januar 29, 2024

Blåser nytt liv i nattskiftutvalget

Nattskiftutvalget i Ekofisk-Komiteen har mer eller mindre vært et sovende utvalg i flere år.

I løpet av de siste månedene har det kommet del henvendelser fra medlemmer som ønsker at det blir blåst liv i dette arbeidet igjen. Utvalgets to valgte medlemmer, Arild E. Andersen og Trond T. Haugbjørg, har sett på henvendelsene samt innkomne forslag til kommende årsmøte som naturlig faller inn under hva et nattskiftutvalget skal arbeide med.

Basert på dette har vi bestemt oss for å forsøke å dra i gang et initiativ for å skape mer aktivitet i nattskiftutvalget. Vi ser også et behov for å involvere flere. Vi ønsker derfor at tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å bidra inn i et slikt arbeid tar kontakt med Ekofisk-Komiteen på mailadresse ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg, og oppfordrer derfor både tillitsvalgte og medlemmer av alle kjønn samt ulike grupper og installasjoner til å melde sin interesse. Vi anser det som en forutsetning at nye medlemmer i utvalget har erfaring med nattskiftarbeid.
Det vil også bli informert om dette i medlemsmøter offshore over en 6 ukers periode. Formelt er det styret som utnevner nye medlemmer i utvalget.

Siste saker