mai 13, 2016

Avlønning SD16

Som en konsekvens av arbeidsrettsdommen som gikk i Ekofisk-Komiteens favør vil alle våre medlemmer få definert en arbeidsplan i forkant av SD2016. Dersom bedriften har bedt den enkelte om å stå 3 uker og man har sagt ja til dette vil man få kompensert etter oppsatt arbeidsplan i tråd med tariffavtalens pkt 3.3. – overtid og ventetid.

Dersom bedriften mot formodning finner ut at det ikke er behov for deg allikevel, så får du kompensert etter sokkelavtalens pkt. 3.3 nest siste avsnitt. «Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon, selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.» Dersom bedriften kansellerer avtalt ekstraarbeid beholder man altså vanlig timelønn for den oppsatte og avtalte perioden.

Siste saker