november 7, 2014

Betydelig forringelse i den enkeltes lønns- og arbeidsvilkår.

Ekofisk-Komiteen har den siste tiden fått henvendelse fra flere av våre
medlemmer vedrørende trekk i det såkalte «pendlertillegget». Tillegget står beskrevet i overføringsbrevet den enkelte får i forbindelse med midlertidig overføring fra offshore til onshore, og er viktig faktor i beslutningen om å akseptere en midlertidig jobb i landorganisasjonen.

Pendlertillegget utgjør 20% av grunnlønn, og er således å anse som en betydelig del av den enkeltes totale lønnskompensasjon. Intensjonen i tillegget er å blant annet dekke opp for økte utgifter forbundet med pendling, samt kompensere for tap av diverse tillegg forbundet med å arbeide offshore.

Ekofisk-Komiteen har varslet bedriften om at vi ikke aksepterer slike endringer uten at vi er blitt konsultert og at vi forventer en reversering av gjennomførte endring, samt at bedriften håndterer slike endringer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Det er videre varslet om at saken vil bli forfulgt juridisk dersom vi ikke lykkes å komme til enighet lokalt.

Siste saker