oktober 20, 2021

Bedriften tar vernetjenesten sine argumenter til etteretning

Vernetjenesten er svært fornøyd med at EkoZ beholder ARL på dagtid når det er personell om bord. På natt kan EkoZ bli avbemannet.

Det har pågått en MOC for å se på mulighetene med å fjerne fast operatør på EkoZ.

Planen her var å avvike fra beredskapskrav og reaksjonstider. Eksempelvis skulle enhver alarm behandles som reell alarm.

Vernetjenesten anerkjente ikke avviket da vi er av den klare oppfatning om at dette ville bety en svekkelse av beredskapen og dermed svekkelse av sikkerheten. Dersom det skal være personell om bord på en installasjon så må det være områdeansvarlig ARL tilstede. Å kompensere for bortfall av ARL-rollen ved å iverksette mønstring av personell og beredskapslag ved enhver alarm, (også falske alarmer), vil i praksis bety ulik filosofi for installasjonene på GEA. Dette ville etter vår oppfatning resultert i redusert tillit til, og respekt for, alarmer og alarmsituasjoner. Vernetjenesten mener dette avviket ville gå på akkord med krav om sikker og forsvarlig drift i alle ledd av virksomheten. Vernetjenesten er bekymret for at nødvendig lokal kompetanse forsvinner når man fjerner lokal operatør. Dette er en viktig kompetanse i beredskapssituasjoner.

Vernetjenesten mener bedriften her ville øke effektiviteten på bekostning av sikkerheten. Bedriften tok våre argumenter til etteretning.

Vår filosofi som vi har støtte for i bedriften er: personell om bord – lokal kontroll.

Siste saker