desember 5, 2014

Beredskapstrening offshore

Det har den siste tiden vært en del misnøye og frustrasjon fra medlemmer i forbindelse med bedriftens håndtering av beredskapstrening offshore. Frem til sommeren 2014 var personell som sto på beredskapslista og reservelista likestilt med tanke på trening, både i form av kurs, «table-top» og øvelser.

I løpet av sommeren 2014 erfarte vi at bedriften endret praksis – Nå skulle kun de som sto med en definert beredskapsoppgave delta på trening offshore. Reservene skulle kun ha nødvendige kurs på land, og eventuelt delta på offshoretrening kun de turene de måtte dekke opp for fravær for fast beredskapsmedlem.

Ekofisk-Komiteen har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at vi ivaretar en robust og godt trent beredskapsorganisasjon. Dette innebærer at vi også har en godt trent reservestyrke, som kan dekke opp når et fast medlem av beredskapen er borte.

Etter en del korrespondanse med HMS-avdelingen, og noen oppklarende dialogmøter, har vi nå kommet til enighet om at beredskapslag skal ha samme trening som før sommeren 2014. Det vil si at fra 1. januar 2015 skal alle som står på beredskapslister (inkludert reserveliste) delta på offshoretreninger og -øvelser.

Siste saker