november 27, 2014

Avklaring angående føring av timer ved møter på land

Ekofisk-Komiteen vil klargjøre gjeldene praksis ved timeføring når ansatte deltar i møter/arbeid på land i sin friperiode.

Ved møter på land i fritiden skal det føres 8 timer overtid som tidligere. Dette gjelder tariffert personell, individuelt avlønnede fører dagrate.

Gjeldene praksis skal med andre ord videreføres uendret.

Siste saker