juli 24, 2015

Basen blir værende i bedriften

Etter flere ukers iherdig arbeid klarte vi i forrige uke å få til enighet med bedriften om å foreta en delvis insourcing av basedriften, istedenfor å sette ut arbeidet. 20 faste ansatte forblir i ConocoPhillips og 10 nye kommer inn.

Ekofisk-Komiteen har hele veien hevdet at det vil være rimeligere, mer effektivt og stabilt for bedriften å drifte basen med egne faste ansatte. Dette ble bekreftet gjennom undersøkelsene som ble foretatt av en slik løsning, etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen. Vi er svært tilfreds med at vi ble hørt av bedriftsledelsen, og at bedriften tok våre innspill på alvor, dette er arbeidstakermedvirkning i praksis.

En forutsetning for å få på plass denne driftsmodellen var et forlik i saken der 24 innleide IndustriEnergi medlemmer på basen saksøker ConocoPhillips for å kreve fast ansettelse i selskapet. De 10 som har lengst innleieforhold til ConocoPhillips blir fast ansatt. Vi har nå laget en innleieavtale med ConocoPhillips som gir stor fleksibilitet for bedriften, samtidig som vi etter vår mening ivaretar de innleide på en god måte gjennom fortrinnsretten og større jobbsikkerhet ved eventuelle fremtidige bemmaningsreduksjoner i ConocoPhillips. Vi er svært lettet over at 20 av våre medlemmer slapp å gå gjennom en smertefull outsourcings prosess. Vi er selvfølgelig også svært tilfreds med å få 10 nye medlemmer.

Siste saker