mai 30, 2016

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalene

I dag startet forhandlingene på operatøravtalen (tariffavtalen for timelønnet personell offshore). Allerede under overleveringen av krav, ble det klart at arbeidsgiverne ikke har til hensikt å etterleve frontfagsmodellen. Resultatet ble dermed brudd før forhandlingene kom i skikkelig i gang.

-Vi har aldri opplevd så raskt brudd i forhandlingene. Arbeidsgiverne vil ikke følge spillereglene, så vi måtte bryte før vi kom skikkelig i gang, sier forbundsleder Leif Sande som leder forhandlingene på operatør-, boring- og forpleiningsavtalen. Historisk sett har frontfagsmodellen vært retningsgivende for lønnsutviklingen i operatørbedriftene.

Allerede ved overleveringen av krav spurte Leif Sande motpartens forhandlingsleder Jan Hodneland om arbeidsgiverne var villig til å forhandle reellt, da han fikk som svar at arbeidsgiverne ville gi null, sa Sande at da kan vi like godt bryte med en gang.

Sande sier frontfaget er grunnfjellet i tarifforhandlinger, og at dette skal legge føringer for oppgjørene.

Følg med på nettsiden for fortløpende oppdateringer.

Siste saker