desember 3, 2013

Collaboration Tool – systematisk overvåkning

28. august ble det sendt ut en e-post til ansatte fra Mike Pfister. E-posten omtaler innføring av et nytt verktøy som skal koble sammen ansatte ved å kategorisere og indeksere e-poster, kalenderoppføringer osv.

Vi har forespurt bedriften om en forklaring på hva dette innebærer for våre medlemmer. Vi har enda ikke fått et svar på dette og utarbeider nå brev til Datatilsynet for å få deres syn på overvåkningstiltaket, etter styret sitt syn er det liten tvil om at dette tiltaket må være brudd på norsk personvernlovgiving.
Denne saken føyer seg inn i rekken over bedriftens manglende kommunikasjon med ansattrepresentanter og bedriftens ønske om stadig nye kontroll og overvåkningstiltak. Vi må nok en gang minne om at vi opererer i Norge og at norsk lovverk er gjeldene.

I e-posten fremkommer det at ansatte kan reservere seg mot deltakelse i Collaboration Tool ved å sende e-post til:

RSCMetaSight@conocophillips.com

I første omgang oppfordrer vi alle våre medlemmer å reservere seg ved å sende e-post til denne adressen. Vi er allikevel ikke fornøyd før innføringen av denne massive overvåkningen av ansatte er stoppet og bedriften gir skriftlig forsikring om at de forholder seg til norsk personvernlovgivning.

Siste saker