januar 31, 2020

Avtale om nattskifttillegg 15+

Ekofisk-Komiteen har inngått avtale med bedriften om at også ansatte i lønnsgradene 15 -18 har rett på nattskifttillegg iht satsene i operatøravtalen pkt 8 når de arbeider nattskift på sokkelen.

Endringene tas inn i særavtalen mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for individuelt avlønnet personell offshore ved neste revisjon.

Siste saker