oktober 17, 2023

Bemanningen i Eko J kontrollrom økes permanent

Ekofisk-Komiteen ble i forrige uke informert om at arbeidet for økt bemanning i Eko J kontrollrom (CCR) har gitt konkrete resultater.

I 2021 mottok vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen flere bekymringsmeldinger angående høyt arbeidspress og for lite bemanning i Eko J CCR. Dette var i form av både skriftlige og muntlige henvendelser fra flere skift.

I første omgang ble bekymringene videreformidlet fra vernetjenesten offshore til OIM på Ekofisk Kompleks. Tiltak rundt aktivitetsstyring ble satt i verk, uten at dette løste problemet fullt ut. Dette førte til at Ekofisk-Komiteen valgte å melde saken inn til bedriftens høyeste arbeidsmiljøorgan, BU/AMU.

Parallelt med at saken ble behandlet i BU/AMU ble det også jobbet med bemanningen i Eko J CCR i forbindelse med Tommelitenprosjektet. I den forbindelse kom det på plass midlertidige stillinger, både dag og natt.

På slutten av 2022 ble det satt i gang en MOC-prosess der vernetjenesten deltok som skulle se på bemanning i Eko J CCR, sluttrapporten fra dette arbeidet konkluderte også med at det var behov for høyere bemanning. Det er også foretatt arbeidsmiljøundersøkelser som støtter opp om dette. I samtykkesøknaden for Tommeliten, som ble levert i 2023, benyttet vernetjenesten anledningen til å legge inn kommentar om forventninger til permanent høyere bemanning i Eko J CCR, dette på bakgrunn av at både Tor II- og Tommelitenutbyggingen har tilført Eko J CCR nye arbeidsoppgaver.

I forrige uke kom den gledelige beskjeden om at alt dette arbeidet, både fra bedriften, vernetjenesten og Ekofisk-Komiteen, har gitt resultater i form av permanent økt bemanning i Eko J CCR.

Siste saker