september 7, 2023

Besøk til Ekofisk- og Eldfisk-kompleks

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har denne uken besøkt Ekofisk-komplekset og Eldfisk-komplekset.

Under besøket har det meste av tiden blitt brukt på å prate med medlemmer og potensielle medlemmer i Ekofisk-Komiteen. Det er svært nyttig å få direkte tilbakemeldinger på hva som opptar folk og bli kjent med nye som har blitt ansatt de siste årene. Det er ikke tvil om at det pågår et kontinuerlig generasjonsskifte ute på feltet og at behovet for å synliggjøre våre tillitsvalgte, sakene vi jobber med og fagforeningen vår kanskje er enda sterkere en tidligere.

Det har også blitt avholdt medlemsmøter på Ekofisk-komplekset og Eldfisk-komplekset der streiken i SLB UK, sammenslåing av forbundet Industri Energi og FLT, pågående saker og vår organisasjon og organisering var blant hovedtemaene.

Siste saker