelder tariffert personell, individuelt avlønnede fører dagrate.

Gjeldene praksis skal med andre ord videreføres uendret.

november 26, 2014

Timeskriving og misforståelser – overlapp dag/nattskift

I ett skriv fra HR til drift ang timeskriving og koder var målet å rettleie uten å endre praksis og avtaler på den enkelte plattform.

Ett eksempel var føring av overlapp dag/nattskift.
Følgene setning var en del av skrivet fra HR:
– «Vi kan ikke se grunner for at dagskiftpersonell skal overlappe utover sitt skift, og heller ikke kompenseres for dette.»

Ekofisk-Komiteen har fått dette reversert.

Der plattformledelsen finner det nødvendig at dagpersonell overlapper ut over/eller i forkant av sin vanlige arbeidstid skal dette kompenseres med overtid.

Nattskiftet fører den høyeste satsen for nattskift som inkluderer kompensasjon for overlapp.

Håper dette nå er tilbake til innarbeidet praksis.

november 21, 2014

Nedbemmanning i ConocoPhillips

Denne uka offentliggjorde administrerende direktør i ConocoPhillips Norge, Steinar Våge, selskapets planer om å redusere antall egne ansatte med 140 personer. Totalt er det planer om å redusere bemanningen med 450 personer når en inkluderer innleide og utenlandske ConocoPhillips ansatte stasjonert i Norge.

Ekofisk-Komiteens budskap ovenfor bedriften har gjennom hele prosessen vært klinkende klart. Det vil ikke bli akseptert at Ekofisk-Komiteens medlemmer blir oppsagt ufrivillig. Foreløpig ser det ut til at bedriften ikke har umiddelbare planer om ufrivillige prosesser og har presentert sluttvederlags- og tidligpensjonsordninger som alle individuelt avlønnede kan søke på. Det er bedriften som velger om disse søknadene blir innvilget.

Ekofisk-Komiteen ser det som svært viktig at våre medlemmer er kjent med vårt standpunkt angående eventuelle ufrivillige oppsigelser, og håper at dette kan være en trygghet for våre medlemmer. Ingen skal føle seg presset til å ta en sluttpakke eller tidligpensjon.

Det er lagt ut informasjon om de forskjellige tilbudene på selskapet intranettside (TheMark – krever at du sitter på en ConocoPhillips maskin/server):
https://themark.cop.net/NewsArticles/Norway/Norwegian/186/Norway

Ekofisk-Komiteen har fått tilført ekstra ressurser neste uke slik at vi kan være tilgjengelige for våre medlemmer som måttte ha spørsmål i denne saken.

november 14, 2014

Oversikt over timelistekoder offshore

For en tid tilbake ble det fra HR sendt ut en oversikt over timelistekoder og føring av timer. Dette har resultert i at noen leser informasjonen som en viss mann leser bibelen. Vi har hatt oppklaringsmøter med bedriften der det fra HR sin side er gjort klinkende klart at skrivet er ment som retningsgivende hjelp.

Målet er altså ikke å endre på gjeldene praksis.
Det betyr at timelister skal skrives som før, i henhold til gjeldende praksis og avtaler.

november 7, 2014

Betydelig forringelse i den enkeltes lønns- og arbeidsvilkår.

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått henvendelse fra flere av våre
medlemmer vedrørende trekk i det såkalte «pendlertillegget». Tillegget står beskrevet i overføringsbrevet den enkelte får i forbindelse med midlertidig overføring fra offshore til onshore, og er viktig faktor i beslutningen om å akseptere en midlertidig jobb i landorganisasjonen.

Pendlertillegget utgjør 20% av grunnlønn, og er således å anse som en betydelig del av den enkeltes totale lønnskompensasjon. Intensjonen i tillegget er å blant annet dekke opp for økte utgifter forbundet med pendling, samt kompensere for tap av diverse tillegg forbundet med å arbeide offshore.

Ekofisk-Komiteen har varslet bedriften om at vi ikke aksepterer slike endringer uten at vi er blitt konsultert og at vi forventer en reversering av gjennomførte endring, samt at bedriften håndterer slike endringer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Det er videre varslet om at saken vil bli forfulgt juridisk dersom vi ikke lykkes å komme til enighet lokalt.

november 7, 2014

Medlemsmøte Ekofisk-Komiteen Land

Mandag 24. november kl 10:00 arrangerer Ekofisk-Komiteen medlemsmøte på land i møterom S-1060.

Det vil i hovedsak være aktuelle saker i bedriften som er tema for dette møtet.

oktober 30, 2014

Utfordrende tider

Det har i den siste tiden vært stort arbeidspress på fagforeningskontoret. Dette har sin bakgrunn i at bedriftens kostnadsfokus nå begynner å merkes på kroppen ute på den enkelte arbeidsplass.

Det har de siste årene vært en kultur for å få ting til i sammen mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften. Denne kulturen blir nå satt på prøve ved at bedriften i sin iver etter innsparinger fjerner ordninger som har fungert som «olje i maskineriet» og vært vinn-vinn for både ansatte og bedrift.

Ekofisk-Komiteen kan selvfølgelig ikke gjøre annet enn å påpeke at det kan få uheldige utslag for bedriften om innarbeidede og lokale ordninger fjernes ensidig. Det går med dette en klar oppfordring ifra Ekofisk-Komiteen til alle våre medlemmer om å forholde seg til plikter og rettigheter beskrevet i lov- og avtaleverk. For avklaring om tolkning av lov- og avtaletekst vennligst ta kontakt med din nærmeste Ekofisk-Komiteen tillitsvalgte.

november 25, 2014

Gratis almanakk

Dersom du ønsker en gratis almanakk for 2016 kan du fylle ut svarskjema på denne linken.

Almanakken skal være klar for levering i desember.

oktober 29, 2014

Lederbytte i Ekofisk-Komiteen

Rolf har av familiære årsaker besluttet å trekke seg fra ledervervet i Ekofisk-Komiteen. Som følge av hans beslutning ble det kalt inn til ekstraordinært styremøte den 28.10.2014, hvor styret konstituerte seg på nytt.

Eirik Birkeland overtar som leder og Rolf Bolstad går inn som nestleder ut resten av valgperioden. Styrets sammensetning for øvrig forblir uendret.

Ettersom styrets samlede kompetanse og arbeidskapasitet forblir uendret, anser vi lederbyttet for å være en udramatisk, dog nødvendig praktisk tilpasning. Rolf viderefører sine sentrale verv i forbundet.

oktober 20, 2014

Styrevalg 2015

På årsmøte til Ekofisk-Komiteen 2015 skal det velges nytt styre for perioden 2015-2017.

I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på aktuelle kandidater. Forslaget sendes til oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

Frist for forslag er satt til 15.12.14.

Valgkomiteen kontakter sittende styre og vara for å høre om de er aktuelle for gjenvalg.

oktober 14, 2014

E-K Ungdomsutvalg starter opp igjen

Etter en periode hvor det har vært lite og ingen aktivitet i Ekofisk-Komiteen sitt ungdomsutvalg starter dette nå opp igjen.

Målet er å bygge opp kompetanse om fagforeningsarbeid blant våre yngste medlemmer, samt å fremme kunnskap om retningslinjer og rettigheter. Ungdomsutvalget skal også være en støttespiller for lærlinger og unge medlemmer av Ekofisk-Komiteen. Det skal være en trygghet å vite at vi spiller på lag, og at ingen spørsmål er dumme. Spørsmål om lønn, permisjon, sykemelding, skiftrotasjon rettigheter i forbindelse med fagprøve eller annet. Det kan ikke understrekes godt nok; du kan spørre om alt!

Årets høydepunkt for ungdomsutvalgene nærmer seg dette året, og vi håper at så mange som mulig kan delta på IndustriEnergi sin ungdomskonferanse 21.-23. november i Oslo. IndustriEnergi dekker utgifter til reise og opphold. Ved å være med på arrangementet i Oslo vil man møte andre unge og engasjerte mennesker og få stor innsikt i hvordan industrien og fagforeningene er bygd opp.

Det tas sikte på å avholde et årsmøte i ungdomsutvalget rundt årskiftet for å få på plass et valgt styre.

Kunne du tenke deg å være med i utvalget og/eller delta på IndustriEnergis ungdomskonferanse ta gjerne kontakt med fungerende leder av ungdomsutvalget, Ola Wetteland, på telefon 917 53 283 eller mail olawetteland@hotmail.com

oktober 10, 2014

Oppdatering fra styret

Her kommer en oppdatering på noe av det vi jobber med for tiden.

Det har vært mye arbeid knyttet til saken om endrede arbeidsplaner ifb med SD2013, det har blitt innhentet mye informasjon fra hver enkelt for å forberede saken for rettsystemet. Som kjent har vi forsøkt å forhandle frem en løsning lokalt, på forbundsnivå og til slutt mellom LO og NHO, dette har ikke gitt resultater. Vi mener saken er prinsipielt viktig og vil derfor kjøre saken så langt det er mulig.

Forrige uke var flere fra styret i Aberdeen for å representere de norske ansatte i EWC forum (European Work Council) som er et lovpålagt forum for selskaper som operere i flere EU land. Her får representanter for de ansatte i alle land mulighet til å møte toppledelsen i selskapet. Ekofisk-Komiteen har stort sett tilgang på den informasjonen som presenteres i EWC gjennom formelle og uformelle kanaler hjemme i Norge, men anser EWC som en viktig møteplass for å knytte relasjoner til ansattrepresentanter fra de andre land og fremme felles problemstillinger til ledelsen.

Det er fortsatt mye arbeid knyttet opp mot å sjekke og rette opp i lønnsinnplassering for tidligere innleide som har blitt ansatt i selskapet de siste årene. Tidkrevende saker, men veldig kjekt å kunne bidra til at medlemmer i mange tilfeller får justert innplasseringen med noen lønnstrinn.

Det er satt fokus på føring av overtid og andre variabler/ekstrakompensasjoner fra ledelsen, det har derfor også vært en del arbeid knyttet opp til å diskutere og avklare hva som er gjeldene praksis og avtaler.

august 21, 2014

Lokalt lønnsoppgjør i boks

Etter to effektive forhandlingsdager er Ekofisk-Komiteen og bedriften enige om årets lønnsoppgjør.

Tariff

Gjeldene fra 1. juni 2014.

Tariffert personell offshore får et generelt lønnstillegg på 20.300,- kr. Dagens SOF tillegg opphører fra 1. september mot at avtalt verdi på kr. 7.795,- blir lagt til grunnlønn fra denne dato, noe som resulterer i en total økning av grunnlønn inkludert feriepenger på 28.095,- kr.

Kontrollromstillegget på EkoJ knyttes med til 65% av timelønn i S0-9 pr. skift (tilsvarer økning på 13 kr pr skift fra 1. september).

De øvrige tillegg justeres iht resultatet fra de sentrale forhandlinger på sokkeloverenskomsten tidligere i år:

Skift/natt-tillegget økes med kr. 2,- til kr 67,-
Skift/natt m/konferansetid økes med kr. 3,50 til kr 85,-.
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 60,- til kr. 1880,-.

Se vedlagt lønnstabell gjeldene fra 1. juni – 31. august.
Se også lønnstabell gjeldene fra og med 1. september 2014.

Videre er det enighet om å nedsette et utvalg som skal se på stillingsinnplassering og karriereløp for fagarbeidere offshore.

Individuelt avlønnede

Gjeldene fra 1. juli 2014

Individuelt avlønnede får en lønnsjustering iht matrisen:

Skifttillegg OOC økes med kr. 100,- pr. måned til kr. 6620,-.
Skifttillegg OLC økes med kr. 100,- pr. måned til kr. 6400,-.
Månedlig fast offshoretillegg og offshore dagsats økes med 2%.

Det er videre enighet om at transportgodtgjørelsen vil bli justert etter felles gjennomgang med E-K.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med årets forhandlingsresultat.

august 15, 2014

Ny status lønnsoppgjør

De sentrale forhandlingene på Bransjeavtalen (individuelt avlønnede) mellom Industri Energi og Norsk olje og gass er nå gjennomført og signert.

Operatøravtalen (timelønnede) ble forhandlet ferdig tidligere i sommer.
De lokale lønnsforhandlingene vil etter planen bli gjennomført 20. og 21. august.

august 12, 2014

Påmelding til tillitsvalgtsamlingene 2014

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert 15. – 17. oktober og 3. – 5. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går 15. – 17. oktober. Andre kurset går 3. – 5. november. Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs. Hvis det er ønskelig å ta med ledsager kan dette ordnes gjennom påmeldingen. Ledsager betaler da en egenandel.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på snarest og senest innen 12. september ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen – email: ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den enkelte deltaker i forkant av kursene.

september 8, 2014

ONS inviterer oljeveteraner til bursdagsfest

I forbindelse med ONS sitt 40 års jubileum inviterer de oljeveteraner som var med å bygge opp oljebransjen i Norge før 1985 som hedersgjester til sin bursdagsfest.

I sin invitasjon skriver de; “Du som var med på leterigg, du som var med å bygge plattformer i stål og betong, du som jobbet på plattform, du som jobbet på gulvet i oljerelatert virksomhet i årene før 1985. Du som i dag er oljeveteran: Vi har ikke glemt deg og din innsats.”

Gå inn på http://ons.no/2014/news/oljepioner/ for å melde deg på.

Informasjonen her er på engelsk, men du kan lese invitasjonen på norsk ved å klikke på vedlegget i denne artikkelen.

Bilde: ONS/Fredrik Ringe

juli 18, 2014

Tillitsvalgtresultater for offshore er klare

18.07.2014
Tillitsvalgtresultater for offshore er klareValgresultatene på tillitsvalgte frem til 2016 er nå klart.

Som alle vet har Ekofisk-Komiteen for første gang gjennomført elektronisk valg. Dette har gitt noen ekstra utfordringer som kan tilskrives «barnesykdommer», håper vi, dette har igjen resultert i at det har tatt lang tid før endelig resultat kan presenteres. Vi presenterer navnene på de tillitsvalgte samt alle som blir varatillitsvalgte. Resultatet bygger selvfølgelig på våre vedtekter som omhandler valg av tillitsvalgte. Det er utpekt nye verneombud på alle plattformer unntatt på komplekset, der de gamle vernombudene vil fungere fram til det er tatt en beslutning på videre organisering av vernetjenesten på Ekofisk kompleks.

Ref. vedtektene:

“TILLITSVALGTE:

Den som får flest stemmer totalt blir tillitsvalgt. De to som får flest stemmer av de kandidatene som går motsatt rotasjon av den som fikk flest stemmer totalt blir tillitsvalgt.”

Valgresultat 2014-2016 for tillitsvalgte offshore (sortert alfabetisk):

Eldfisk Kompleks:

TV/VO:
Benjamin LeMaitre
Håvard Nesse
Nils Kjetil Torvik

VTV/VVO:
Terje Mehus
Steinar Skjervheim
Svein Tholo

Eldfisk Bravo:

TV/VO:
Henrik Bang
Leif J Kristiansen
Inge Øglænd

VTV/VVO:
Roger Blindingsvold
Ronnie Kvile
Vidar Solheim
Joachim A Worum

Ekofisk Kilo/Bravo:

TV/VO:
Nils Henry Eikeland
Jan Ove Haugen
Knut Leo Strømme

VTV/VVO:
Kenneth Nordbø
Bjørn-Olav Omholt
Jan Jørgen Skarpeid

Reisemannskap:

TV/VO:
Frank Kvernøy
Per Ramstad
Reinert M. Vaage

VTV/VVO:
Asbjørn Andresen
Bjørn Olav Kaland
Odd Magne Østhus

Tor:

TV/VO:
Nils Gunnar Larsen
Rune Nylund
Inge Harald Seljestad

VTV/VVO:
Jan Fredheim
Terje Sandsmark
Anne Kristine Våg

Ekofisk Kompleks:

Logistikk:

TV:
Thomas Oftedal Helland
Sindre Håland
Kjell Olaf Johannessen

VTV:
Roger S. Handeland
Øyvind P Olsen

Automasjon:

TV:
Petter Gausel
Arve Sten Jacobsen
Frode Wathne

VTV:
Dag Jensen

SV Mekanisk:

TV:
Heine Aven
Jim Brandsø
Thomas Strømmen

VTV:
Arne Reidar Nørsterud
Svein Andre Sjursen

Mekanisk:

TV:
Jarle Bleie
Rolf Lie
Trond Sverre Mål

VTV:
Ole Kristian Øvre-Helland

Elektro:

TV:
Harald Ims
Svein Erik Jagedal
Jon Kambestad

VTV:
Timothy R Hansen
Katrine Knutsen

Inspeksjon:

TV:
Lars Harald Abotnes
Børre Skarli
Arve Tveråmo

VTV:
Bjørn Løining
Jonny Rislaa
Trond Skjæveland

Produksjon:

TV:
Trond T Haugbjørg
Vegard Rye
Glenn Sæthre

VTV:
Robert L. Alvestad
Preben Damman
Magne Øygard

Prosess:

TV:
Margrete Gil
Sandra Irene Larsen
Tor Bjørn Moen

VTV:
Bent Erik Nordfonn

juli 4, 2014

Status lønnsoppgjør

Det er gjennomført sentrale forhandlinger på Operatøravtalen (timelønnede) og Bransjeavtalen (individuelt avlønnede). Det ble enighet på Operatøravtalen, mens Bransjeavtalen enda med brudd i forhandlingene.

Det har vært tradisjon og praksis for å gjennomføre lokale forhandlinger på begge avtalene samtidig i ConocoPhillips, de lokale forhandlingene er derfor utsatt til etter en avklaring på Bransjeavtalen. Det er ennå uvisst når partene vil møtes igjen, men vi håper på en snarlig avklaring rett over sommeren.

juli 2, 2014

Forhandlingsmøte LO/NHO

Mandag denne uken var “3 ukers saken” fra SD2013 oppe til forhandling mellom partene LO og NHO. I tillegg var Ekofisk-Komiteen, IndustriEnergi, ConocoPhillips og Norsk olje og gass representert med hver sin representant.

Partene opprettholdt sine standpunkter. Ekofisk-Komiteen, IndustriEnergi og LO mener at bedriften ved å sette opp planer et halvt år i forveien, der flere ansatte er satt opp på 3 ukers turer, har foretatt endring av arbeidsplan. Videre at bedriften er bundet av dette og må utbetale kompensasjon iht til oppsatt arbeidsplan, selv om bedriften i dette tilfellet fant det for godt å sende folk hjem før tiden eller utsette utreisen til feltet. Slike tilfeller er omtalt i operatøravtelens punkt 3.3 nest siste avsnitt:

“Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon, selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.”

NHO fastholdt ConocoPhillips og Norsk olje og gass sine standpunkter i saken. Det ble skrevet uenighetsprotokoll der LO varslet søksmål i saken.

juli 4, 2014

God Sommer til alle Ekofisk-Komiteen medlemmer

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER! Ekofisk-Komittens telefon vil være bemannet litt av og på i juli på grunn av ferieavvikling. Som alternativ til telefon kan også e-post adresse RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen brukes i henvendelser til Ekofisk-Komiteen.

juni 3, 2014

Brudd i sentrale forhandlinger på Bransjeavtalen

IndustriEnergis delegasjon valgte å ta ut brudd i forhandlingene på Bransjeavtalen etter å sittet i forhandlinger i halvannet døgn uten at motparten Norsk Olje og Gass har vist noen vilje til å komme oss i møte.

IndustriEnergis krav var moderate og ansvarlige, det var svært skuffende å se total manglende vilje til å føre reelle forhandlinger.

Oppgjøret går nå til mekling. Vi kommer tilbake til meklingsdato når dette er avklart med Riksmekleren.

Les mer på IndustriEnergi

juni 20, 2014

Forhandling LO/NHO

“3 ukers saken”, der flere ansatte ble satt opp på 3-3 arbeidsplan i forbindelse med SD2013, men fikk beskjed rett før at de allikevel skulle følge sin ordinære 2-4 arbeidsplan, skal nå opp til forhandling på det øverste tolkningsnivået for tariffspørsmål, LO/NHO.

Etter nesten et års saksgang har vi endelig fått dato for forhandling hos NHO, mellom LO og NHO. Ekofisk-Komiteen samt IndustriEnergi vil også være representert. Dato for møtet er 30.6.2014.

mai 22, 2015

Tillitsvalgtsamlinger 2014

Også dette året vil Ekofisk-Komiteen arrangere tillitsvalgtsamlinger på fergen som går mellom Kiel og Oslo.

Datoene for årets samlinger er 15. til 17. oktober og 3. til 5. november. Styret i Ekofisk-Komiteen vil legge ut påmeldingsinformasjon til samlingene etter sommerferien.

mai 15, 2014

TV valg 2014-2016

Etter en del tekniske utfordringer så er nå tillitsvalgt-valget i gang. Alle timebetalte medlemmer skal nå ha mottatt en mail om dette.

Valget avsluttes den 22.06 2014.
Hvis det er medlemmer som ikke har mottatt mail, eller noen er plassert i feil gruppe, så må en kontakte leder for valgkomiteen, Oddbjørn Nilsen.

Valgkomiteen oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett.

Godt valg!

april 29, 2014

Nytt telefonnummer til HVO

I forbindelse med at Hovedverneombudet nå har fått nytt kontor, på EKOL, er telefonnummeret endret til 52027575, personsøkernummer er fortsatt 3600-52023232.

mai 9, 2014

Forsinkelser i valg-online

Valg av nye tillitsvalgte for timelønnede offshore skulle nå ha vært i gang på alle plattformer, men grunnet tekniske utfordringer er det foreløbig kun noen få grupper som har fått e-post med info om valget. De som har fått info om valget kan bare gå inn å stemme da det er utsendelsen av info på e-post som er problemet og ikke selve valgsystemet.

Søppelpostfilteret til ConocoPhillips stopper e-postene fra valg-online systemet, vi jobber med å løse problemet. I mellomtiden har vi startet valget manuelt i noen få grupper for å teste funksjonaliteten. For de som ennå ikke har fått e-post med info om valget ber vi om litt tålmodighet og håper på en løsning i løpet av neste uke.

mai 9, 2014

Sentrale lønnsforhandlinger i havn

Rett før kl 3 i natt ble det enighet i de sentrale lønnsforhandlingene mellom partene IndustriEnergi og Norsk olje & gass.

Ekofisk-Komiteen har de siste 3 dager sittet i sentrale lønnsforhandlinger med Norsk olje & gass sammen med representanter fra andre klubber i IndustriEnergi på avtaleområdene operatør, boring og forpleining.

 • Partene er enige om et sentralt tillegg på 15.800,-, som er et godt oppgjør innenfor frontfagsrammen.
 • Økning av nattillegget til 67,- og konferansetidstillegget til 85,-, dette gir et prosentvis høyere tillegg på konferansetid.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60,- til 1880,-.
 • Satsen for improvisert nattlosji økes fra dagens 445,- til 780,-.
 • Ekofisk-Komiteens krav om omformulering av lønnsinnplasseringsbestemmelsen i pkt. 4.1.3 ble tatt til følge slik at det sikrer de med relevant sokkelerfaring lønnsinnplassering tilsvarende ansiennitet i sin forrige jobb.
 • Masketillegg økes fra 20,- til 22,-
 • Styrking av norsk språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur

For mer informasjon om oppgjøret se denne artikkelen: http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=22906#ScrollAnchor

april 25, 2014

Medlemsmøte Ekofisk-Komiteen Land

Onsdag 23. april arrangerte Ekofisk-Komiteen medlemsmøte på land. Det ble først informert om aktuelle saker i bedriften, men hovedtema for møtet var aksjer og selvangivelse.

Harald Hansen, fra ConocoPhillips sin HR avdeling og ansvarlig for bedriftens aksjespareprogram, var invitert for å presentere dette emnet. Harald holdt en meget informativ presentasjon og fra engasjerte deltakere på møtet kom det flere gode spørsmål og kommentarer. Tilbakemeldingene fra medlemmer er også veldig positive. Nedenfor er link til Haralds presentasjon.

http://sptupewa.conocophillips.net/sites/HRMed/lib1/Aksjeordninger_i%20COPNO_presentasjon_Ekofiskkomiteen%202014_04.pptx

april 4, 2014

Medlemsmøte

Det vil bli arrangert medlemsmøte på land for medlemmer i Ekofisk-Komiteen onsdag den 23. april kl. 09 i S-1060.

Hovedtema for møtet er informasjon om aksjer og selvangivelse. Harald Hansen vil holde en presentasajon om dette temaet. På agendaen er det også andre aktuelle saker.

april 11, 2014

Europeisk samarbeidsmøte (EWC)

Mandag 7. og tirsdag 8. april var ansatterepresentanter fra de europeiske landene hvor ConocoPhillips har aktiviteter samlet.

Møtet i år ble arrangert i Brussel. På dette møtet blir forskjellige saker som berører alle eller noen av landene behandlet. Sak som i år som fikk stor oppmerksomhet var helikoptersikkerhet og arbeid som foregår i de forskjellige landene i den sammenheng. I tillegg til vanlige agenda punkter fikk delegatene også en innføring i EU sitt arbeid og historie ved et besøk i Parlamentariumet som nylig ble åpnet for publikum. Ekofisk-Komiteen er representert med 6 delegater, og er den fagforeningen som har desidert flest representanter i dette møtet.

april 4, 2014

EKOL offisielt åpnet

Tirsdag denne uken foretok arbeidsminister Robert Erikson (FrP) den offisielle åpningen av Ekofisk 2/4 Lima. EKOL skal overta som feltsenter for EKOH.

Det var en høytidelig åpning der både administrerende direktør Steinar Våge, prosjektledelsen, Ptil og representanter fra partnerne i Ekofisk-lisensen var representert. Ekofisk-Komiteen var representert ved nestleder, Eirik Birkeland.

Ekofisk-Komiteen er spesielt glade for at ConocoPhillips har bygd enkeltlugarer slik at vi slipper å ha samsovings og lugardelingsdebatt på denne innstallasjonen fremover. EKOL framstår som en moderne boligplattform med flotte fasiliteter og vi gleder oss til å ta den i bruk.

april 21, 2014

Samarbeidsmøter 2014

Denne uken ble det avholdt samarbeidsmøte mellom vernetjenesten og ledelsen på Tor plattformen, dermed er årets samarbeidsmøter for alle plattformer avholdt.

Samarbeidsmøtene er et fora der den lokale vernetjenesten, sammen med KHVO, HVO og ledelsen i Ekofisk-Komiteen, møtes med ledelsen ombord på plattformen. Hensikten for møtene er å drøfte samarbeidsklima, evaluere året som har gått og se på neste års utfordringer for å stå best mulig rustet til å takle utfordringer sammen.

Årets samarbeidsmøter har vært gjennomgående konstruktive og samarbeidet fungerer i de aller fleste tilfeller godt. Vi håper og tror at disse årlige samarbeidsmøtene vil bidra til å opprettholde et godt og konstruktivt samarbeid mellom vernetjeneste, tillitsvalgsapparat og bedrift framover til det beste for alle parter.

mars 14, 2014

Årsmøtet i NEPCO

Torsdag denne uka avholdt NEPCO, som er en underavdeling av Ekofisk-Komiteen for individuelt avlønnede offshoreansatte, sitt årsmøte.

Årsmøte i NEPCO er et møte som iverksettes etter at valg til NEPCO styre er gjennomført. Delegatene som innkalles til møtet er således styremedlemmer og varamedlemmer som har vært i styret de to foregående år, samt nyvalgte styre/varavalgte.

Leder Asbjørn Ekse åpnet møtet ved å gi en orientering om NEPCO’s historie, og hvorfor man i sin tid valgte å gå inn i Ekofisk-komiteen. NEPCO er i dag Ekofisk-komiteens avdeling for individuelt avlønnede offshoreansatte, og har eget styre som tar seg av saker knyttet til denne gruppen ansatte. NEPCO’s leder har møte- og stemmerett i styret til Ekofisk-komiteen.

Valgkomiteen orienterte om årets valg. Av valget fremgikk det at følgene kandidater tiltrer styret:
Atle B Kristiansen
Asbjørn Søbye
Tone Lise Haaland
Anne Ramm Salbu

Etter konstitueringen ser styret av NEPCO for neste periode slik ut.

Asbjørn Ekse Leder
Atle B. Kristiansen styremedlem (nestleder)
Gunnar Loe Styremedlem (kasserer)
Tone Lise Håland – styremedlem (sekretær)
Asbjørn Søbye 1. varavalgt
Anne Ramm Salbu 2. varavalgt (2 år)
Helge Quidding styremedlem – til 31. juli 2014

mars 7, 2014

Ptil synser om at rusmiddeltesting er greit

Uken før vinterferien mottok vi et 11 sider langt brev ifra Petroleumstilsynet (Ptil), brevet vurderer vår klage til tilsynet på bedriftens innføring av tilfeldig rusmiddeltesting. Ptil gir tilsynelatende ConocoPhillips fullt medhold på alle punkter.

Siden vi ville ha redusert bemanning på kontoret i Tananger i vinterferieuken valgte vi å sende et brev til Ptil og be om utsatt ankefrist iht. forvaltningslovens regler. Alt dagen etter fikk vi svar fra Ptil der de hevder at utsatt ankefrist ikke var nødvendig, eller mulig, da deres brev ikke var et formelt vedtak etter forvaltningsloven og således ikke kunne påklages. Kun betraktninger og synsing med andre ord.

Inntil nå har vi håndtert saken om tilfeldig rusmiddeltesting lokalt i Ekofisk-Komiteen. Siden saken nå har gått fra å handle om saken, tilfeldig rusmiddeltesting av flere hundre ansatte i ConocoPhillips Norge, til å bli juridisk fiksfakseri, har vi bedt om assistanse fra Industri Energis advokater som vil kjøre saken videre på vegne av oss.

Vi er svært skuffet over Ptils åpenbare manglende vilje til å fatte et vedtak, vi har levd i den tro at dette er en av tilsynsmyndighetens oppgaver. Det er vanskelig å forholde seg til at de nå har sendt et brev, som ConocoPhillips oppfatter som fullt medhold, samtidig som de i praksis har fratatt oss muligheten til å påklage brevet. Ekofisk-Komiteen har i samråd med juridisk avdeling i Industri Energi, klagd saken inn til departementet. Hovedankepunktene er uriktig lovforståelse, rettsanvendelsesskjønn ifm implementering av kontrolltiltak, samt saksbehandlingsfeil fra Ptil sin side. Siste ord er ikke sagt i saken

februar 14, 2014

LO Lederen på årsmøtet

For første gang i historien blir årsmøtet i Ekofisk-Komiteen gjestet av LO lederen. Ekofisk-Komiteen har nå fått bekreftet at LO leder Gerd Kristiansen vil være til stede under årsmøtets første dag, samt under jubileumsmiddagen på kvelden.

Det vil bli satt av tid til innlegg både fra LO lederen og fra forbundsleder Leif Sande. Dersom vi får tid vil det også åpnes opp for mulighet til å stille spørsmål til både LO lederen og forbundslederen.

For øvrig informeres det om at årsmøtepapirene nå er i trykken og vil bli sendt ut til de respektive tillitsvalgte i nærmeste fremtid.

januar 31, 2014

Fleksible billetter på hjemreise

Grunnet helikopterforsinkelsene den siste tiden har Ekofisk-Komiteen hatt en dialog med bedriften om mulige løsninger. Det har vært diskutert om flightprogrammet kan flyttes slik at rutetidene blir mer reelle, dette ville kreve store omveltninger, og vi var enige om at dette ikke var hensiktsmessig i dagens situasjon.

Det var enighet om at en god løsning for å bøte på problemene var å tillate at alle offshoreansatte kan bestille fleksible-billetter for hjemreise fra offshore, inntil problemene er løst. For spørsmål om den praktiske gjennomføringen av denne enigheten ta kontakt med HRG.

Helikopterforsinkelsene den siste tiden skyldes i hovedsak at tre sammenfallende årsaker. To av S92 helikopterene er ute av drift, det er satt inn ekstrahelikopter som gjør at helikopterprogrammet kan gå tilnærmet normalt. Værutfordringer den siste tid har vært ekstra utfordrende på bakgrunn av at det ikke er ekstra kapasitet til å hente inn igjen forsinkelser. Det er også problemer med M-ADS sporingssystemet.

M-ADS i helikoptre er det utstyret som gjør det mulig å følge den enkelte flyging, og som Avinor bruker til overvåkning og styrer all lufttrafikk rundt lufthavnen med. Det leveres ikke lenger reservedeler til det eksisterende flightovervåkings-utstyret (M-ADS) og derfor må lufttrafikktjenesten øke tiden mellom enkelte helikopteravganger for å opprettholde sikkerheten.

For mer informasjon om helikopterproblemene se denne artikkelen på e-stream.

januar 24, 2014

Påminning frister for saker til årsmøte og offshore tillitsvalgte

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker å minne om frister i forbindelse med saker til årsmøtet 2014 og valg av tillitsvalgte offshore for perioden 2014-2016.

For saker til årsmøte er fristen fredag 7. februar 2014. Sakene sendes til RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen.

Fristen for innsendelse av forslag til tillitsvalgt kandidater offshore for perioden 2014-2016 er 1. mars 2014. Navn og hvilken plattform eller avdeling de tilhører sendes på mail til oddbjoern.nilsen@conocophillips.com eller ringes inn på telefon 5202 1804.

januar 17, 2014

Vernetjenesten stenger Eko FTPMandag denne uken så vernetjenesten på Ekofisk komplekset seg nødt til å benytte arbeidsmiljølovens § 6-3, verneombudets rett til å stanse farlig arbeid, den såkalte «stansingsretten».

Mandag denne uken så vernetjenesten på Ekofisk komplekset seg nødt til å benytte arbeidsmiljølovens § 6-3, verneombudets rett til å stanse farlig arbeid, den såkalte «stansingsretten».

Bakgrunnen for dette drastiske tiltaket var funnet av en 45 kg tung verktøykasse som angivelig har falt 15 meter rett ned på gangveien på Eko FTP. Verktøykassen har falt ned som følge av kraftig korrosjon i konstruksjonen. Området var sperret for normal ferdsel, men vedlikeholdspersonell var, før stengningen, på innsiden av disse sperringene med ujevne mellomrom for å foreta inspeksjon og vedlikehold av strømforsyningen til EkoA og tilhørende hjelpesystemer.

Vernetjenesten har over lang tid påpekt feil og mangler samt bekymring over den generelle tilstanden til Eko FTP uten at dette har blitt fulgt opp av ledelsen om bord. Den siste hendelsen bekrefter vernetjenestens langvarige bekymring og var av en så alvorlig karakter at vernetjenesten mente de ikke hadde annet valg enn å benytte seg av det sterkeste virkemiddelet et verneombud har.

Eko FTP vil være stengt for all ferdsel inntil nødvendig inspeksjon og sikringsarbeid er gjennomført, og plattformen er verifisert som trygt område.

desember 20, 2013

God Jul til alle medlemmer i Ekofisk-Komiteen

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig God og fredelig Julefeiring.

desember 25, 2013

Julens siste kalendertrekning

Da var julens siste vinnere av julekalenderen klar. Dagsvinnere får en liten overraskelse, mens hovedvinneren vinner en iPad Air. Premiene vil bli sendt ut over nyttår.

Årets hovedvinner er:

Helge Gursli

Helge er elektriker på Ekofisk kompleks. Han har vært en ivrig deltaker og sikret seg gjennom daglig deltakelse gode odds for å bli trekt ut som årets hovedvinner.

20. desember
Trond Hovda visste at 79% av dei organiserte i ConocoPhillips Norge er tilslutta bedriftens største klubb, Ekofisk-Komiteen. Trond er mekaniker på Ekofisk kompleks.

21. desember
Gisle Rafteseth hadde kjennskap til at BU/AMU er det øverset formelle samarbeidsorganet mellom bedriften og Ekofisk-Komiteen. Gisle jobber i radioen på Ekofisk Kilo/Bravo.

22. desember
Jan Ove Farstad hadde fått med seg at EWC (European Work Council) er navnet på det internasjonale samarbeidsforumet for ansattrepresentanter i ConocoPhillips. Jan Ove er SAS koordinator i SV automasjon gruppen på Ekofisk.

23. desember
Inge Øglænd visste at “navnet” på korridoren utenfor Ekofisk-Komiteens kontor er Union Street. Inge er elektriker på Eldfisk Bravo, han er også tillitsvalgt og verneombud ombord.

24. desember
Lisbeth Sværen Husebø visste at det var Tor Bjørn Moen som tegnet årets julekort for Ekofisk-Komiteen. Lisbeth jobber for IT avdelingen Tananger.

desember 20, 2013

Tredje ukens vinnere av julekalenderen

Her er vinnerene etter den tredje uken med årets julekalender. En liten overraskelse er på vei i posten. Når alle lukene er åpnet vil det bli foretatt en trekning av årets hovedpremie, som er en iPad Air, blant deltakerne som har svart mest rett.

13. desember
Henrik Bang hadde rett svar på at Asbjørn Ekse er den eldste i Ekofisk-Komiteen sitt styre. Henrik er elektriker på Eldfisk Bravo.

14. desember
Sigurd Klykken visste at Egil Berle var den første lederen i Ekofisk-Komiteen. Sigurd er prosess teknikker på Eldfisk Kompleks.

15. desember
Trond Sverre Mål hadde fått med seg at kapittel 4 i operatøravtalen omhandler lønnsinnplassering. Trond Sverre er mekaniker på Ekofisk Kompleks.

16. desember
Kent Andre Veland visste at det var i 2012 Negotiaklubben i ConocoPhillips meldte seg kollektivt inn i Ekofisk-Komiteen. Kent Andre ESD tekniker på Eldfisk kompleks.

17. desember
Erling Elsebutangen visste at det var i 2006 NOPEF og Norsk kjemisk forbund fusjonerte til IndustriEnergi. Erling er opprinnelig prosess tekniker men har dei siste årene vært ansattrepresentant i prosjekt.

18. desember
Rune Haveland hadde fått med seg at Høyre har hatt 4 statsministere siden 1945. Rune er M-O Koordinator på Tor.

19. desember
Terje Bøe Larsen viste at det er i 2014 Ekofisk-Komiteen har 40-års jubileum. Terje er sikkerhetsrådrgiver på Ekofisk Kompleks.

desember 13, 2013

Andre ukens vinnere av julekalenderen

Her er vinnerene etter den andre uken med årets julekalender. En liten overraskelse er på vei i posten. Når alle lukene er åpnet vil det bli foretatt en trekning av årets hovedpremie, som er en iPad Air, blant deltakerne som har svart mest rett.

6. desember
Tommy Karlstad hadde rett svar på at operatøravtalen har avtalenummer 129. Tommy er Elektronisk Kontroll Tekninker på Ekofisk.

7. desember
Gunnar Loe visste at Ståle Skretting er leder for Ekofisk-Komiteen Land. Gunnar er Arbeidsmiljø Spesialist offshore.

8. desember
Jarl T. Strand hadde fått med seg at “first sleep” på Eko L var 25. -26. november. Jarl har idag stillingen som Kran Koordinator.

9. desember
Arthur Ball visste at Anbjørn Lærdal er fra Sandeid. Arthur er Automatiker på Eldfisk kompleks.

10. desember
Oddbjørn Nilsen visste at Rolf Bolstad er bosatt på Hommersåk. Oddbjørn er Teamleder Personell Logistikk på basen i Tananger.

11. desember
Odd Johan Solheim hadde fått med seg at Bransjeavtalen har avtale nummer 130. Odd Johan er ESD-tekniker på Eldfisk Kompleks.

12. desember
Tormod Hanssen visste at Anbjørn Lærdal er yngst i Ekofisk-Komiteens styre. Tormod jobber med sikkerhet og sentralbord i resepsjonen på basen i Tananger.

desember 6, 2013

Ukens vinnere av julekalenderen

Her er vinnerene etter den første uken med årets julekalender. En liten overraskelse er på vei i posten. Når alle lukene er åpnet vil det bli foretatt en trekning av årets hovedpremie, som er en iPad Air, blant deltakerne som har svart mest rett.

1. desember
Morten Duesund hadde fått med seg at Egil testet positivt på tilfeldig rusmiddeltest etter å ha drukket en kopp kaffe. Morten er tillitsvalgt, verneombud og automatiker på Eldfisk kompleks.

2. desember
Svein Olaf Hansen visste at Inge Harald Seljestad er tillitsvalgt på Tor. Svein Olaf er elektriker på Ekofisk kompleks.

3. desember
Haakon Berthelsen hadde fått med seg at det bare tok ca. 1,5 måned fra Ekofisk-Komiteen klagde MetaSight inn til Datatilsynet til bedriften valgte å stoppe programmet.Haakon er NDT-tekniker på Ekofisk.

4. desember
Nils Olav Hansen visste at det var Geir Heddeland som var leder av Ekofisk-Komiteen i 2004, etter at Geir og Harald Sjonfjell byttet roller i slutten av 2003.Nils Olav er kranfører i Ekofisk Zulu prosjektet.

5. desember
Kent Andre Veland hadde fått med seg at møte hos Petroleumstilsynet angåend tilfeldig rusmiddeltesting foregikk på en fredag.Kent Andrè er ESD-tekniker på Eldfisk kompleks.

desember 2, 2013

Nytt design

Vi har nå fått nytt design og julekalenderen er på plass i år igjen.

1. desember lanserte vi vår nye nettside og årets julekalender. Nettsiden har fortsatt noen små “bugs”, men det rettes nå opp fortløpende.

Julekalenderen finner du på høyre side, det er nytt spørsmål hver dag og vinnere kåres i slutten av hver uke.

november 22, 2013

Bedriften stanser MetaSight

I forrige uke sendte bedriften ut informasjon til alle ansatte om at de stopper innføringen av MetaSight. Dette som en følge av tilbakemeldinger fra ansatte og avdelinger i selskapet.

I forrige uke sendte bedriften ut informasjon til alle ansatte om at de stopper innføringen av MetaSight. Dette som en følge av tilbakemeldinger fra ansatte og avdelinger i selskapet.

Ekofisk-Komiteen klagde som kjent inn MetaSight til Datatilsynet tidligere i år. Informasjonen om at MetaSight stoppes er sendt til Datatilsynet og de ser saken som avsluttet. Datatilsynet ber videre ConocoPhillips om å ta kontakt med tilsynet igjen om de velger å starte opp igjen initiativet for å få avklart spørsmålene om lovlighet som er reist fra tilsynet.

november 16, 2013

Ptil-møte om tilfeldig rustesting

Petroleumstilsynet kalte i går inn til møte der ConocoPhillips fikk anledning til å utdype hvorfor de mener den ensidige innføringen av et nyttt kontrolltiltak i bedriften er innenfor loven. Ekofisk-Komiten var representert på møtet med leder og nestleder, Rolf Bolstad og Eirik Birkeland. Arbeidstilsynet var også representert med en representant.

Petroleumstilsynet hadde flere spørsmål til bedriften, blant annet hvorvidt HMS vurderingene baserer seg på forskningsresultater, hvorfor man har valgt å bruke hurtigtester (som med stor sannsynlighet ikke fanger opp annet misbruk enn cannabis), hvilke rutiner som er på plass for å håndtere positive prøvesvar og hva som ligger til grunn for utvelgelsen av særlig sikkerhetskritisk personell.

Etter Ekofisk-Komiteens syn kom det ikke fram informasjon fra bedriften som styrker deres sak på noen måte, tvert imot.

Det ble ikke lagt fram konkret dokumentasjon i møtet på at forskning viser at tiltaket er hensiktsmessig. Valget av hurtigtester virker å være gjort utifra produsentens egne tall og en generell forståelse av at apparatet som er valgt er “det beste i markedet”. Mange av rutinene rundt testing og håndtering av positive resultater virker til å være litt tilfeldig, lite er nedfelt i skriftlig form. Bedriften innrømmet sågar i møtet at “veien blir litt til som man går”. Det kom også fram i møtet at rutinene var endret etter de to – 2 – falsk positive testene nå i høst, bedriften hevdet i møtet at dette var kjent blant alle i gruppen som er underlagt testing, Ekofisk-Komiteen stiller seg undrende til at bedriften i denne saken tydeligvis bevisst unnlater å informere de øverste tillitsvalgte for de som er underlagt testingen.

Når det gjelder utvelgelsen av “særlig sikkerhetskritisk personell” stiller Ekofisk-Komiteen seg undrende til at bedriften mener at store deler av deres ansatte arbeider med 0 barrierer mellom feilhandling og alvorlig hendelse.

Ekofisk-Komiteen ba nok en gang Petroleumstilsynet om å pålegge ConocoPhillips å stoppe tilfeldig rusmiddeltesting med umiddelbar virkning inntil lovligheten av det ensidig innførte kontrolltiltaket er avklart. Dette responderte Ptil negativt på og Ekofisk-Komiteen vil nå vurdere videre skritt i saken.

Saksbehandlingen av Ekofisk-Komiteens klage, på innføringen av tilfeldig rusmiddeltesting i ConocoPhillips, går nå sin gang videre hos Petroleumstilsynet.

november 15, 2013

Medlemsmøte med valg for Ekofisk-Komiteen Land

Det er nå tid for å velge styre og dette blir gjort på medlemsmøtet i Auditoriet mandag 2. desember klokken 10.00.

Jeg er veldig glad for at samtlige av de sittende styremedlemmene har sagt ja til gjenvalg. Det er like fullt mulig å foreslå andre kandidater til styret. Forslag til kandidater sendes til Ekofisk-Komiteens sekretær på e-post ann.m.herredsvela@conocophillips.com snarest, og senest innen 25. november.

Ekofisk-Komiteen holder på å utarbeide nye vedtekter, som blandt annet vil ta for seg Ekofisk-Komiteen lands tilknytning og valg av tillitsvalgte. Frem til disse vedtektene er aktive har vi en overgangsordning hvor vi velger tillitsvalgte til landstyret annet hvert år, og hvor styret fungerer som valgkomite.

Kun medlemmer som har landsstilling kan sitte i Ekofisk-Komiteens styre for landansatte. Det samme gjelder stemmerett.

Endelig innkalling til medlemsmøtet med fullstendig agenda vil komme på et senere tidspunkt.

Dagens styre:

Ståle Skretting (Leder)
Anne Gry Westlye (Arbeidsutvalget)
Bjørn Roar Tollefsen (Arbeidsutvalget)
Reidar Øksnevad (Arbeidsutvalget)
Anne Berit Kobbeltvedt (Styremedlem)
Martha Knarrum Berget (Styremedlem)
Thor Inge Lindgren (Styremedlem)
Leiv Harry Dale (Styremedlem)
Kim Stian Kolnes (Styremedlem)
Freddy Bloemheuvel (Styremedlem)
Sølvi B. Tytlandsvik (Varamedlem)
Dagfinn Opsal (Varamedlem)

Med hilsen,
Ståle Skretting

november 8, 2013

Enighet om lønnsinnplassering for vikarer

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll som sikrer likebehandling av innleide vikarer som går over i fast jobb for ConocoPhillips. Lønnsansiennitet regnes fra den dagen innleieforholdet startet.

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll som sikrer likebehandling av innleide vikarer som går over i fast jobb for ConocoPhillips. Lønnsansiennitet regnes fra den dagen innleieforholdet startet.

Etter lengre tids diskusjon om tolkningen av operatøravtalen § 4.1.5 kom partene i går til enighet om en lokal særavtale (erstatter § 4.1.5) som sikrer vikarer full lønnsopptjening for tiden som innleid vikar til ConocoPhillips. Dette får følger for alle vikarer som har blitt fast ansatt i ConocoPhillips de siste årene.

Dette får betydning både i form av at antall år som innleid vikar teller fullt ut i ansiennitetsberegningen og at vikarer ansatt etter 1. juli får delta på lønnsrullering ved første årsskiftet etter ansettelse (forutsatt at innleieforholdet startet før 1. juli).

Hvis du er ansatt de siste årene og mener du er feil lønnsinnplassert, ta kontakt med oss.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med resultatet.

november 1, 2013

Datatilsynet stiller store spørsmål ved lovligheten av Metasight og anmoder at innføringen stoppes

stoppesEkofisk-Komiteen klagde 29. september ConocoPhillips inn til Datatilsynet for innføringen av Metasight. Datatilsynet gir i brev, av 29. oktober til ConocoPhillips Norge, langt på vei støtte til Ekofisk-Komiteens synspunkter, og anmoder ConocoPhillips om å stoppe innføringen inntil lovligheten etter personopplysningsloven er avklart. De ber videre ConocoPhillips redegjøre for hvorvidt forholdet til personopplysningsloven er vurdert og hvilke vurderinger som i så tilfelle ligger til grunn for konklusjonen.

Det påpekes at verktøyet har karakter av overvåking og at personopplysningsforskriften kapittel 9 gir særskilte regler om innsyn i e-postkasse mv. Videre at de vanskelig kan se at tiltaket er rettmessig etter denne forskrift § 9-2 annet ledd, eller at reservasjonsløsningen oppfyller lovens krav til samtykke. De stiller også spørsmål om det i det hele tatt er mulig å basere et samtykke om behandling av slike personopplysninger på frivillighet.

Ekofisk-Komiteen er tilfredse med at Datatilsynet viser handlekraft og anmoder bedriften om å stoppe innføringen inntil viktige prinsipielle spørsmål for våre medlemmer og samfunnet forøvrig er avklart. Vi avventer nå bedriftens motsvar og vil fortløpende vurdere videre steg i saken.

oktober 30, 2013

Tillitsvalgte på kurs

Sist uke ble det første av årets to tillitsvalgts kurs avholdt på Color Fantacy som går mellom Oslo og Kiel. Svært taleføre kursdeltakere utfordret kurslederne på flere faglige områder. Styret er svært tilfreds med aktiviteten og entusiasmen kursdeltakerne viste og håper de videreformidler sine erfaringer i sine respektive grupper.

Hovedtema på årets kurs var:

 • Ulovlig innleie og krav på fast ansettelse
 • Innføringen av tilfeldig rustesting

I tillegg gjennomgikk vi utfordringer og muligheter med ny regjering. Mye av kurset gikk med til gruppeoppgaver knyttet til ulovlig innleie og krav på fast ansettelse.

Spør gjerne deres tillitsvalgt om innhold og erfaringer.

oktober 31, 2013

“Betal senere gebyr” på flyreiser

Vi har den siste tiden fått noen henvendelser fra medlemmer som lurer på hvorfor det dukker opp et “betal senere gebyr” på kredittkortregningen fra DNB (for de som benytter firmakortet).

HRG forklarer at gebyret er en avtale mellom ConocoPhillips og DnB.

Bedriften har gått over til lavprisbilletter. Alle lavprisbilletter må utstedes/belastes enten samme dag eller dagen etter, derfor har ConocoPhillips inngått en avtale med DnB om utsettelse av betaling til den måneden reisen gjennomføres. Dette har et gebyr på kr 70,- for hver månedlig utsettelse. Dette gebyret må plusses på reiseregning for å få det refundert av bedriften. Vær OBS på at dette gebyret kun er synlig på kredittkortfakturaen fra DnB, og ikke på selve flybilletten. Reiseregningskontoret kjenner til gebyret.

oktober 21, 2013

Klart for tur til Kiel

Høstens tillitsvalgtturer til Kiel starter opp på tirsdag. Det er 16 påmeldte til den første turen og styret gleder seg til å treffe nye og gamle tillitsvalgte.

Det har etterhvert blitt tradisjon at de tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen møtes på Color Fantasy til Kiel på høsten. Det vil også i år bli lagt opp til et spennende program der vi får god anledning til å diskutere aktuelle saker og bli bedre kjent med styret og andre tillitsvalgte.

Grunnet tillitsvalgtsamlingen vil bemanningen på kontoret i Tananger være noe redusert denne uken. Dersom du har behov for å komme i kontakt med oss ber vi om at du sender mail til eirik.birkeland@conocophillips.com

oktober 11, 2013

Valg av styre i Nepco

NEPCO skal gjennomføre sitt årsmøte i februar 2014, og før vi kommer så langt skal vi ha valgt nye kandidater til styret. I den forbindelse inviterer valgkomiteen dere til å foreslå kandidater til valget.

Styret i NEPCO består av fire medlemmer og to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 4 år, men med valg annethvert år, slik at halve styret – 2 styremedlemmer og 1 varamedlem – er på valg.
Styret består i dag av:
Asbjørn Ekse – Leder frem til valget (To år igjen av valgperioden)
John B. Hella – Nestleder (På valg)
Helge Quidding – Sekretær (To år igjen av valgperioden)
Atle B. Kristiansen – Styremedlem (På valg)
Asbjørn Søbye – Varavalgt (På valg)
Gunnar Loe – Varavalgt/kasserer (To år igjen av valgperioden)

Vi ber innstendig om at dere ser etter, og foreslår gode kandidater til det nye styret som skal konstitueres på årsmøtet i februar 2014.

Send navn på kandidater til: Helge Quidding eller Gunnar Loe innen 1. november 2013

Det er av stor viktighet at vi opprettholder en sterk interesseorganisasjon for våre medlemmer. Vi vet aldri hvor lenge «de gode tider» varer, men det er nettopp i slike tider det er viktig å etablere og vedlikeholde levedyktige avtaler, og å bygge opp nettverk inn mot bedriftens ledelse.

Det er bare en måte å gjøre dette på, og det er å være tilstede der beslutninger tas,
og til det trenger vi et styre av dyktige og engasjerte medlemmer.

Dette er hjelp til fremtidsrettet selvhjelp!

september 21, 2013

Kaffe gir utslag på rustest

Onsdag denne uken fikk et av våre medlemmer, med 34 års fartstid i bedriften, karrierens mest ubehagelige opplevelse. Han satt sammen med kolleger på helikopterterminalen og drakk en kaffekopp da han ble oppropt over PA anlegget, han skulle rusmiddeltestes.

Medlemmet kjente til bedriftens ensidige innføring av tilfeldig rusmiddeltesting, men i dag skulle han få erfare en av grunnene til at fagforeningene i bedriften, med Ekofisk-Komiteen i spissen, er og har vært svært kritiske til praksisen. Spyttprøven gav utslag på beroligende midler, medlemmet ble tatt av flight og sendt avgårde til Forus-akutten for å avlegge urinprøve. Inne i venteområde på heliporten skjønte de fleste raskt hva som hadde skjedd, vårt medlem kom ikke tilbake, og navnet hans ble ropt over PA anlegget flere ganger da han ikke møtte opp til helikopteret.
Tilbake i hjemmet sammen med kona begynte tankene å kverne; Hva har skjedd? Kan jeg ha fått i meg noe? Hva tror mine kollegaer?…

Dagen etter viser tester på Forus-akuttens egne ansatte at hvis det drikkes kaffe før testen får man utslag på akkurat samme måte som vårt medlem.

Denne saken understreker et av våre argumenter mot bedriftens ensidige innføring av tilfeldig rusmiddeltesting. Dette er et inngrep i den personlig sfære og krenkelse av den enkelte ansatte. Alle vet at nyhetsinteressen er større når noen blir utestengt fra arbeidsplassen på grunn av utslag på rustest enn dementiet i etterkant, vi risikerer at mange av våre medlemmer vil bli stemplet som rusmisbrukere uten rot i virkeligheten. Vi minner om at UP valgte å ikke ta i bruk narkotikatesterne til tilfeldig testing av trafikanter nettopp på grunn av den store feilmarginen, de mente at dette ville gå på bekostning av rettsvernet til den enkelte.

Vi venter nå på Petroleumstilsynets behandling av vår klage, denne ukens hendelse forsterker etter vårt syn vårt opprinnelige krav om at Ptil må stoppe praksisen med umiddelbar virkning

mars 8, 2013

Fritt fall livbåt

Torsdag var Ekofisk-Komiteen representert på Falck Nutek i Bergen der det skulle være dåp og jomfru dropp på den nye fritt fall livbåten FF1200.
Dette var et dropp som gikk direkte på TV2 nyhetene kl. 1708 samme dag. Se droppet her.

Ut i fra andre dropp av FF båter så synes Ekofisk-Komiteen sin representant at denne båten hadde den mykeste landingen, og det var ikke noe ubehag med dette droppet i det hele tatt.

mars 14, 2013

Rolf Bolstad gjenvalgt som leder

Årsmøtet 13-14. mars valgte Rolf Bolstad til leder i Ekofisk-Komiteen for perioden 2013 – 2015.

Rolf har innehatt rollen som leder i to år og var før det nestleder i to år. Fornyelsen av tilliten var enstemmig uten motkandidater. Rolf får med seg Eirik Birkeland og Tor-Egil Egeland som henholdsvis nyvalgt 1. nestleder og gjenvalgt 2. Nestleder. Remie Gildrenes, Frode Nirisen og Geir Terje Stengårdsbakken ble valgt til styremedlemmer.

Årsmøtet takket avtroppende nestleder Oddbjørn Nilsen for hans innsats og bidrag som tillitsvalgt i perioden som har gått. Vi ønsker deg lykke til på veien videre i din nye karriere.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden så snart som praktisk mulig.

mars 18, 2013

Tor-Egil Egeland er død

Det var med stor sorg vi fikk melding om at vår trofaste tillitsvalgte gjennom mange år, Tor-Egil Egeland, døde brått lørdag ettermiddag. Han var sammen med 4 andre tillitsvalgte i Østerrike i forkant av et Ewc møte.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.

mars 20, 2013

Bisettelse for Tor-Egil

Tor-Egil Egeland bisettes i Tjensvoll kapell tirsdag 26. mars kl 12:30.

Det vil bli satt opp buss fra hovedkontoret i Tananger via Plattformveien kl. 11:45 med retur etter bisettelsen.

april 4, 2013

Rolf Bolstad årets superverver

Leder i Ekofisk-Komiteen, Rolf Bolstad ble onsdag kveld hedret med prisen som superverver under Styrkekonferansen i Haugesund. Siden Bolstad var oppført som verver for alle som kollektivt meldte seg over fra Negotia, mente Bolstad at det ble feil å motta prisen som enkeltperson. Denne prisen går til hele Ekofisk-Komiteen sa han, og valgte å gi prisen videre til forbundssekretær Ommund Stokka for sin formidale jobb med å skaffe innleide fast jobb i ConocoPhillips

-Det er en ære for meg å ta i mot denne prisen på vegne av hele Ekofisk-Komiteen, sa Bolstad. Jeg som leder har ikke vært ute og vervet alle nye medlemmer, det er det uteapparatet vårt som gjør. Jeg holder meg mest på kontoret og sørger sammen med styret for at vi på best mulig måte ivaretar de medlemmene vi har.
Ekofisk-Komiteen fikk i overkant av 170 nye medlemmer i fjor.

Samarbeidet med Negotiaklubben og kollektiv innmelding i IndustriEnergi og Ekofisk-Komiteen gav 140 nye medlemmer 1. januar 2012, så da var mye av jobben gjort, sier han og ler.

– Våre tillitsvalgte i hav og på land står for vervingen, vår oppgave er å gjøre best mulig jobb for medlemmene. Istedenfor å dele ut iPader og andre premier, sørger vi heller for gode lønns- og arbeidsforhold, slik at medlemmene våre har råd til å kjøpe seg en iPad.

Ommund Stokka gjør en formidabel jobb for oss ved å håndtere saker forbundet med ulovelig innleie. Han håndterte over 30 saker i vår bedrift i fjor, og er således den som har vervet flest enkeltmedlemmer til Ekofisk-Komiteen gjennom året. Ommund fortjener prisen mer en meg, sa Bolstad og gav prisen videre til Stokka.

Ommund Stokka hedret på sin side alle de medlemmene som støtter sine innleide kollegaer i kravet om fast ansettelse.

-Innleide folk i operatørselskapene gjør samme jobb som de fast ansatte. De går med samme kjeledress og spiser den samme maten og sover på de samme lugarene. De gjør det samme, uten at de jobber for den samme arbeidsgiveren. Det opplever de innleide som urettferdig, og mange må ta kravet sitt med til rettsalen, sier Stokka.

Bare det siste halve året har Stokka hatt 51 enkeltsaker om ulovlig innleie og krav om fast ansettelse. De fleste sakene har ført til fast ansettelse.

-Jeg vil gi æren videre til alle de kollegaene som støtter den enkelte vikaren i sitt krav, enten ved å fremme kravet på vegne av den innleide, sende støtteerklæringer eller møte opp i rettsalen og vise sin solidaritet.

april 12, 2013

Tilfeldig rusmiddeltesting nedstemt i AMU

Bedriften innkalte onsdag 10/4 til ekstraordinært møte i BU/AMU. Det var kun en sak på agendaen for dette møtet og det var bedriftens ønske om å innføre tilfeldig rusmiddeltesting. Fra tidligere foreligger det uenighetsprotokoller fra alle de fire arbeidstakerorganisasjonene i ConocoPhillips.

Etter at bedriften hadde informert AMU om grunnlaget for innføringen og hvordan dette var tenkt gjennomført, informerte leder for Ekofisk-Komiteen og TEKNA om bakgrunnen for at det ikke er oppnådd enighet mellom bedrift og fagforeningene. Saken endte med avstemming. Resultatet av avstemningen ble 7 mot 5 i arbeidstakerens favør, altså ble innføringen av tilfeldig rusmiddeltesting ikke tilrådt av AMU.

april 22, 2013

Tvist om innleie i ConocoPhillips prøves i tingretten

Ekofisk-Komiteens leder var denne uken stevnet som vitne i sak vedrørende krav om fast ansettelse etter bedriftens omgåelse av AML (arbeidsmiljøloven). Saken gjelder AML sin bestemmelse om rett på fast ansettelse etter 4-årsregelen. Saksøker var innleid i 3 år og 11 måneder før vedkommede fikk beskjed om at arbeidsforholdet måtte avsluttes på grunn av 4-årsregelen. Saksøker ble erstattet av en annen innleid. Saksøker er medlem i Handel og Kontor og det er dette forbundet som kjører saken.

Kjernen i saken er hvorvidt ConocoPhillips kan forsøke omgå lovens begrensninger hva gjelder innleie. 4 årsregelen er en av flere begrensninger etablert nettopp for å sikre at innleid arbeidskraft ikke misbrukes. Bakgrunnen for 4 årsregelen er relativt enkel. Dersom bedriften har hatt behov for deg som arbeidstaker i 4 år så er det sannsynlig at du utfører arbeid av mer permanent art.

Foruten denne saken har 31 innleide rettet krav til ConocoPhillips om ansettelse basert på 4 årsregelen og/eller ulovlig innleie (innleie utover begrensingene satt av AML). 29 personer har fått jobbtilbud etter å ha fremsatt krav. En sak er sendt til tingretten for å avgjøre om hvor vidt Semco Maritim er å regne som et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift.

For mer informasjon om bestemmelsene vedrørende innleie sjekk vedlegget.

Eller ta kontakt med Ekofisk-Komiteen på 52021403

mai 3, 2013

Konstituering av nytt styre for perioden 2013-2015

Som følge av Tor-Egil Egelands brå og tragiske bortgang var det behov for omrokkeringer i de ulike valgte verv. Etter konstitueringen er det nå klart at Frode Nirisen erstatter Tor-Egil som KHVO på land. Anbjørn Lærdal rykker opp fra varaplass til styremedlem/HVO. Av praktiske hensyn vil Anbjørn tiltre sin nye rolle etter sommerens nedstenging. Styret for resten av inneværende periode blir derfor som følger:

Leder – Rolf Bolstad
Nestleder – Eirik Birkeland
2. Nestleder/KHVO – Frode Nirisen
Styremedlem/HVO – Remie Gildrenes
Styremedlem/HVO – Anbjørn Lærdal
Styremedlem/HVO – Geir Terje Stengårdsbakken.

april 26, 2013

1. mai feiring!

Da er det snart 1. mai, en velfortjent fridag for arbeidsfolk over hele landet. 1. mai er en merkedag for fagbevegelsen, og Ekofisk-Komiteen ønsker at flest mulig av våre medlemmer også i år følger tradisjonen ved å gå i 1. mai toget i Stavanger.

Ekofisk-Komiteen stiller med egen fane og oppfordrer DEG til å bli med.
Oppmøte ved Folkets Hus/Folken kl. 12:30. Toget avsluttes i byparken.
Du ser etter Ekofisk-Komiteen og IndustriEnergi sin fane rett ved Folkets Hus.
Vi følger opp tradisjonen og samles etterpå til en sosial samling og drøs i solen! Ta med deg gode kollegaer, venner og/eller familie og gjør dette til en trivelig og sosial dag i byen.

Program for LO i Stavanger og omegn 1. mai:

 • Kl. 07.30 Stavanger Janitsjar spiller ved Vålandstunet
 • Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg
 • Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver – Eiganes gravlund. Tale ved Stavanger SU. Musikk ved Stavanger Janitsjar
 • Tale ved Håkon Roalsø, AUF. Musikk ved Stavanger Janitsjar
 • Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene
 • Kl. 10.15 Folkefrokost på Folkets Hus, gratis for alle. Med underholdning og appeller

Appeller ved:

 • Eirik Faret Sakariassen, SU
 • Marius Corneliussen, AUF
 • Musikk av Kjell Reianes

 

 • Kl. 11.00 Gudstjeneste i Stavanger Domkirke, preken ved Odd Kristian Reme, sang av Kommunekoret
 • Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus, oppstilling av demonstrasjonstoget
 • Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fra Folkets Hus

Togets rute: Løkkeveien – Kannikgaten – via Teateret – Kongsgaten – Jernbaneveien – Haakon VII’s gt – Kongsgårdbakken – Byparken

Musikk ved: Stavanger Janitsjar, Musikkorpset Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps og Stavanger kommunes korps.

Kl. 13.40 Festmøte i Stavanger Torg

 • Åpning ved 1.mai-komiteens leder Rolf Bersås
 • Ungdomsappell ved Torstein Tvedt Solberg
 • Hovedtale ved Inga Marte Thorkildsen
 • Internasjonal appell ved Brit Nustad fra RIA
 • Musikk ved Stavanger Janitsjar

I tillegg blir det bøsseinnsamling – Norsk Folkehjelp1. mai aksjonen 2013 – “Folk forandrer verden” og sangarrangementer.

1. mai-komiteens arbeidsutvalg består av Rof Bersås, Nina Galta, Turid Kalvig Sola, Inge Vidar Lone og Andrea Molaug.

mai 3, 2013

Tariffkonferanse

Tre delegater fra Ekofisk-Komiteen deltok på Tariffkonferansen Indistri Energi arrangerte tirsdag 30. april.

På konferansen var det deltakere fra alle medlemsbedrifter i Stavanger området. Forbundsleder Leif Sande og forbudssekretær Ommund Stokka ledet konferansen. Innholdet i presentasjonene var strategi og kunnskap i forbindelse med lønnsoppgjøret 2013. Konferansen var både nyttig og innholdsrik, og svært verdifull informasjon for Ekofisk-Komiteen i forkant av det lokale lønnsoppgjøret.

mai 3, 2013

Første ordinære styremøte etter årsmøtet

Ekofisk-Komiteen avholdt denne uken sitt første ordinære styremøte etter valget på årsmøtet. Styret behandlet flere tyngre saker som er aktuelle for tiden. Noen av de viktigste sakene var:

 • Konstituering av nytt styre
 • Tilfeldig rustesting
 • Tariffoppgjør 2013 (mellomoppgjør)
 • Shut Down
 • Sengekapasitet
 • 2-2/3-3,
 • Godkjenning av årsmøteref.
 • Hyposkatt
 • Integrerte operasjoner

Referat fra møtet blir publisert på nettsiden så snart som praktisk mulig.

mai 13, 2013

Vårens vakreste eventyr er i gang!

Denne uken deltar Ekofisk-Komiteen med leder og nestleder i årets lønnsforhandlinger mellom Industri Energi og NOG (Norsk Olje og Gass). Vi minner om at årets oppgjør er et mellomoppgjør og derfor er det i hovedsak kun kroner og øre man forhandler om

Ekofisk-Komiteen har som kjent lokal forhandlingsrett for alle medlemsgrupperinger. Derfor må våre medlemmer vente til de lokale forhandlingene med bedriften er gjenomført før vi kan si noe om hva oppgjøret blir for oss

Mer info kommer så snart OLF-forhandlingen er ferdig

mai 14, 2013

Sentrale lønnsforhandlinger i havn

Ekofisk-Komiteen, ved leder Rolf Bolstad og nestleder Eirik Birkeland, har de siste 2 dagene vært en del av Industri Energi sin forhandlingsdelegasjon som har forhandlet med motparten Norsk olje og gass på operatøravtalen (tarifferte medlemmer)

Årets oppgjør, som er et mellomoppgjør, omfatter IndustriEnergis medlemmer i operatør-, boring- og forpleiningsselskapene i oljeindustrien, og gir alle et minimumstillegg på kr 10.340,- per år.

Operatørklubbene har lokal forhandlingsrett og Ekofisk-Komiteen skal derfor forhandle med ConocoPhillips om ytterligere tillegg i lokale forhandlinger om noen uker.

Natt- og konferansetilleggene økes med henholdsvis kr 1,- til kr 65,- og kr 1,50 til kr 81,50 per time. Helligdagstillegget øker med kr 20,- til kr 1820,-.

Alle reguleringer med virkning fra 1.6.2013.

Dette er et oppgjør uten streikerett, og reguleringsklausulen slår fast at oppgjøret skal være i samsvar med det som ellers blir lønnsutviklingen i samfunnet.

mai 28, 2013

Lokale lønnsforhandlinger er i gang

I dag, 28.05 starter årets lokale lønnsforhandlinger mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips. Tiden frem til torsdag 30.05 er satt av til forhandlinger mellom partene. Hjemmesiden oppdateres så snart ny informasjon foreligger.

mai 30, 2013

Pause i forhandlingene

Bedriften har i dag ytret ønske om pause i forhandlingene. Forhandlingene blir gjenopptatt neste uke.

juni 6, 2013

Bedriften velger å gjennomføre oppgjøret 2013 ensidig

Individuelt avlønnede får i bedriftens tilbud en gjennomsnittlig lønnsjustering på 3,94% (basert på Ekofisk-Komiteens medlemsmasse).

Tariffert personell får en lønnsøkning tilnærmet lik 1,85% av gjennomsnittslønn for tarifferte.

Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger ut i fra de retningslinjer som er gitt fra partene sentralt. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å iverksette oppgjøret ensidig.

Etter pause i forhandlingene kalte bedriften denne uken inn til nytt forhandlingsmøte for å erklære at de ensidig iverksetter årets lønnsregulering basert på siste tilbud. Ekofisk-Komiteen kan ikke si seg enig i årets oppgjør med bakgrunn i at bedriften benytter to ulike modeller i sin utregning for årets oppgjør. Tariffert personell får lønnsregulering basert på den totale og reelle årslønnsveksten. Dette inkluderer overheng fra fjorårets lønnsregulering og gjennomsnittlig ansiennitetsglidning og er ikke i tråd med slik vi tidligere har ført lokale forhandlinger. Individuelt avlønnet personell får lønnsregulering basert på samme modell som tidligere har vært benyttet i de lokale forhandlingene, en ren lønnsregulering uten at reell årslønnsvekst blir hensyntatt.

Ettersom bedriften heller ikke har etterkommet Ekofisk-Komiteens krav om regulering av faste månedlige tillegg vil også individuelt avlønnet personell offshore komme skjevt ut i årets regulering. I realiteten vil individuelt avlønnede offshore få regulering kun på grunnlønn. Sokkeltillegget som utgjør en betydelig andel av den enkelte ansatte sin totale kompensasjon blir ikke medregnet.

Årets regulering blir som følger:

Tariff offshore

 • Generelt tillegg på kr. 12.000,- inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Tillegget tilsvarer en økning på ca. 1,85% av gjennomsnittlig lønn for tarifferte.
 • Engangsutbetaling på kr. 358,- som tilsvarer frontfagoppgjørets resultat på kr. 0,75,- pr. time pluss offshoretillegg (47%) for perioden 1.april til 1. juni.
 • Skift-/nattillegg økes med kr. 1,- til kr. 65,- pr.time
 • Skift med konferansetid økes med kr. 1,50,- til kr. 81,50,- per time.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 20,- til kr. 1820,- per dag.

individuelt avlønnede:

Alle individuelt avlønnede finner sin egen lønnsøkning i vedlagte tabell. Den enkelte må vite hvilken “rating” en har og i hvilket nivå en ligger i graden for å se sitt individuelle tillegg. Matrisen gir et gjennomsnittlig tillegg på 3,94% for Ekofisk-Komiteens medlemsmasse.

Kilde: EK arkiv

 • Skifttillegg for OOC økes med kr. 120,- per måned til kr. 6520,-
 • Øvrige faste tillegg og kompensasjoner forblir uendret.
 • Offshoreansatte kompenseres med en engangsutbetaling på kr. 358,- som tilsvarer det sentralt avtalte kronetillegg for perioden 1. april til 1.juni.
 • landansatte kompenseres med en engangsutbetaling på kr. 243,- som tilsvarer det sentralt avtalte kronetillegget for perioden 1. april til 1. juni.
 • Skift-/nattillegg, konferansetid og helligdagsgodtgjørelse følger sokkelavtalens satser.

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Bedriften har proklamert viktigheten av å følge frontfagsmodellen i årets oppgjør. Basert på Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2013 mellom LO og NHO (vedlagt), mener vi det er forsvarlig å kunne gi en ramme for tariffert personell som sikrer likebehandling hva angår lønnsregulering i bedriften.

Fra møteboken, relatert til Tariffpolitiske forutsetninger:
Partene forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriftene, og for hele arbeidsmarkedet for øvrig.

Fra møteboken, relatert til lokale forhandlinger:
Forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.
Lokale forhandlinger skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

Ekofisk-Komiteen kan ikke si seg enige i at bedriftens tilbud tilfredsstiller de sentrale parters enighet om at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende for ledere og andre grupper arbeidstakere i bedriften. Individuelt avlønnede får i bedriftens tilbud en lønnsjustering på 3,94% (basert på Ekofisk-Komiteens medlemsmasse). Tariffert personell får en lønnsøkning tilnærmet lik 1,85% av gjennomsnittslønn for tarifferte.
Ekofisk-Komiteen kan ikke se at bedriften har gjennomført reelle forhandlinger ut i fra de retningslinjer som er gitt fra partene sentralt. Vi beklager på det sterkeste at bedriften velger å iverksette oppgjøret ensidig.

Etter en helhetsvurdering har Ekofisk-Komiteen konkludert med at vi ikke kan akseptere et tilbud hvor ulikhetene i lønnsregulering for de ulike grupperinger i bedriften er av en slik art.

juni 24, 2013

Medlemsmøte Ekofisk-Komiteen

Det blir arrangert medlemsmøte torsdag 27. juni kl. 10.00 i auditoriet. Årets lønnsoppgjør er blandt sakene det vil informert om på dette møtet.

juni 21, 2013

Harald Sjonfjell døde torsdag kveld

Det var med stor sorg vi i går kveld mottok melding om at vår trofaste tillitsvalgte og leder gjennom mange år, Harald Sjonfjell, døde torsdag kveld.Våre tanker går til hans nærmeste familie.

juni 6, 2013

God Sommer til alle Ekofisk-Komiteen medlemmer

Styret i Ekofisk-Komiteen ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER! Ekofisk-Komittens telefon vil være bemannet litt av og på i juli på grunn av ferieavvikling. Som alternativ til telefon kan også e-post adresse RSC:COPNO Ekofisk-Komiteen brukes i henvendelser til Ekofisk-Komiteen.

juni 24, 2013

Begravelse av Harald Sjonfjell

Harald Sjonfjell begraves fra Soma Kapell fredag den 28. juni kl. 11.30.

oktober 8, 2013

Tilfeldig rusmiddeltesting

Bedriften sender i disse dager ut en informasjonspakke om tilfeldig rusmiddeltesting til ansatte de mener innehar «en sikkerhetskritisk funksjon/stilling». Dette gjelder store deler av de ansatte som jobber offshore og noen på land. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at det foreligger saklig grunn i henhold til AML § 9-4 for å innføre tilfeldig testing slik bedriften nå ønsker.

 

Ekofisk-Komiteen har hele tiden vært motstandere av innføring av tilfeldig testing, noe vi har signalisert til bedriften gjennom utallige møter de siste årene. Vi har også protokollført vårt syn. Ekofisk-Komiteen anser rusmiddelpolicyen som en del av arbeidsreglementet og har bedt bedriften fremlegge dokumentasjon på at revideringen er i tråd med AML § 14-20.

Bedriften tok endring av rusmiddelpolicy opp som en sak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tidligere i år. Der ble implementeringen av denne nedstemt av samtlige arbeidstakerrepresentanter med flertall 7-5.

Vi stiller oss i lys av dette undrende til at bedriften allikevel velger å gjøre en ensidig endring av arbeidsreglementet. Ekofisk-Komiteen vil nå få foretatt en juridisk vurdering av saken for å finne ut hvilke skritt vi skal ta videre for å stoppe/reversere innføringen. Inntil videre kan vi ikke gjøre annet enn å anbefale våre medlemmer om å forholde seg til retningslinjene fra bedriften, dette er allikevel ikke en aksept av endringen fra vår side.

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å ta kontakt med oss hvis de blir utsatt for tilfeldig rusmiddeltesting.

Se denne artikkelen fra 2011 for mer utfyllende informasjon om tilfeldig testing.
http://www.ekofisk-komiteen.no/default.asp?id=609

november 12, 0203

Årets tillitsvalgt kurs

Det vil også i år bli arrangert kortkurs for tillitsvalgte på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Kursene blir arrangert 22. – 24. oktober og 11. – 13. november.

Ekofisk-Komiteen skal avholde to identiske tillitsvalgtkurs. Kursene blir også i år avholdt på Color Line sin ferge mellom Oslo og Kiel. Første kurset går tirsdag 22 . til torsdag 24. oktober. Andre kurset går mandag 11. til onsdag 13. november.

Alle flybilletter og felles busstransport fra Gardermoen blir bestilt av Ekofisk-Komiteen. Informasjon om oppmøtetider blir sendt til den enkelte når påmeldingsfristen har gått ut. Vi håper at flest mulig av våre tillitsvalgte kan delta på disse kursene. Interesserte medlemmer kan også melde seg på, men hvis det blir fullt har tillitsvalgte førsteprioritet. Av praktiske årsaker har vi begrensning på antall kursdeltakere til 25 personer pr. kurs. Hvis det er ønskelig å ta med ledsager kan dette ordnes gjennom påmeldingen. Ledsager betaler da en egenandel.

Dersom du ønsker å delta på ett av kursene må du melde deg på snarest og senest innen 20. september ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende det til Ekofisk-Komiteen enten via fax nr. 52022176 eller e-mail: ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Tema på kursene retter seg direkte mot daglige oppgaver og problemstillinger for tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen og erstatter på ingen måte den tillitsvalgtopplæringen som er tilgjengelig gjennom Industri Energi og LO. Praktisk informasjon blir sendt den enkelte deltaker i forkant av kursene.

oktober 8, 2013

Tvistemøte i NOG

Ekofisk-Komiteen var denne uken representert med leder og nest-leder i tvistemøte mellom IndustriEnergi og NOG. Møtet var istandkommet for å få klarhet i partenes oppfattelse av to lokale tvistesaker i ConocoPhillips, Ansiennitetsinnplassering ved nyansettelse og kompensasjon for avvik fra avtalt arbeidsplan.

 

Kompensasjon for avvik fra avtalt arbeidsplan

I forbindelse med SD2013 utarbeidet bedriften nye arbeidsplaner, herunder 3 ukers turer, for flere av våre medlemmer. Avtalene om endret arbeidsplan har blitt gjort på individuell basis mellom nærmeste leder og den enkelte ansatte. Underveis i SD2013 fikk flere av våre medlemmer beskjed om å reise hjem før tiden, eller unnlate å reise ut i henhold til den oppsatte arbeidsplanen. I ettertid viser det seg at bedriften heller ikke har til hensikt å kompensere som avtalt. Så langt har forhandlingene resultert i tvisteprotokoll lokalt mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften. Det lyktes heller ikke å få til enighet mellom IndustriEnergi og NOG. Saken blir nå oversendt til behandling mellom LO og NHO.

Lønnsinnplassering av nyansatte

Ekofisk-Komiteen har fått flere henvendelser fra medlemmer som stiller spørsmål vedrørende lønnsinnplassering av nyansatte. Det viser seg at bedriften over lengre tid har unnlatt å beregne ansiennitet ut fra pkt 4.1.5 i operatøravtalen. Så langt har det ikke lyktes partene å komme til enighet vedrørende tolkningen av avtalen. Også denne saken blir nå vidersendt til LO for videre behandling.

desember 3, 2013

BU/AMU

Det tredje BU/AMU møtet ble avholdt mandag 2. september.

Agenda for dette møtet var generell business oppdatering ved Finans Manager Jarl Ellingsen og prosjekt oppdatering ved Operation Mananger David Hendicott. Ekofisk-Komiteen deltar på BU/AMU møter med 6 tillitsvalgte.

oktober 8, 2013

Klager innføring av tilfeldig rusmiddeltesting inn for Ptil

1. august implementerte ConocoPhillips ensidig endring av arbeidsreglementet og innførte tilfeldig rusmiddeltesting. Ekofisk-Komiteen klaget denne uken endringene inn til Ptil. Ikke bare er dette brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, det er også brudd på endelig vedtak av 1997 fattet av Det Kongelige Kommunal- og Arbeidsdpartement.

 

Ekofisk-Komiteen har bedt Ptil om å pålegge ConocoPhillips å stanse, samt reversere implementeringen av tilfeldig rusmiddeltesting inntil endringene enten er fastsatt med avtale ihht. arbeidsmiljøloven, eller er forelagt og godkjent av tilsynet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Departementets vedtak fra 1997 er endelig. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at lovverket er endret, eller at bedriften har tilført vesentlig ny informasjon i saken. Vi er derfor av den oppfatning at departementets endelig vedtak, fremdeles er nettopp ENDELIG. Som kjent er Ekofisk-Komiteen meget kritiske til innføring av ubegrunnede og inngripende kontrolltiltak. Bedriften har blitt informert om vårt syn på saken gjennom flere møter og uenighetsprotokoller. Vi avventer nå svar fra Ptil før vi tar videre aksjon i saken.

Klagen i sin helhet finner du i vedlagt pdf-fil.

desember 3, 2013

Medlemsutviklingen i Ekofisk-Komiteen 2013

Det er også i 2013 positiv medlemsutvikling i Ekofisk-Komiteen.

Fra desember 2012 til nå i år har vi hatt en øking av medlemstallet på 38 personer. Vi er pr. dags dato totalt 1449 medlemmer. Dette er svært gledelig og veldig inspirerende i arbeidet som tillitsvalgt.

desember 3, 2013

Collaboration Tool – systematisk overvåkning

28. august ble det sendt ut en e-post til ansatte fra Mike Pfister. E-posten omtaler innføring av et nytt verktøy som skal koble sammen ansatte ved å kategorisere og indeksere e-poster, kalenderoppføringer osv.

Vi har forespurt bedriften om en forklaring på hva dette innebærer for våre medlemmer. Vi har enda ikke fått et svar på dette og utarbeider nå brev til Datatilsynet for å få deres syn på overvåkningstiltaket, etter styret sitt syn er det liten tvil om at dette tiltaket må være brudd på norsk personvernlovgiving.
Denne saken føyer seg inn i rekken over bedriftens manglende kommunikasjon med ansattrepresentanter og bedriftens ønske om stadig nye kontroll og overvåkningstiltak. Vi må nok en gang minne om at vi opererer i Norge og at norsk lovverk er gjeldene.

I e-posten fremkommer det at ansatte kan reservere seg mot deltakelse i Collaboration Tool ved å sende e-post til:

RSCMetaSight@conocophillips.com

I første omgang oppfordrer vi alle våre medlemmer å reservere seg ved å sende e-post til denne adressen. Vi er allikevel ikke fornøyd før innføringen av denne massive overvåkningen av ansatte er stoppet og bedriften gir skriftlig forsikring om at de forholder seg til norsk personvernlovgivning.

desember 3, 2013

Arbeidsseminar for tillitsvalgte onshore

12. og 13. september ble det arrangert et arbeidseminar for tillitsvalgte på land (Ekofisk-Komiteens styre for medlemmer på land). Seminaret hadde mange aktuelle tema på agendaen

Ommund Stokka (Forbundssekretær i Industri Energi) var invitert til møtet. Ommund hadde blant annet en gjennomgang om innleie i sin del av programmet for seminaret. Det var mange bra diskusjoner om de forskjellige temaene og spesielt Ommunds gjennomgang ble veldig godt mottatt. Tilbakemeldingene fra deltakerene var at seminaret var veldig interessant og nyttig for deres videre engasjement som tillitsvalgt.

Siste saker