juli 12, 2017

BARE TRIST fra norske myndigheter

Luftfartsmyndighetene i Norge og UK vil nå tillate flyging igjen med EC225, med en rekke endringer og krav til inspeksjoner ifht tidligere. Dette har ingen praktisk betydning for Copno sine operasjoner i Norge. Copno bruker i dag S-92 både for tilbringer flighter og for SAR/shuttle, og har kontrakt på dette videre. ConocoPhillips Global Aviation tillater heller ikke bruk av EC225.

Frode Alfheim ber om å få møte samferdselsministeren:
https://www.industrienergi.no/nyheter/ber-mote-samferdselsministeren-luftfartstilsynets-opptreden/

Siste saker