september 21, 2020

Betinga permitteringsvarsel

Bedriften har på bakgrunn av bruddet i forhandlingene på Operatøravtalen i dag sendt ut varsel om mulige permitteringer ved en eventuell streik.

Dette er i tråd med Hovedavtalen 7-5.

I protokollen heter det:

«Foreningene har underrettet Riksmekleren om at de vil iverksette plassoppsigelsen fra og med den 29. september, kl. 24:00. Dersom meklingen mellom partene ikke skulle føre til enighet, vil streik kunne inntreffe etter tirsdag 29. september kl. 24:00.  

For CoP innebærer dette at dersom det viser seg at streiken ikke gjør det mulig å holde virksomheten i gang på rasjonell måte, må bedriften permittere helt eller delvis.

Bedriften meddeler med dette betinget permitteringsvarsel for alle ansatte. Samtlige eller deler av bedriftens ansatte vil kunne bli permittert etter den 5. oktober 2020»

 Vi jobber med det siktemål at det skal være mulig å komme til enighet om årets lønnsoppgjør hos Riksmekleren, og at det ikke blir nødvendig å ta i bruk streikevåpenet. Våre krav er moderate og i tråd med frontfagets rammer.

Vedlegg

Siste saker