februar 9, 2023

Besøk offshore

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, var offshore på Ekofisk komplekset denne uken. Der fikk de mange gode samtaler med medlemmer ute på arbeidsplassene og vært med på et medlemsmøte med godt fremmøte tirsdagskveld.

Styret har daglig tilstedeværelse ute på installasjonene gjennom styremedlem (HVO). Men det blir allikevel gitt tilbakemelding fra medlemmer om at det er positivt at også representanter for arbeidsutvalget prioriterer å komme offshore av og til. Denne oppfatningen deles av arbeidsutvalget.

Denne offshoreturen ble nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken, sin siste. Geir Terje går av som nestleder på Ekofisk-Komiteens årsmøte 15. mars 2023.


Geir Terje Stengårdsbakken i kjent stil.

Siste saker