september 9, 2022

Bransjeavtaleforhandlingene fortsetter neste uke

Onsdag neste uke (14.9) møtes Industri Energi og Offshore Norge (tidl Norsk olje & gass) for å forhandle Bransjeavtalen.

Forhandlingene ble satt på pause i vår. Forhåpentligvis møter vi en motpart som er villig til å forhandle og vi kan signere avtalen og få effektuert etterbetaling av resultatet fra de lokale forhandlingene.

Siste saker